Emlékeztető a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának (KT) üléséről
– 2016-os őrségi OT – a szervezés jelenlegi állása (Előterjesztő: Horváth Kinga, Farkas István)
– Fitakata projekt hátralévő eseményei (Előterjesztő: Lukács Attila)
– OT 2015 döntésének megóvása (Előterjesztő: Lukács Attila)
– Delegáltak beszámolói
– Egyebek


Emlékeztető a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának (KT) üléséről

Időpont: 2016. április 6., 10.00-14.00
Helyszín: Humusz Ház, 1111 Budapest, Saru u. 11.

Jelenlévő KT tagok:
Beliczay Erzsébet, Lukács Attila (helyettesíti Dobos Balázst), Éger Ákos, Farkas István, Fehérvári Bence, Halmos Gergő, Harazin Dorottya, Horváth Kinga, Kajner Péter, Kovács Bence, Lajtmann Csaba, Lugosi Bea, Nagymihály Bálint, Dobos Balázs (helyettesíti Schmidt Hajnalkát), Antal Alexa (helyettesíti Sipos Katalint), Szűcs Boglárka
FEB tagok:
Fidrich Róbert
Vendégek:
Balogh Béla, Bocskai Kata, Tuba Máté

Napirend:
1. 2016-os őrségi OT – a szervezés jelenlegi állása (Előterjesztő: Horváth Kinga, Farkas István)
2. Fitakata projekt hátralévő eseményei (Előterjesztő: Lukács Attila)
3. OT 2015 döntésének megóvása (Előterjesztő: Lukács Attila)
4. Delegáltak beszámolói
5. Egyebek

Kajner Péter köszönti a KT ülésen megjelenteket. Levezető elnökként megállapítja, hogy 14 szavazó tag van jelen, így a KT határozatképes. (Halmos Gergő az 1. napirendi pont, Antal Alexa a 6. napirendi pont tárgyalása közben érkezett.)
A KT ülés személyi feladataira az alábbi javaslatot teszi: Emlékeztető készítése: Éger Ákos Emlékeztető hitelesítése: Fehérvári Bence, Lajtmann Csaba Szavazatszámláló: Lugosi Bea, Beliczay Erzsébet

A KT ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja a személyi javaslatokat.
Ezt követően Kajner Péter felolvassa az előzetesen megküldött napirendet. Módosítási javaslat nem érkezett. A napirendi pontokat a KT tagok egyhangúlag elfogadják.

1. 2016-os őrségi OT – a szervezés jelenlegi állása
Farkas István: 520 jelentkező van, aki regisztrált. Az őriszentpéteri szállások elfogytak, de a térségben van még szállás. Ezt saját szervezésben kell lefoglalni. Az OT plakátja is elkészült. Plenáris ülésről kell most döntést hozni. Három plenáris rész van, egy pontban kell döntést hozni, ahol V. Németh Zsolt államtitkár fog részt venni.
Tuba Máté: A pénteki plenáris témája az ökológiai válság mint az énképünk válsága. Ismerteti ennek programajánlóját.
Farkas István: Négy előadóban gondolkodnak a pénteki plenárison. Nobilis Márió, Kuslits Béla, Gyulai Iván vállalta, Botos Katalint szeretnék még felkérni. Több felkért előadó nem vállalta különböző okokból, főleg időhiány miatt. A levezető személyéről még gondolkodnak.
Lukács Attila: A Nyitott Tér programra beérkezett 6 olyan téma, amit fel lehet dolgozni. Még egy témát várnak kommunikációs témában. Azt javasolja, hogy ezeket fogadja el a KT. Eredetileg hatot terveztek, de van lehetőség hétre is. Cél, hogy ezeknek az OT után is legyen folytatása. Ezért szerveznének egy kötetlen nyitóbeszélgetést szombat este, ahol legalább egy órában megbeszélnék a nyitott tér felvetéseinek konkrét folytatását. A témák felsorolása: Fiatalok szerepe a zöld civil közösségben Mire lehet jó a szektorális gondolkodás a zöld civil szervezetek körében? Tagság vagy támogatók? Aktív állampolgárok, vagy passzív szimpatizánsok? Fenntartható lelkesedés, avagy hogyan kerüljük el a kiégést? Vonzó szervezet, szerethető zöld civilség A hit szerepe a környezetvédelemben Kommunikáció
Ha a KT most jóváhagyja, akkor a témákat, témafelvetéseket már most kiküldik a listákra, hogy a résztvevők előre is tudjanak készülni. Folyamatsegítők lesznek – eddig két jelentkező van –, várnak még több jelentkezőt.
Tuba Máté: Volt egy olyan javaslata, hogy az egyik asztal témája lehetne az, hogy a párbeszédet hogyan lehetne folytatni.
Kovács Bence: A Nyitott Térre az open space szabályai mennyire lesznek érvényesek? Mik lesznek a szabályok?
Lukács Attila: Ebben nem szeretne nyilatkozni, fókuszáljunk arra, amit kitaláltunk, ne törődjünk a névvel. A témák közötti járkálás szabad, és lesz szünet is, amikor át lehet menni más témára. Más szabály nem lesz.
Farkas István: Azért sem open space, mert előre meghatározott témák lesznek, hogy legyen átgondolt előkészítése is a beszélgetésnek.
Lukács Attila: Tavaly is az volt a cél, hogy legyenek előre meghatározott témák, de erre szűk körben került csak sor.
Halmos Gergő: A legfontosabb ezekben, hogy legyen folytatása a dolognak. Nem látja a különbséget ezek és a régi szekciók között.
Fidrich Róbert: Itt horizontális témák kerülnek megbeszélésre, a szekciókon pedig szakmai ügyek voltak terítéken.
Lukács Attila: Továbbá itt az egyes különálló témákat egy gondolati szál, egy kimondott cél köti majd össze: a zöld civilség lehetséges fejlődése. valamint itt alapvető cél lesz, hogy legyenek olyan ötletek, melyekből konkrét tervek születhetnek. Mindemellett a program elején és végén együtt lesz az összes ember, ami még további fontos különbség a szekciókhoz képest.
Kajner Péter: Felteszi a kérdést, hogy a KT támogatja-e a Nyitott Tér elhangzott koncepcióját?

A KT egyhangúlag támogatásáról biztosította a programot.
Farkas István: A V. Németh Zsolt részvételével megrendezésre kerülő plenáris ügyében kell még döntést hozni. Ez szombaton, kora délután lesz. Az volt az ötlet, hogy ne fórum jellegű legyen, hanem konkrét témák kerüljenek feldolgozásra. Erre kértek javaslatokat a KT-listán. A következő javaslatok érkezte be:

  1.  A természetvédelem aktuális kérdései
  2. A környezetvédelmi érdekérvényesítési jogok, átláthatóság helyzete
  3. A környezetvédelem elismertsége, növelésének lehetőségei
  4. A transzatlanti szabadkereskedelmi megállapodások
  5. Városi erdők és fák

Azt javasolja, legfeljebb 2 témát válasszon a KT.
Beliczay Erzsébet: Célja lehetne ennek a találkozónak, hogy legyen világos stratégiája az országnak a különböző területeken, valamint legyenek rendszeres találkozók a civilek és a minisztérium között. Próbáljuk meggyőzni a környezetvédelmi téma fontosságáról V. Németh Zsoltot. A TTIP-nak kiemelt témának kell lennie. Nyugati országokban ez központi téma, Magyarországon ez nem jelenik meg a közbeszédben, pedig húsbavágó ügy.
Lukács Attila: A természetvédelmet fontosnak tartja, és összevonhatónak az erdők, fák témájával. Másik fontos téma a környezetvédelmi jogok helyzete.
Fidrich Róbert: A TTIP-ról nem lehet eleget beszélni. Örül, hogy felmerült a téma. A zöld elismertség növelése szerinte nem ide illik.
Lajtmann Csaba: Kérdése, hogy a gyakorlatban hogyan fog lezajlani a plenáris? A zöld civil forrásokról fontosnak tartaná, hogy beszéljünk. A városi fák, erdők kérdése egyre fontosabb. Naponta látjuk, hogy vágnak ki egészséges fákat. Ezzel rendszerszinten kell foglalkozni.
Kajner Péter: A környezetvédelem súlya nagyon csekély a kormányban, ez alapprobléma.
Beliczay Erzsébet: A jogok és elismertség témáját összevonná. Jól elő kellene készíteni írásban is, hogy legyen értelme.
Éger Ákos: Kérdése, hogy mi lesz a lebonyolítás menete?
Farkas István: A formával kapcsolatban elmondja, hogy a plenáris első részében az adott témát felvezeti egy civil szervezet, és erre reagál az államtitkár. Utána szólalnak fel a mozgalom tagjai.
Bocskai Kata: A fákkal kapcsolatban nekik is van konkrét problémájuk, ez fontos. A TTIP lehet nem túl érthető mindenki számára, ha ez téma lesz, akkor ezt jobban elő kell készíteni.
Farkas István: Rangsoroló szavazást javasol.
Halmos Gergő: Felveti, hogy tavaly is a természetvédelem volt a fő plenáris téma. Nem biztos, hogy sok újat tudunk mondani. Olyan témát javasol, amire közvetlen befolyása van az államtitkárnak.
Kovács Bence: Kérdés, hogy lesz-e egyáltalán gyakorlati értelme és kimenete ennek a beszélgetésnek?
Lajtmann Csaba: A fákkal kapcsolatban lehet és tudnánk is eredményt elérni, az ügy ehhez az államtitkársághoz tartozik.
Kajner Péter: Rangsoroló szavazás következik. 5 témára kell szavazni, és 1-től 5-ig kell rangsorolni minden témát.
Kiosztásra kerülnek a szavazólapok, megtörténik a titkos szavazás, majd a szavazatszámlálók megkezdik az összesítést.
Amíg az összesítés tart, jelzi, hogy Éger Ákos az OT napirendi ponthoz tartozó döntési javaslatot indítványozott, és megadja a szót neki.
Éger Ákos: Ismerteti a szavazati jog, delegálások, állásfoglalások, állását, menetét az Országos Találkozóval kapcsolatban. Az SZMSZ szerint a szavazati jogot és delegált szavazással kapcsolatos döntéseket a KT maga végzi el, vagy bizottságot bíz meg vele. Javasolja, hogy a KT egy bizottságot bízzon meg az alábbi feladatokkal:
„A szavazati jogot a Koordinációs Tanács által megbízott bizottság vizsgálja meg és adja ki. Jelölt nem lehet magyarországi politikai párt és pártalapítvány tisztségviselője, alkalmazottja, országgyűlési vagy önkormányzati képviselője. Állami szervezetnél betöltött munkaviszony, tisztség vagy egyéb kapcsolódás esetén a Koordinációs Tanács vagy az általa megbízott bizottság dönthet a jelölt elutasításáról. Nem lehet jelölt, aki a kötelezettségeit nem teljesítette az előző delegálti ciklusában. A jelölti listát a Koordinációs Tanács vagy az általa megbízott bizottság készíti elő és tárja az Országos Találkozó elé.
A delegáltat fogadó testület valódiságáról, a delegálás szükségességéről a Koordinációs Tanács vagy az általa megbízott bizottság dönt. A döntést az Országos Találkozó felülbírálhatja.”
A bizottság tagjainak javasolja Bojtos Ferencet, Horváth Ferencet, Bozóki Viktóriát. Javaslatokat kér a bizottság nevére.
Kajner Péter: A személyi javaslatról szavazást rendel el. Kiosztásra kerülnek a szavazólapok, megtörténik a titkos szavazás, majd a szavazatszámlálók megkezdik az összesítést.
Amíg az összesítés tart, ismerteti az előző plenáris téma szavazás eredményét:
2. A környezetvédelmi érdekérvényesítési jogok, átláthatóság helyzete – 55 pont
5. Városi erdők és fák – 47 pont
1. A természetvédelem aktuális kérdései – 46 pont
3. A környezetvédelem elismertsége, növelésének lehetőségei – 34 pont
4. A transzatlanti szabadkereskedelmi megállapodások – 32 pont
1 tartózkodás, és 1 db 0 szavazat volt. Továbbra is összevonásra javasolja a 2. és 5. pontot, például a környezetvédelmi érdekérvényesítési jogok, átláthatóság helyzete a városi fák és erdők témáján keresztül.
A KT döntése alapján az OT szervezői az első három témát felvető személlyel egyeztetik a plenáris témáit a továbbiakban.
Horváth Kinga: Kérdésük még az OT-val kapcsolatban, hogy a kőfényfestéshez (közösségi program) kérhetünk-e festéket a gyártóktól, mint a TRILAK és POLI-FARBE.
Lajtmann Csaba: Úgy tudja támogatni, hogy a támogató neve ne kerüljön feltüntetésre.
Éger Ákos: Javasolja, hogy csak a kőfényfestést támogassák, ne az OT-t magát. A támogatás csak ezzel kapcsolatban kerüljön feltüntetésre. Így lehetnének támogatók.
Kajner Péter: Éger Ákos javaslatát teszi fel szavazásra.
3 tartózkodással, 12 igen szavazattal a KT a javaslatot elfogadja.

Lajtmann Csaba: A mentorprogramról tart beszámolót. 28 fő mentor jelentkezett, és 52 fiatal akik igényelnék a mentorálást. A következőkben felveszik a kapcsolatot velük.
Horváth Kinga: Kérdés, hogy ki fogja a 2017-es OT szervezését elvállalni. A 2018-as OT szervezésére van már jelentkező.
Lajtmann Csaba: A 2017. évi OT szervezésére volt egy jelölt, de visszamondta.
Kajner Péter: Ismerteti a Bizottság felállításáról szóló személyi szavazás eredményét. A Bizottság felállítására tett személyi javaslatokat a KT egyhangúlag támogatta.
A delegáltat fogadó testület valódiságáról döntő bizottság tagjai: Bojtos Ferenc, Horváth Ferenc, Bozóki Viktória. Mindhárom jelölt 15 szavazatot kapott.

2. Fitakata projekt hátralévő eseményei
Lukács Attila: A projekt ebben a hónapban zárul. Erről számol be. A zoldcivil.hu honlap elindult, minden funkciója működik. A honlapon 40 szervezet és 60 személy regisztrált, de kicsi az aktivitás. Kéri ennek használatát és népszerűsítését. A facebook oldalnak 2400 kedvelője van jelenleg. A honlapra kitett hírek, események itt automatikusan megjelennek. Zöld civil facebook csoport is működik, 400 fővel. Sok poszt van itt, de kevés a klasszikus zöld szervezet. Az Egy jó ügy pályázat volt a másik területe a projektnek. Projektötletet várnak még. Számos képzést, műhelymunkát szerveztek év közben sikerrel. Jövő héten lesz még egy online kommunikációs képzés, melyre sok embert várnak. Ezt céges szakemberek fogják tartani, nívós lesz. Kéri, ezt terjesszék a KT tagjai széles körben. Az OT szervezése is részben ebben a projektben zajlik. Próbáltak elérni olyan zöld szervezeteket akik még nem, vagy az elmúlt három évben nem voltak az OT-n. Ennek keretében több regionális fórum volt és lesz a következő napokban.
3. OT 2015 döntésének megóvása
Lukács Attila: Karay Zsófia és több magánszemély fellebbezést nyújtott be a 2015. évi OT egy állásfoglalásról szóló döntése miatt. Ezt a fellebbezést most juttatta el az előző évi OT szervezőinek. A szervezők válaszolnak neki, melynek a lényege, hogy az OT döntések ellen nem lehet fellebbezést benyújtani, ez a legfőbb döntéshozói fórumunk.
Kovács Bence: Ha nem szavaznánk az állásfoglalásokról, hanem csatlakozni lehetne ezekhez, akkor ennek a problémának elejét lehetne venni.
Fidrich Róbert: Támogatja, nem lát jogorvoslati lehetőséget egy OT döntés ügyében.
Beliczay Erzsébet: Javasolja, hogy a KT válaszoljon röviden.
Kajner Péter: Nem vagyunk illetékesek a válaszadásban, a levél nem a KT-hoz érkezett.
Lukács Attila: Ez igaz, viszont mivel sokakat és több OT-t érint a személy és az ügy, ezért a téma a KT elé való. Tudni kell azt is, hogy a KT az egyedüli jogosult, aki azt mondhatja, hogy nem vehet valaki részt az OT-n. De nem ezt kívánja most előterjeszteni. De fontos, hogy a KT lássa ezt a problémát. Ezért ez az ügy a KT elé való.
Horváth Kinga: Az idei OT szervezése során Karay Zsófia felhívta az éttermet aki az étkezést biztosítja, és egyeztetett velük a szervezők nevében, úgy, hogy ők nem tudtak róla. Megdöbbentő, hogy úgy lépett fel, mint egy szervező.
Nagymihály Bálint: A levéltől függetlenül írhatnánk neki ezzel a viselkedéssel, levél stílussal kapcsolatban, hogy ez nem tolerálható.
Dobos Balázs: Amikor OT szervezők voltak, nekik is nagyon sok idejükbe és energiájukba telt az egyeztetés velük, mikor Karay Zsófia szintén a tudtuk nélkül egyeztetett éttermekkel. Elgondolkodna, hogy tenni kellene valamit.
Lukács Attila: Az ő OT szervezésük során is a hátuk mögött egyeztetett az étteremmel. A levélre ők válaszolnak, de az ügy ennél távolabbra mutat. Kritizálnak, de amikor megpróbáljuk őket bevonni, akkor falakba ütközünk. Viszont vannak olyanok, akik azért nem jönnek el vagy vesznek részt eseményeken, mert Karay Zsófia ott van. Az eddig elhangzottak után javasolja, hogy a KT vonja meg Karay Zsófiától a részvétel jogát.
Kajner Péter: A javaslat szerint felteszi titkos szavazásra a kérdést, hogy kizárja-e a KT Karay Zsófiát az Országos Találkozón való részvételből, mert destruktív magatartást tanúsított, és a szervezők nevében nyilatkozott felhatalmazás nélkül. Ha a KT meghozza, a döntés visszavonásig érvényes.
Lugosi Bea: Ismerteti a szavazás eredményét: 12 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a javaslatot a KT elfogadta.

A határozat és indokolása:
A Koordinációs Tanács 2016. április 6-i ülésén megvizsgálta Karay Zsófia levelét, amelyet a 2015. évi OT szervezőinek küldött. Az ülésen a 2013, 2014, 2015, és 2016. évi Országos Találkozók szervezői egybehangzó tapasztalatokról számoltak be, melyek szerint Karay Zsófia sorozatosan, másokat erősen sértően, botrányosan viselkedett mindegyik évben a szervezőkkel, a helyi partnerekkel, valamint a résztvevőkkel szemben. Mindegyik OT szervező beszámolt arról a tapasztalatáról is, miszerint Karay Zsófia meghatalmazás nélkül a szervezők nevében lépett fel külső szereplők felé, ami a jelenlévők megítélése szerint veszélyes, és megengedhetetlen. A teremben jelenlévő emberek Karay Zsófia más szervezetekkel és eseményekkel való kapcsolatában is hasonló, sok évre visszanyúló, meg nem szűnő tapasztalatokról számoltak be. A jelenlévők beszámoltak részletesen arról is, mennyi és mekkora erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a felsorolt problémákat megelőzzék, vagy kezeljék – teljesen sikertelenül. Ezek alapján a Koordinációs Tanács tekintetbe véve az okozott és a még várható károkat, a konfliktusok sok szervezetet és az egész közösséget érintő mivoltát, az utánpótlás érintettségét és védelmének érdekét, valamint a fent jellemzett viselkedés megváltozásának esélytelenségét, az SZMSZ 2. § 2. pontjának utolsó bekezdése alapján
eltiltja Karay Zsófiát az Országos Találkozókon való részvételtől.
A döntés visszavonásig érvényes, ellene fellebbezni az OT-hoz címzett, de az OT szervezőkhöz benyújtott levéllel lehet.
Kajner Péter: A KT megbízza az OT-t szervező KT tagokat, hogy értesítsék Karay Zsófiát a döntésről.

4. Delegáltak beszámolói
Kovács Bence: Elküldte a beszámolójának tervezetét a listára az EFOP monitoring bizottsággal kapcsolatban. Két ülésen vett részt. Az első biztató volt, a másik nem. Nem látja értelmét, hogy
civilként legitimáljuk a döntéseket, mikor valójában nincs beleszólásunk a döntésekbe. Sok a kiemelt projekt, ami viszont pályázatos, az nem civilbarát. A kiírt civil ifjúsági pályázatnál nincs menedzsment költség. Ez trükközésre készteti a pályázókat. Horizontális szempontoknak nincs értelme.
Beliczay Erzsébet: Ha kivonulunk a bizottságokból, úgy tegyük, hogy legyen visszhangja.
Éger Ákos: Van értelme szerinte a bizottságokban való részvételnek. A KÖFOP monitoring bizottságról tud véleményt mondani. A tagok véleményét rendszeresen kikérik elektronikusan is, visszajelzés is érkezik erre. A rendszer nem tökéletes, de több pozitívuma is van a részvételünknek.
Farkas István: Rossz állapotban van a monitoring bizottságok rendszere nemzetközi összehasonlításban is. De a KEHOP tapasztalatok alapján azt tudja mondani, hogy egyrészt információszerzés szempontjából fontos részt venni. Másrészt a véleményezés esetén konkrét példa, hogy javaslatai 40 %-át figyelembe vették egyes kiírások esetében.
Lajtmann Csaba: Nem támogatja, hogy testületileg kilépjünk mindenhonnan.
Kovács Bence: Problémája volt az információáramlással is.
Halmos Gergő: Az OKT munkájáról számol be. Az OKT-ban tagja az Agrár és Környezetvédelmi Bizottságnak. Véleményeztek több törvénytervezetet is.

5. Egyebek
Antal Alexa: Négy dologról beszél. 1) Az Erdőtörvény módosítására kijött egy koncepció. Az MTVSZ, MME, WWF készített erről véleményt. A fő probléma, hogy a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást rosszul értelmezi a törvény. A vélemény a magyartermeszet.hu oldalon megtalálható. 2) Élőhelyvédelmi irányelv átvilágítása. Ez jó eredménnyel zárult, a direktívákat nem kell megnyitni. A gyakorlatba ültetésével kapcsolatban lesznek feladatok. 3) Több lignit bányát akarnak nyitni Borsod megyében. Ezzel kapcsolatban már tavaly elkezdtek dolgozni. Valamelyiket meg tudták akadályozni, de van, amelyiket megnyitottak. 4) Felmérést készítettek a vállalatok társadalmi felelősségvállaláshoz való hozzáállásával kapcsolatban. Probléma, hogy kevés cég rendelkezik kibocsátás csökkentési céllal, stratégiával.
Lukács Attila: Erdőtörvénnyel kapcsolatban mi a következő lépés?
Halmos Gergő: Március végére ígértek szövegszerű javaslatot. Most koncepciót véleményeztünk. Ha kijön a szövegszerű javaslat, akkor véleményezzük újból.
Farkas István: Erdőtörvénnyel kapcsolatban van egy ígéretünk, hogy a normaszöveget is megvitathatjuk a beterjesztés előtt. Több szakmai ügy van, amit meg kellene most már beszélni és nem kell a szövegszerű javaslatra várni.
Beliczay Erzsébet: Lignittel kapcsolatban elmondja, hogy ez nem részprobléma. A lignitet egyáltalán nem szabadna megengedni. Hulladékégetőkről lehet vitatkozni, erről nem szabadna.
Lajtmann Csaba: Volt egy nyílt levél, mely azt javasolja, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak pénze átlátható módon kerüljön kiosztásra a magyar civil szervezetek között.
Farkas István: Taktikailag rossz a levél, egyszerre szid és kér pénzt.
Lukács Attila: Van logika a levél mögött. Az MNB valószínű jogszerűtlenül oszt szét százmilliárdokat, míg a NEA-ban pár milliárd forint van. Erre is fel lehet hívni a figyelmet ezzel a levéllel.
Halmos Gergő: Nem az a baj, hogy van ez a pénz, hanem ahogyan adja. Nem erre kellene fordítani.
Kajner Péter: Alapprobléma, hogy milyen alapon adja. Ha arról vitázunk, hogy miért nem a civileknek, akkor előkerülnének a lélegeztetőgépek, és olyan vita nyílna meg, hogy milyen társadalmi célokat kellene támogatni. Javasolja, hogy zárjuk le a vitát. A KT ezt elfogadja.
Kajner Péter: Kaptunk választ a NEA választással kapcsolatban a Földművelésügyi Minisztériumtól. Azt írják, mivel nem az FM stratégiai partnere a KT, nem fogadják a javaslatait avval kapcsolatban sem, hogy a miniszter kit jelöljön NEA kollégiumi tagnak.
Lajtmann Csaba: Felelevenítené a stratégiai partnerségi megállapodás lehetőségét.
Fidrich Róbert: Az OKT elé kerül néha jogszabálytervezet, ahol látható, hogy stratégiai partnerekkel egyeztette a törvényt a kormány. Lehet, lenne előnye a stratégiai partnerségnek.
Beliczay Erzsébet: Támogatja, hogy akár ezt az OT plenárison felvessük.
Farkas István: Ezt meg kellene vitatni a KT-n belül, akár elektronikus formában még az OT előtt, hogy ha ezt felvetjük, akkor erről ne legyen nagy vita ott.
Kajner Péter: Plenáris munkacsoport megbeszéli ezt a javaslatot.
Kajner Péter: Az állami földek eladása ügyében aláírásokat gyűjtenek. Az aláírásgyűjtés célja, hogy népszavazás kerüljön kiírásra, mely a földeladások eladásának megtiltásáról szólna. Az ügyet támogatandónak tartja, javasolja az ív aláírását.

Egyéb napirendi pont és felszólalás híján Kajner Péter az ülést bezárja.

Letölthető formátum: kt_ules_eml__2016_04_06