XXVII. Természet- és Környezetvédő Civil Szervezetek Országos Találkozója Budapest, 2017.05.19.

A Zöld Civil Szervezetek Országos Találkozója (OT) elsősorban a zöld civil szervezetek és szerveződések együttműködésének fóruma, de emellett lassan három évtizede segíti az egyes környezetvédelmi szektorok közötti együttműködést. Célja a változatos szakmai programok mentén az aktuális témákban való tapasztalatcsere, tájékoztatás.

Az idei Zöld OT második napján megrendezésre került a ’Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia készülő 2. előrehaladási jelentése’ című program. Ennek középpontjában a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács által összeállított, és az Országgyűlés által 2013-ban elfogadott dokumentum megvalósításának véleményezése állt, mely kétévente válik esedékessé. Ennek keretében idén már megrendezésre kerültek hasonló, a hallgatóság véleményét nyíltan fogadó programok, fórumok országszerte, most pedig a Zöld OT-n is helyet kapott.

A Keretstratégia a fenntartható fejlődés jegyében született, célja azoknak az alapoknak a kijelölése, melyekkel egy fenntarthatósági pályára lehetne állítani az országot, továbbá célja még az ezt gyakorlatban megvalósító stratégiák megalapozása. Alapelve, hogy megőrizzük, fenntartsuk és fejlesszük nemzeti erőforrásainkat az eljövendő nemzedékek számára. A dokumentum négy alapterületet jelöl ki az erőforrásaink kapcsán, ezek az emberi, a társadalmi, a gazdasági és a természeti erőforrások, és ezeket további alterületek témáin keresztül vizsgálja. Az OT teljes időtartama alatt a Keretstratégiához fűződő kiadványokhoz juthattak hozzá az érdeklődők, melyekből tájékozódhattak róla.

Előzetesen az OT szervezői felmérést végeztek, melyben arra voltak kíváncsiak, a találkozó résztvevőit mely témák érdeklik a fentiekből. A kérdőívet a Zöld Civil Együttműködés levelezőlistáin hirdették meg. A kérdőíves kutatásból az derült ki, hogy leginkább a zöldfelületek, biodiverzitás és területhasználat, illetve az oktatás és tudás témái után érdeklődtek.

A programon megjelent hallgatóságnak lehetősége nyílt reflektálni az elmúlt években tapasztalt folyamatokra, a nemzeti erőforrások állapotára. A beszélgetés dr. Bartus Gábor, az NFFT titkárának nyitóbeszédével kezdődött, melyben összefoglalta a Keretstratégia céljait, és előirányozta a program menetét. A szervezők dr. Munkácsy Béla egyetemi adjunktust kérték fel meghívott hozzászólónak, aki megosztotta meglátásait az energetikai szektorral és az oktatással kapcsolatban.

fotó: György Bálint

A program során aktívan közreműködött a hallgatóság, izgalmas és spontán eszmecsere alakult ki. Szó esett többek között a vidék és mezőgazdaság, illetve a civil szféra helyzetéről, az egyik felszólaló pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a fenntarthatóságért sürgősebb elkötelezetten és tevőlegesen fellépni, semmint passzívan szemlélni az erőforrások degradálódását. A hozzászólók így közreműködésükkel segítették az előrehaladási jelentés további formálódását. Azon túl, hogy az OT közönségének a környezet- és természetvédelem, a fenntarthatóság szívügy, fontos a szakmai tudást és attitűdöt is megemlíteni. Az itt bemutatott fórum és ehhez hasonló programok sikerességéhez, konstruktív eredményeihez mind a kettő szükséges.