Meghívó KT ülésre

Meghívó KT ülésre

 

Meghívó

Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek

Koordinációs Tanács ülése

 

Időpont: 2021. június 23. 10.00-12.00

Helyszín: zoom; link

Az ülés nyitott, a Koordinációs Tanács tagjain túl számítunk a Zöld Civil Együttműködés bármely tagjának és az Országos Találkozón megválasztott delegáltak részvételére is (számukra szívesen lehetőséget biztosítunk munkájukkal kapcsolatos tájékoztatásra és kérdéseikkel kapcsolatos tanácskozásra is) Aki tervezi a részvételt, jelezze legyen szíves előzetesen rövid e-mailben a kt [ kukac ] zoldcivil [ pont ] hu email címen.

 

Tervezett napirend:

Határozatképesség megállapítása, emlékeztető készítő és hitelesítők megválasztása, a tervezett napirend elfogadása és részletes megvitatásuk.

 1. Jogi utak és lehetőségek a környezetvédelemben TASZ
  (előterjesztő: Benkő Flóra)
 2. Zöld Civil OT aktualitások – programterv elfogadás
  (előterjesztő: Lajtmann Csaba)
 3. Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása
 4. Zöld Civil Együttműködés fejlesztése pályázat aktuális tevékenységei
  (előterjesztő: Lajtmann Csaba)
 5. Zöld Forrás helyzetjelentés
  (előterjesztő: Bátyi-Földesi Dóra)
 6. Egyebek

A KT tagokat kérjük, hogy akadályoztatásuk esetén legyenek szívesek helyettesítőről gondoskodni, hogy szavazatképesek legyünk.

 

ZöldCivil ülés meghívó 2021.03.24

ZöldCivil ülés meghívó 2021.03.24

A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének soron következő Koordinációs Tanács ülése 2021. március 24. 10.00-15.00, online térben. Részletek a meghívóban.

Meghívó

Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek

Koordinációs Tanács ülése

Időpont: 2021. március 24. 10.00-15.00

Helyszín: zoom

Az ülés nyitott, a Koordinációs Tanács tagjain túl számítunk a Zöld Civil Együttműködés bármely tagjának és az Országos Találkozón megválasztott delegáltak részvételére is (számukra szívesen lehetőséget biztosítunk munkájukkal kapcsolatos tájékoztatásra és kérdéseikkel kapcsolatos tanácskozásra is) Aki tervezi a részvételt, jelezze legyen szíves előzetesen rövid e-mailben a kt [ kukac ] zoldcivil [ pont ] hu email címen.

Tervezett napirend:

Határozatképesség megállapítása, emlékeztető készítő és hitelesítők megválasztása, a tervezett napirend elfogadása és részletes megvitatásuk.

 1. MOL fúrótorony az Őrségben
  beszámol Farkas István (MTVSZ) és Nyitray Dániel (Greenpeace)
 2. Zöld Civil OT aktualitások
  (előterjesztő: Lajtmann Csaba)
 3. Zöld Civil Együttműködés fejlesztése pályázat aktuális tevékenységei
  (előterjesztő: Lajtmann Csaba)
 4. Levélváltás az Innovációs és Technológiai Minisztériummal a klímás és hulladékos szemléletformálás témájában
  (előterjesztő: Lajtmann Csaba)
 5. A 3. vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT-3) civil teendői — a határidő 2021. június 22 (előterjesztő: Hajósy Adrienne)
 6. Egyebek:
  Beszámoló az Éghajlatvédelmi Szövetség Természet-alapú innovációk – KlímaSztár 2021 kampányáról

A KT tagokat kérjük, hogy akadályoztatásuk esetén legyenek szívesek helyettesítőről gondoskodni, hogy szavazatképesek legyünk.

Emlékeztető: Környezet‐ és Természetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának ülése

Emlékeztető: Környezet‐ és Természetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának ülése

Emlékeztető
Környezet‐ és Természetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának ülése

Időpont: 2020.11.04. szerda 10:00

Helyszín: Zoom

Levezető elnök: Merza Péter

Emlékeztető készítője: Szűcs Boglárka, utolsó napirendi pont: Bánfi Luca

Hitelesítők: Mező János, Lajtmann Csaba

Felvétel nem készül az ülésről.
Jelenlevők
Szavazati joggal:

Lukács Attila; Nagy Dénes (Halmos Gergő helyett); Móra Vera (Bánfi Luca helyett a 3. határozatig); Bátyi-Földesi Dóra; Lajtmann Csaba; Dr. Hajósy Adrienne; Szilágyi Artúr (nem tudott végig részt venni, nem szavazott); Neumayer Éva; Lázár Péter; Éger Ákos; Horváth Kinga, Fidrich Róbert (Lugosi Beáta helyett); Merza Péter; Mező János Bálint; Sipos Katalin; Szűcs Boglárka; Visnyovszky Ágota Friderika

FEB

Fidrich Róbert; Lukács Attila

Tanácskozási joggal:

Dedák Dalma a 3. napirendi pontig, Simon Gergely a 2-3. napirendi pontoknál

Határozatképesség
Szavazati joggal jelen van 16 fő. Az ülés határozatképes.

A Koordinációs Tanács napirendjének elfogadása
Merza Péter ismerteti a tervezett napirendet

 1. KT elnökségi tisztújítás – Előterjesztő: Merza Péter
 2. A 30. Zöld Civil Országos Nemtalálkozó (2020) értékelése és előretekintés 2021-re – Előterjesztő: Lajtmann Csaba
 3. Növényvédelmi Tanács ügye – Előterjesztő: Sipos Katalin
 4. Évközi delegált-jelölések és delegált választási ügyek– Előterjesztő: Visnyovszky Ágota
 5. Simonyi Gyula fellebbezése a KT felé– Előterjesztő: Lukács Attila
 6. Aktuális és egyéb ügyek

Határozat 1.: A napirend egyhangúlag elfogadva.

Szavazás: kézfeltartással/like jellel

1.KT elnökségi tisztújítás

Előterjesztő: Merza Péter

A KT évente választ tisztségviselőket. A leköszönő tisztségviselők: Visnyovszky Ágota és Lajtmann Csaba alelnökök; Merza Péter elnök. Merza Péter megköszöni a támogatást és az alelnökök munkáját.

Javaslatok: Visnyovszky Ágota elnök, Horváth Kinga és Lajtmann Csaba alelnök.

Határozat 2.: A KT egyhangúlag elfogadja elnöknek Visnyovszky Ágotát, alelnöknek Horváth Kingát illetve Lajtmann Csabát.

Szavazás: kézfeltartással/like jellel.

Szavazatszámláló: Dedák Dalma

Merza Péter gratulál az új elnökségnek és átadja a szót az új elnöknek.

Visnyovszky Ágota elnöki köszöntőjét követően ismerteti a terveket: januári KT ülésre meghívja az ITM koordinátorát, a KT ülés időpontja ettől függ.

2. A 30. Zöld Civil Országos Nemtalálkozó (2020) értékelése és előretekintés 2021-re
Előterjesztő: Lajtmann Csaba

2020-as OT értékelés: Lajtmann Csaba elmondja, hogy 21 szervezet közreműködésével 23 program valósult meg, jól működött az online megvalósítás. Közel 500-an regisztráltak, sok egyéni civil résztvevő is volt. Online események résztvevői számának összege több, mint 1000 fő, kb. 50 fő/rendezvény, a plenárisokon 111-70 fő között volt. A héthez kapcsolódott a WWF sikeres kampánya, a Hajógyári-sziget és ehhez volt időzítve a nagy tavaink állásfoglalás, amihez 73 civil szervezet kapcsolódott. Köszönetet mond a partnereknek.

2021-es OT tervek: Korábbi KT döntés a Keszthelyi OT elhalasztása 2021-re. Az eredeti időpontra (2020 tavasz) megkötött szerződéseket újra kell kötni, időközben a Veszprémi Egyetem átkerült a SZIE-hez. Tervezett időpont: április vége, május első fele, az egyetem foglaltsága is meghatározza. Több pályázat is folyamatban van a szervezési költségek fedezésére. A közösségi szervezés bevált. Fővédnöknek a teremtésvédelmi téma miatt a főbb egyházak illetékes vezetőit meghívni.

Javaslatok

A személyes OT-t is tartsuk hibrid módon. A vírushelyzet miatt minél később, májusban. Plenárisok maradjanak közösségi szemléletűek. Kommunikációban a társadalom széles rétegeihez szóljon, a cím is erre utaljon. Az ideológia-mentesség miatt gondoljuk át a fővédnököt. Az online szavazás alacsonyabb részvételi arányú volt. Nagyobb szavazati háttérrel kell megtámogatni a delegáltak legitimitását. Legyen utógondozása a programoknak.

A Koordinációs Tanács megköszöni Lajtmann Csaba erőfeszítéseit, amelyet az Országos Találkozó érdekében tett ebben a nehéz időben, és gratulál a Találkozó sikeres megszervezéséért.

3. Növényvédelmi Tanács ügye
Előterjesztő: Sipos Katalin
Sipos Katalin elmondja, hogy a Növényvédelmi Bizottság Titkársága felkérte a WWF-et, hogy legyen zöld szervezeti tag.
Előzmények
A Greenpeace jogszabály által nevesített tag volt, de 2019-ben kilépett.
Döntsön a KT a következőben: Akarja-e, hogy közösen delegáljon a Zöld OT tagot és a jogszabály a Zöld OT-t nevesítse? Vagy engedje el ezt a bizottságot.
Javaslatok
Megállapodnak abban, hogy: 1. A WWF egy válaszlevélben javasolja a KT nevesítését A feltételekben egyezzenek meg a KT tagjai. 2. Olyan jogállású bizottságokról, amelyekbe nem egyértelmű a delegálás menete, máskor beszéljenek.
Határozat 3.: 14 szavazattal elfogadva, hogy a WWF a Zöld OT jelölését kérje a Növényvédelmi Bizottságtól.
Szavazás: kézfeltartással/like jellel
Szavazatszámláló: Dedák Dalma
Bánfi Luca megérkezett, saját nevében szavaz.
Sipos Katalin és Dedák Dalma megköszöni a támogatást, küldeni fogják a levéltervezetet.

4. Évközi delegált-jelölések és delegált választási ügyek
Előterjesztő: Visnyovszky Ágota

Visnyovszky Ágota beszámol az OT online szavazás tapasztalatairól: A jelölések nem maradtak el nagyságrendileg az előző évektől. Különbség, hogy sokan nem adtak le szavazatot. Az online szavazás bevált, de probléma az alacsony aktivitás a delegáltválasztásban. A Zöldcivil honlap és FB oldal legyen egész évben aktív, az információk érjenek jobban célba.

Javaslatok

A személyes megszólításra nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A telefon és SMS bevonása 20-30%-kal is javítja az arányokat. Ha egy szervezet egyszer felvette a mandátumát, maradhasson nála. Lehessen távolról is szavazni. A bizottsági tagság előnyeiről érdemes kampányt indítani, lehetne plenáris téma is. Egységes megjelenítéssel (pl. táblázatban, grafikusan) egy felületen mindent együtt megjelenítve átláthatóbb, posztolhatóbb lenne minden tudnivaló. A delegáltak személyes bemutatkozása, a szóbeli beszámolók fontosak lennének.

Évközi delegáltválasztás online szavazás.

Határozat 4: 15 szavazat/bizottság

Szavazás: online kérdőíven keresztül

Szavazatszámlálás: automatikus

Eredmények

ZöldCivil online felületek szerkesztője: Csathó Gábor 13 szavazat, Lajtmann Csaba 15 szavazat, teljes támogatás

Erdei Óvoda-Iskola Program Érdekegyeztető Tanács: Labanc Györgyi 15 szavazat, teljes támogatás

Géntechológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság: Újszászi Györgyi 15 szavazat, teljes támogatás

Pro Natura díj Bizottság: Labanc Györgyi 5 szavazat, Ilosvay György 10 szavazat- elfogadva

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Monitoring Bizottság: Balogh Judit – 12 szavazat-elfogadva

Észak-Dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács: dr. Jánossy András 5 szavazat – nincs elfogadva

Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács: dr. Jánossy András 0 szavazat, dr. Pánovics Attila 14 szavazat-elfogadva

Kis-Balaton projekt: Piliszky Zsuzsa: 15 szavazat, teljes támogatás

Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanács: Csathó Gábor 15 szavazat, teljes támogatás

Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács: Egri Sándor 9 szavazat – elfogadva
5. Simonyi Gyula fellebbezése a KT felé
Előterjesztő: Lukács Attila

Lukács Attila beszámol arról, hogy 2020. június 4-én Simonyi Gyula feltett egy FB posztot, amelyet egy szerkesztő néhány percen belül eltávolított, mert úgy ítélte meg, hogy sérti az oldal szabályzatát. SGY fellebbezett a Szerkesztők Csoportjához, akik ezt elutasították; a Felügyelő és Etikai Bizottsághoz, akik szintén hamarosan elutasították, majd a KT elé került az ügy.

A megfogalmazás szerint a mainline magyar zöld szervezetek nem védenek a klímaválságtól, és a 30. OT-n sem lehet plenáris téma a leghatékonyabb klímavédelem; továbbá a zöldeket éretlennek minősítette, akik irtóznak a fogamzásgátlás emberi jogának tabu témájától.

Egyéni szerkesztői, Szerkesztői Csoport és FEB szinten is az álláspont az, hogy  a szabályzat egyértelműen kimondja, hogy „a Fórum levelező lista kivételével tilos a felületeken a Zöld Civil Együttműködésben résztvevő, vagy a felületeken tagként jelenlévő személyeket, szervezeteket, csoportokat és más szerveződéseket (beleértve az Országos Találkozót, Koordinációs Tanácsot, Felügyelő és Etikai Bizottságot, Delegáltakat, Szerkesztőket, Adminisztrátorokat stb.) provokáló, kritizáló, megkérdőjelező, róluk negatív véleményt alkotó, vagy az érintettről az érintett álláspontjával meg nem egyező közléseket közzétenni. Ezen tartalmak közlésére és megvitatására (az Általános szabályokban részletezett egyéb szabályok betartása mellett) a Fórum levelező lista ad lehetőséget.”

(Teljes dokumentáció az 1. mellékletben.)

Előzmények

Simonyi Gyula a 2019-es OT kapcsán a Zöld Civil nyilvános csoportban szekció állásfoglalásként közzétette az állásfoglalásukat olyan néven, hogy az „Országos Zöld Találkozó tegnapi népesség nem növekedés szekció állásfoglalása”. Másnap az OT ezt az állásfoglalást jelentős módosításokkal fogadta el.

Javaslatok

Hosszas vita bontakozik ki, amelynek során megfogalmazódik, hogy S.Gyula hozzászólásainak tartalmi csúsztatása kifogásolható, kommunikációs stílusa zavaró, romboló és visszafogja a listák használatát.

Határozat 5: 14 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadva, hogy a KT támogatja a FEB döntését

Szavazatszámláló: Móra Vera

A KT megegyezik abban, hogy jövőre egy következő KT ülésen ismét napirendre tűzi az ügyet.

Szűcs Boglárka távozik, Bánfi Luca folytatja a jegyzőkönyv-vezetést.
6. Aktuális és egyéb ügyek
Sipos Katalin előterjeszti, hogy a Balatonparti beépíthetőséggel kapcsolatban érkezett egy megkeresés. Kiderül, hogy többen foglalkoznak vele.

Lajtmann Csaba OT javaslatcsomaggal készül a következő KT ülésre.

Az ülés véget ér.