Adatkezelés

A Felhasználó ellenszolgáltatás nélkül kifejezetten hozzájárul a regisztrációjával megadott személyes adatainak – 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelő – az Üzemeltető általi teljes körű kezeléséhez. Az Üzemeltető a kezelt adatokat törvényi és szerződéses kötelezettségekből fakadó kötelező esetek, valamint a Koordinációs Tanács és a következő Országos Találkozó szervezőjének kivételével harmadik személynek nem adja át. A külső beavatkozás – hackertámadás, honlapfeltörés – következtében ismertté vált adatokért az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel.

Üzemeltető: Így lesz kerek a világ! Egyesület  (4400 Nyíregyháza, Toldi u. 16. fsz.4.).

Adatkezelő: Így lesz kerek a világ! Egyesület  (4400 Nyíregyháza, Toldi u. 16. fsz.4.).

Adatfeldolgozó: Így lesz kerek a világ! Egyesület  (4400 Nyíregyháza, Toldi u. 16. fsz.4.).

Az adatkezelés célja annak biztosítása, hogy a Felhasználó részt vehessen az Üzemeltető által kezelt felületeken meghirdetett rendezvényeken, részese lehessen a ZöldCivil online felületek szolgáltatásainak, tájékoztatást kaphasson hírekről, programokról.

Az Üzemeltető a Felhasználó által megadott adatokat szerződéses és/vagy törvényi kötelezettség által megszabott kötelező adatkezelési határidő lejártáig, továbbá a Zöld Civil Országos Találkozók és az egyéb struktúrák (honlap, levlisták, facebook felületek, KT, FEB) fennállásáig kezeli.

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti helyesbítésüket és törlésüket az alábbi címeken: E-mail: info@igyleszkerekavilag.hu; Postai úton: Így lesz kerek a világ! Egyesület  (4400 Nyíregyháza, Toldi u. 16. fsz.4.).

A Felhasználó adatszolgáltatása önkéntes, a Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben törvény vagy szerződéses kötelezettség az Üzemeltető részére kötelező adatkezelést ír elő, a Felhasználó által kért törlésnek az Üzemeltető csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény 13-17. pontjai (14-23.§) biztosítják.

A Felhasználó elfogadja, hogy 18 év alatti Felhasználó esetében a törvényi kötelezettségnek megfelelően a szervező szülői hozzájárulást kérhet az adatkezelés engedélyezéséhez. Hozzájárulás hiányában az Üzemeltető törölheti a Felhasználót.

NAIH nyilvántartási számok:

  • Honlapon történő regisztráció: NAIH-82990/2015, NAIH-83588/2015.
  • Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis: NAIH-82991/2015, NAIH-83040/2015.
  • Adatbázis építése: NAIH-82992/2015, NAIH-82994/2015.
  • Aláírásgyűjtés – polgári kezdeményezés: NAIH-82993/2015, NAIH-82995/2015.
  • Ügyfélkapcsolat: NAIH-83001/2015, NAIH-83041/2015.
  • Nem hivatalos statisztika célját szolgáló adatbázis kezelése: NAIH-83000/2015, NAIH-83002/2015.