A tavalyi, komáromi Országos Találkozó előtt elvégzett kérdőíves felmérés, valamint az utána megvalósult egyeztetési és tervezési folyamatok rámutattak, hogy szükséges az együttműködésünk alapjait biztosító SZMSZ módosítása. Az évközi szakmai előkészítés után Tokajban egyhangúlag fogadtuk el az előkészített tervezetet, melyben számos újítás található. Ismerd meg ezeket!

Az új SZMSZ több téren is fontos változást hozott az eddigiekhez képest:

  • Nevet adtunk együttműködésünknek, hogy kifelé jobban kommunikálhatók legyenek közös fellépéseink és együtt dolgozásunk. Rövid nevünk a Zöld Civil Együttműködés lett, hosszú névnek pedig a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködését választottuk.
  • Az SZMSZ immáron nem az Országos Találkozóról van elnevezve, hanem a fent említett keresztelő során kapott együttműködés került a címbe, jelezve azt is, hogy a szabályzat túlmutat az OT-n, hiszen az évközi együttműködésünk egyre nagyobb szerepet kap.
  • Első paragrafusként beiktatatásra került egy általános rendelkezésekről szóló fejezet (együttműködésünk hosszabb és rövidebb elnevezése, elérhetőségeink, a dokumentum tartalomjegyzéke stb.).
  • Megfogalmazásra került egy rövidebb, szabadabb OT keretrendszer, amely teret ad az innovációnak, de minimum követelményeket és egyeztetési módokat is megszab a szervezők részére.
  • Külön paragrafusba emeltük ki az együttműködésünk delegáltjaival és az őket fogadó testületekkel foglalkozó részeket.
  • A most létesülő új kommunikációs elemek – honlap, facebook oldal és csoport – létét, fenntartását és működési alapelveit rögzítettük, valamint egységes keretbe helyeztük őket a már meglévő levelező listáinkkal.
  • Egy új paragrafussal – „Anyagi források” – röviden előre vetítjük, hogy a jövőben foglakoznunk kell az együttműködés etikus finanszírozásának kérdéseivel is.

Köszönjük mindazoknak, akik összeállították és véleményükkel segítették az anyag létrejöttét!

Az SZMSZ olvasható és letölthető pdf-ként ezen az oldalon.

Kiss József, Lajtmann Csaba, Lukács Attila
Szmsz módosítást előkészítő munkacsoport