Delegált jelölés 2024

Delegált jelölés 2024

Jelen felület a

Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének (továbbiakban Együttműködés) hivatalos felülete, melynek gondozásáért a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének Koordinációs Tanácsa (továbbiakban KT) által megbízott Zöld Civil Választási Bizottság (továbbiakban Bizottság) a felelős.

Az alábbi adatlap az Együttműködés delegálási folyamatát hivatott előkészíteni. Az itt található Bizottságokba/Testületekbe várjuk az Együttműködés szervezetei által jelölt delegáltak jelentkezését.

A delegálti jelölés határideje: 2024. március 19.

Kommunikáció:
A megválasztott delegáltak egyes adatait az Együttműködés belső felületein nyilvánosságra hozzuk tagjaink részére, a megjeleníteni kívánt információk kérdéseinél ezt “nyilvános adat” felirattal jelöljük.

Az Együttműködés SZMSZ-e szerint a delegáltak kötelezettségei:

 • A delegáltaknak az együttműködés tagjaival való kapcsolattartásuk érdekében a kommunikációs csatornák részeseinek kell lenniük (a Tájékoztató és Fórum levelező listáknak tagjai, a Zöld Civil honlap felhasználói, valamint lehetőleg a Zöld Civil facebook oldal lájkolói és a Zöld Civil facebook csoport értesítést kapó tagjai). A fent nevezett kommunikációs csatornákon keresztül tevékenységükről alkalomszerűen tájékoztatást szükséges adniuk.
 • Elérhetőségeiket (telefonszám, e-mail cím, postacím) az elfogadó nyilatkozatukon, valamint bemutatkozásukat és elérhetőségeiket (telefonszám, e-mail cím) a honlapon meg kell adniuk.
 • Évente írásos beszámolót kell készíteniük delegálti munkájukról és elektronikusan elküldeni a megadott határidőig a Koordinációs Tanács által kijelölt Zöld Civil Választási Bizottság számára.
  (A 2024-es beszámolót ITT lehet beküldeni)
 • A Koordinációs Tanács által szervezett évi egyszeri ülésen, valamint az Országos Találkozón lehetőségük szerint részt kell venniük.

A jelöltekre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
Jelölt nem lehet magyarországi politikai párt, pártalapítvány, valamint hozzájuk szorosan kapcsolódó szervezetek (pl. párt ifjúsági szervezete) tisztségviselője, alkalmazottja, országgyűlési, európai parlamenti vagy önkormányzati képviselője. Állami, vagy kormányzathoz, párthoz, pártalapítványhoz kapcsolható szervezetnél betöltött munkaviszony, tisztség vagy egyéb kapcsolódás esetén a Koordinációs Tanács vagy az általa megbízott Zöld Civil Választási Bizottság dönthet a jelölt elutasításáról.

A 2024-es delegáltjelölés határideje lejárt.


Az eddig beérkezett jelölések (kb 10 percenként frissül):

Delegált jelölés 2020

Delegált jelölés 2020

A 2020-as Zöld Civil Országos Találkozó csak online programok formájában valósul meg, de a szabályoknak megfelelően ismét lesz lehetőség delegáltakat választani különböző testületekbe. Az alábbi űrlap kitöltésével lehet megtenni a delegáltak jelölését, amire a későbbiekben személyesen nem lesz lehetőség. A választás gördülékenyebb lebonyolítása érdekében kérjük, ezt minél hamarabb, és itt az online rendszerben tegye meg mindenki. A delegáltakat fogadó testületek teljes listája itt is megtalálható.

A jelölés 2020. szeptember 12. 12 órakor lezárult.

Eddig beérkezett jelöltek: http://zoldcivil.hu/delegaltak/delegalt-jeloltek-2020.

Jelölés határideje: A Delegáltak jelölését 2020. szeptember 12. (szombat) 12:00 óráig lehet megtenni az online felületen, az elfogadó nyilatkozat csatolásával.

A folyamatról: A delegálti listát a Koordinációs Tanács által megválasztott Mandátumvizsgáló és Delegált Jelölő Bizottság a zoldcivil.hu felületen nyilvánosságra hozza.

A delegált támogató szervezetek képviselői 2020. szeptember 14. (hétfő) 14:00-ig tehetnek észrevételeket (ekkor már csak az esetleges problémákat lehet jelezni, új jelölteket nem). Az észrevételek Bizottság általi el nem fogadása esetén az észrevételt tevő közvetlenül a Koordinációs Tanácshoz fordulhat felülbírálatért.

A delegáltakról való szavazás elektronikus úton történik, szavazás leadására 2020. szeptember 24., csütörtök 12.00-ig lesz lehetőség. A mandátumra jogosult szervezetek képviselői e-mailen a megbízólevélhez csatolt címre kapják meg a szavazást lehetővé tevő egyéni kódot.

A jelölt elfogadó nyilatkozatára nincs kötelező minta, az SZMSZ tartalmi kötelezettségeket határoz meg, ugyanakkor az idei körülményekre való tekintettel, kérjük az itt található minta használatát.

Kapcsolódó kérdések:

Hogyan szerezhet egy szervezet szavazati jogot?

Lásd ezen az oldalon, a szavazati jog címsorra kattintva.

Ki lehet delegált?

Akivel szemben nem áll fenn összeférhetetlenség:

 • nem tisztségviselője, alkalmazottja, országgyűlési vagy önkormányzati képviselője magyarországi politikai pártnak vagy pártalapítványnak, valamint állami szervezetnél nincs olyan munkaviszonya, tisztsége és egyéb kapcsolódása, ami a delegálti munkáját összeférhetetlenné tenné.

Aki megválasztása esetén vállalja a kapcsolattartást a Zöld Civil Együttműködéssel:

 • a Tájékoztató és Fórum levelező listáknak tagja, a ZöldCivil honlap regisztrált felhasználója, valamint lehetőleg a ZöldCivil facebook oldal lájkolója és a ZöldCivil facebook csoport értesítést kapó tagja lesz;
 • elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím), valamint bemutatkozását a ZöldCivil honlapon nyilvánossá teszi, továbbá évente egyszer írásos beszámolót készít delegálti munkájáról az Országos Találkozó számára. A Koordinációs Tanács által szervezett évi egyszeri – a delegáltak munkáját megismerő és őket segítő – ülésén, valamint az Országos Találkozón lehetősége szerint részt vesz.

Aki korábbi delegálti munkájáról beküldi/beküldte az éves beszámolóját.

És minderről nyilatkozik az itt elérhető delegált nyilatkozat aláírásával.

Delegált jelölés 2019

Delegált jelölés 2020

A 2019-es Zöld Civil Országos Találkozó bár rendhagyó lesz, de a szabályoknak megfelelően ismét lesz lehetőség delegáltakat választani különböző testületekbe. Az alábbi űrlap kitöltésével az OT előtt is meg lehet tenni a delegáltak jelölését. A választás gördülékenyebb lebonyolítása érdekében kérjük ezt minél hamarabb, és itt az online rendszerben tegye meg mindenki. A delegáltakat fogadó testületek teljes listája itt is megtalálható.

Eddig beérkezett jelöltek: http://zoldcivil.hu/delegaltak/delegalt-jeloltek-2019.

Jelölés határideje: A Delegáltak jelölését 2019. június 1. (szombat) 10:30 óráig lehet megtenni az online felületen illetve szombaton a Fonóban az OT információs pultjánál, mindkét esetben mellékelve a jelölt elfogadó nyilatkozatát.

A folyamatról: A delegálti listát a Koordinációs Tanács által megválasztott Mandátumvizsgáló és Delegált Jelölő Bizottság az OT információs pultjánál függeszti ki közszemlére június 1-jén 12 órakor.

Az OT résztvevői 14:00-ig tehetnek észrevételeket (ekkor már csak az esetleges problémákat lehet jelezni, új jelölteket nem). Az észrevételek Bizottság általi el nem fogadása esetén az észrevételt tevő a június 1-jén 13:30 órakor kezdődő plenáris ülése végén, 15.00-kor az Országos Találkozóhoz
fordulhat felülbírálatért.

A delegáltakról való szavazás elektronikus úton történik június 1. szombat 17-21 óra között. Az OT résztvevők aláírás ellenében az információs pultnál kapják meg a szavazást lehetővé tevő egyéni kódot. Szavazni a Fonó épületében kihelyezett gépen, vagy saját eszközön lehetséges.

A jelölt elfogadó nyilatkozatára nincs kötelező minta, az SZMSZ tartalmi kötelezettségeket határoz meg. Segítségképpen itt található egy minta.

Kapcsolódó kérdések:

Hogyan szerezhet egy szervezet szavazati jogot?

Ki lehet delegált?

Akivel szemben nem áll fenn összeférhetetlenség:

 • nem tisztségviselője, alkalmazottja, országgyűlési vagy önkormányzati képviselője magyarországi politikai pártnak vagy pártalapítványnak, valamint állami szervezetnél nincs olyan munkaviszonya, tisztsége és egyéb kapcsolódása, ami a delegálti munkáját összeférhetetlenné tenné.

Aki megválasztása esetén vállalja a kapcsolattartást a Zöld Civil Együttműködéssel:

 • a Tájékoztató és Fórum levelező listáknak tagja, a ZöldCivil honlap regisztrált felhasználója, valamint lehetőleg a ZöldCivil facebook oldal lájkolója és a ZöldCivil facebook csoport értesítést kapó tagja lesz;
 • elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím), valamint bemutatkozását a ZöldCivil honlapon nyilvánossá teszi, továbbá évente egyszer írásos beszámolót készít delegálti munkájáról az Országos Találkozó számára. A Koordinációs Tanács által szervezett évi egyszeri – a delegáltak munkáját megismerő és őket segítő – ülésén, valamint az Országos Találkozón lehetősége szerint részt vesz.

Aki korábbi delegálti munkájáról beküldi/beküldte az éves beszámolóját.

És minderről nyilatkozik az itt elérhető delegált nyilatkozat aláírásával.

Delegált jelölés 2017

Delegált jelölés 2017

A 2017-es Zöld Civil Országos Találkozón ismét lesz lehetőség delegáltakat választani különböző testületekbe. Az alábbi űrlap kitöltésével az OT előtt is meg lehet tenni a delegáltak jelölését. A választás gördülékenyebb lebonyolítása érdekében kérjük ezt minél hamarabb, és itt az online rendszerben tegye meg mindenki. A delegáltakat fogadó testületek teljes listája itt is megtalálható.

Olvass tovább…