SCS_0210A 25. Országos Találkozó delegált választásának eredményei itt tekinthetők meg. Gratulálunk a testületekbe bejutott delegáltaknak, és kívánunk számukra tartalmas, hasznos, eredményekben gazdag munkavégzést!

Fontos tudnivalók:

– Szavazategyenlőség esetén az új SZMSZ szerint a Koordinációs Tanács dönt. A KT következő ülése várhatóan júniusban lesz.

– A delegáltak az új SZMSZ szerint a következőket vállalják megbizatásukkal:

– A delegáltaknak az együttműködés tagjaival való kapcsolattartásuk érdekében a kommunikációs csatornák részeseinek kell lenniük (a tájékoztató és fórum levelező listáknak tagjai, a ZöldCivil honlap regisztrált felhasználói, valamint lehetőleg a ZöldCivil facebook oldal lájkolói és a ZöldCivil facebook csoport értesítést kapó tagjai). A fent nevezett kommunikációs csatornákon keresztül tevékenységükről alkalomszerűen tájékoztatást szükséges adniuk.
– Elérhetőségeiket (telefonszám, e-mail cím), valamint bemutatkozásukat a honlapon meg kell adniuk.
– Évente írásos beszámolót kell készíteniük delegálti munkájukról az Országos Találkozó számára.
– A Koordinációs Tanács által szervezett évi egyszeri ülésen, valamint az Országos Találkozón lehetőségük szerint részt kell venniük.

– A megválasztott Delegált számára az Országos Találkozó szervezője megbízólevelet állít ki, melyet a találkozó zárását követő 30 napon belül postai és elektronikus úton juttat el a Delegáltnak. A Delegált feladata a megbízólevél alapján felvenni a kapcsolatot a fogadó testülettel a képviseleti munka érdekében.

– Amennyiben egy delegált lemond a delegáltságáról, akkor kérjük a Koordinációs Tanácsot értesíteni.

– Amely létező testületek nem találhatók a szavazó listában, azokra nem érkezett delegált jelelölés, így nem tudtunk az OT-n személyekről szavazni. Delegáltakat jelölni ezekbe a testületekbe évközben is lehet az elfogadó nyilatkozat megadásával a KT számára küldött e-mail keretében. A jelöltek közül a Koordinációs Tanács tud választani.

– Évközben tudomásra jutott új testületekkel kapcsolatos delegálási felkérésről szintén a Koordinációs Tanács tud dönteni.