A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 27. Országos Találkozója delegált választásának eredményei, valamint a teljes aktuális delegáltlista alább elérhető.  Gratulálunk a testületekbe bejutott delegáltaknak!

Választási eredmények: https://goo.gl/iuzuxC

Aktuális delegáltlista: https://goo.gl/j5oPMg

Az SZMSZ szerint a delegáltaknak a mozgalom tagjaival való kapcsolattartásuk érdekében a kommunikációs csatornák részeseinek kell lenniük (a tájékoztató és fórum levelező listáknak tagjai, a ZöldCivil honlap regisztrált felhasználói, valamint lehetőleg a ZöldCivil Facebook oldal lájkolói és a ZöldCivil Facebook csoport értesítést kapó tagjai). A fent nevezett kommunikációs csatornákon keresztül tevékenységükről alkalomszerűen tájékoztatást szükséges adniuk. Elérhetőségeiket meg kell adniuk, valamint évente írásos beszámolót kell készíteniük delegálti munkájukról az Országos Találkozó számára. A Koordinációs Tanács által szervezett évi egyszeri ülésen, valamint az Országos Találkozón lehetőségük szerint részt kell venniük.

A megválasztott Delegált számára az Országos Találkozó szervezője megbízólevelet állít ki, melyet a találkozó zárását követő 30 napon belül postai és elektronikus úton juttat el a Delegáltnak. A Delegált feladata a megbízólevél alapján felvenni a kapcsolatot a fogadó testülettel a képviseleti munka érdekében. Amennyiben egy delegált lemond a delegáltságáról, akkor kérjük a Koordinációs Tanácsot értesíteni.

A most be nem töltött helyekről és az évközben tudomásra jutott új testületekkel kapcsolatos delegálási felkérésről a Koordinációs Tanács dönt.