Koordinációs Tanács

Rövid név: Zöld Civil Együttműködés Koordinációs Tanácsa
Hosszú név: Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének Koordinációs Tanácsa


A Koordinációs Tanács az Országos Találkozó által megválasztott, külső szervezetekkel aktív kapcsolatot tartó, operatív testület. Legfőbb feladata a hazai környezet- és természetvédő civil szervezetek érdekképviseletének és érdekérvényesítésének koordinációja és javítása.

A testületet az Országos Találkozó által választott 20 személy alkotja (egy delegáló szervezettől csak egy ember vehet részt). A tanács legalább negyedévente ülésezik, az ülésekre meghívó a ZöldCivil online felületeken jelenik meg (levelező listák, facebook oldal és csoport, honlap hírek). Az ülései nyíltak, azokon részt vehetnek a tagok meghívottjai, a Delegáltak, valamint az elmúlt két Országos Találkozó valamelyikén regisztrált bármelyik szervezet meghatalmazottjai. Az üléseiről emlékeztető készül, amelyek az elektronikus felületeken közzétételre kerülnek.

A Koordinációs Tanács feladatkörei:

  • Az Országos Találkozó által elfogadott állásfoglalások publikálásának koordinációja (sajtó és intézmények felé). Az érkező reakciók kezelése.
  • Állásfoglalások kialakításának koordinációja, szükség esetén csatlakozó szervezetek gyűjtése.
  • A Delegáltak beszámoltatása, munkájuk segítése, az őket érintő ügyekbe bevonásuk.
  • Két Országos Találkozó közt Delegáltak választása és visszahívása.
  • Környezet- és természetvédelmi témájú és/vagy általános civil érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenységek kezdeményezése, segítése, koordinálása.
  • Más szektorok és szervezetek által megfogalmazott – a környezet- és természetvédő szervezetek számára is fontos – kezdeményezésekhez való csatlakozás koordinációja.
  • Az együttműködés számára meghatározó elemek és struktúrák fejlesztésének előkészítése, azok operatív működtetéséről való gondoskodás.
  • Szakmai együttműködések elősegítése.

A Koordinációs Tanács működését a Zöld Civil Együttműködés Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), valamint a tanács saját ügyrendje szabályozza.


Elérhetőség: kt@zoldcivil.hu