1. március 18-án a Mezőgazdasági Múzeum támogatásával annak épületében az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban került sor a díjátadó ünnepélyre.

dijjazott_TGCSA díjat 2005-től minden évben egy ember kaphatja meg. Egy olyan ember, aki a környezetvédelem és az erdei iskolázás területén végzett munkásságával felhívja a figyelmet mindarra, amire a névadó tette haláláig.

Tóthné Tímár Geng Csilla igazgatóhelyettesként és tanítóként immár 1975 óta dolgozik a Lágymányosi Kéttannyelvű Általános Iskolában. Nagyon elkötelezett környezeti nevelő, sokféle tevékenységet folytat a fenntarthatóságra nevelés terén.

Környezeti nevelésből posztgraduális képzésen vett részt. 1997 óta tagja és iskolájában vezetője a Párácska oktatóközpontnak. Ennek fő célkitűzése a komplex környezeti nevelés megvalósítása mind a tanítási órákon, mind az órákon kívüli foglalkozásokon.

Sokat tett azért, hogy iskolája elnyerje az Örökös Öko iskola címet és környezetbarát megoldásokat valósítsanak meg az iskolai élet minél több területén. Iskola kertet, iskola tavat létesített lelkes diákok és tanárok bevonásával, és rendszeresen tart itt órákat tanítványainak a kert, a vizek és vízpartok témakörökben.

Kerületében, a XI. kerületben, Újbudán évről évre egyre elismertebb iskolájának a környezeti nevelés területén végzett munkája, melyben folyamatosan vezető szerepet vállal.

 Az erdei iskola mozgalom lelkes támogatója, állandó szervezője, résztvevője diákjaival. Sokat tesz azért, hogy iskolája valamennyi 2., 3., és a 4. évfolyamos tanulója minden évben eljuthasson ide. Ennek érdekében több alkalommal is sikeres pályázatokat írt intézménye által szervezett erdei iskoláknak.

 Szakértői képesítése alapján rendszeresen felkérik erdei iskola pályázatok bírálására is.

A környezeti nevelés iránt elkötelezett civil szervezetekben is lelkesen tevékenykedik

Megalakulása óta tagja a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek. A környezeti és ezen belül a múzeumi nevelést szívügyének tekinti, ezért rendszeresen jár diákjaival múzeumokba, ahol gyakran tesztelik a múzeumi kiadványokat. 2011-ben részt vett az „Év kiállítása” pályázatot bíráló bizottságban is.1993 óta dolgozik a Szentendrei Néprajzi Múzeumban, a „Múzeumok Mindenkinek” program kialakításában.

Sokat tesz Környezeti Nevelési Központok Országos Szövetsége, a KOKOSZ programjainak a sikeres megvalósulásáért is.

Környezeti nevelési témában gyakran tart előadást pedagógus-továbbképzéseken.

Az erdei iskola terepi módszertanában több tanártovábbképzést szervezett és vezetett.

A projektmódszer alkalmazását és minél szélesebb körben való ismertté válását fontos feladatának tekinti. Rendszeresen tart előadásokat ebben a témakörben, és mindennapi munkájában is ez a módszert gyakran alkalmazza. Iskolájában elkészítette az „Előminősített Referencia Iskola” pályázatot.

Az iskolai minőségbiztosítás vezetője, az országos pedagógus minősítési rendszer szakértője.

Munkáját eddig miniszteri dicsérettel és Újbuda gyermekeiért díjjal ismerték el.

Tóthné Tímár Geng Csilla munkájával sokat tesz az ifjúság környezettudatosabb gondolkodásmódjának és magatartásának a kialakításáért, a fenntartható fejlődést népszerűsíti. Hozzájárul az erdei iskolázás hagyományainak a megerősítéséhez. Az erdei iskola mozgalom kiterjesztését publikációkkal, előadásokkal továbbképzések tartásával segíti.

Grisztel Ferencné poszthumusz Lehoczky-díjban részesült

dijjazott_GFGrisztel Ferencné, Szűcs Ágnes kertészeti és környezetvédelmi szakmérnökként a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola tanára volt. A környezet és természetvédelem elhivatott képviselőjeként tevékenykedett, már a 80-as évek elejétől egészen 2015-ben bekövetkezett haláláig.

Tanítványainak számtalan sikeres terepgyakorlatot és tábort szervezett és vezetett.

Több publikációja is megjelent. Társszerzőként dolgozott a „Környezetvédelmi szakkör a középiskolában (1983)”, valamint „Környezetvédelmi tanári segédlet talajvizsgálatokhoz” című kiadványok megírásában. Részt vett a „Vizes óvodai program” és a „Vizes iskolai program” kidolgozásában. Ezzel kapcsolatban ismeretterjesztő előadásokat tartott, terepgyakorlatokat, erdei iskolai és tábori programokat dolgozott ki és vezetett.

Nagy lelkesedéssel vett részt környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek munkájában is. Tagja volt a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek.

A Kék Forrás Környezet és Természetvédelmi Egyesület alelnökeként, az alapítástól kezdődően szabad idejét és energiáját áldozva, sok-sok önkéntes munkával járult hozzá az egyesület sikeres működéséhez. Ezek a következők voltak:

  • vízzel kapcsolatos ismeretterjesztés, és terepgyakorlat vezetés óvodai és iskolai csoportoknak,
  • játékok (társasjátékok, kártyák, dominók) és segédanyagok (matricák, hűtő mágnesek) tervezése és készítése
  • a Pilis és a Visegrádi -hegység forrásainak felmérésében való aktív részvétel
  • a Parlagfű Kerekasztal Bizottságban való aktív részvétel az egyesület küldötteként
  • erdei iskolákban, táborokban és különböző környezetvédelmi programokon parlagfű felismerési foglalkozásokat tartott
  • a Budapest VII. kerületi növény és fakataszter összeállításában is segítséget nyújtott
  • Környezeti nevelési programjai, az óvodai és iskolai vizes programok, valamint a parlagfű védekezés során kifejtett tevékenysége példaértékű volt.

Munkásságával sokat tett az ifjúság környezettudatosabb gondolkodásmódjának és magatartásának a kialakulásáért, az erdei iskolázás hagyományát publikációkkal erősítette.

A Kék Forrás Környezet és Természetvédelmi Egyesület elnöke terjesztette fel az elismerésre.