A 2012-es OT honlapján elérhető az új SzMSz, illetve az OT szekcióüésein tárgyalt elfogadott, valamint el nem fogadott, a szervezőknek eljuttatott állásfoglalások. A korábbi bejegyzésben a Koordinációs Tanács tagjainak választásáról szóló rész tévesen szerepel, az SZMSZ 4.§, 3.cikk, 2. pontja alapján javítva pontosítottuk: a 20 fős tanács tagjainak felét 2 évre, másik felét egy évre választotta meg az OT.

A találkozón a zöld szervezetek képviseletére megválasztott delegáltak névsorát a delegáltak menüpontba, a záró plenáris ülésen elfogadott, illetve elkészített, de el nem fogadott állásfoglalásokat az állásfoglalások menüpontba töltöttük fel. A szervezeti és működési szabályzat (SzMSz) szintén az állásfoglalások menüpontban található.