A zöld mozgalom szervezetei 18 programot javasoltak az Országos Találkozó szekciói közé. A tervezett programok felkerültek az OT jelentkezési lapjára. Az OT végleges programjában azokat a javaslatokat tudjuk feltüntetni, amelyekre legalább 10 fő jelezte részvételi szándékát.

Közösségi minőség, közösségi vállalkozás és társadalmi fenntarthatóság
Társadalmi részvétel a településfejlesztési, településrendezési döntések meghozatalában
4 erőforrás fogyasztási mutatószám (föld, víz, anyag-, karbon) bemutatása / Jól-lét konzultáció
A fogamzásgátlás emberi joga a leghatékonyabb környezet- és természetvédelem!
A zöld mozgalom fejlesztése és megújítása
Az állatvédelem jelene és jövője
Civil teendők a VGT-1 és VGT-2 között
Élelmiszer-önrendelkezés
Erdei iskola (óvoda)
Erdő
Kisközösségek átalakulásban
Közkincsünk a gyógynövény
Közösségi Energia
Méltányos kereskedelem eseményei
Ökoturisztikai mintaterület Hazánkban? Legyen ez a Börzsöny!
Ökovasút
Parlagfű
Tisza
Intézkedések, változások és a környezetbarát közlekedés
A Paks2 miatt megépítésre kerülő vízerőművek és káraik
Innováció és környezetvédelem
Most fél kézzel fenntarthatod a világot!
A ‘Kéz-modell’ avagy terepi tanulás a fenntarthatóságért
Vegetáriánus Szekció – A tudományos vegetarianizmus

 

Közösségi minőség, közösségi vállalkozás és társadalmi fenntarthatóság

Inspi-Ráció Egyesület
Vágvölgyi Gusztáv (Pabló)
+3620 9750171
ire.pablo@chello.hu
2 x 80 perc (Mindkét időpontban!)
Az Inspi-Ráció Egyesület 2013-14-ben egy a közösségi minőségre irányuló kutatást valósított meg, végigjárva 20 fenntarthatósági kezdeményezést (ökofalu, élőfalu, közösség által támogatott mezőgazdasági kezdeményezések, kiköltözők közösségei, közösségi alapon szerveződő gazdaságok).
A kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy a közösségi vállalkozások lehetnek a jól működő közösségek intézményi alapjai. Ezen túl a közösségi vállalkozás a civil szervezetek számára is kitörési pontot jelentő szervezeti modell lehet.
A szekcióban bemutatjuk a kutatás eredményeit, azokat a közösség szervezési, vezetői mintázatokat, amelyek törvényszerűségként jelentkeznek a közösségek életében (1. szekció). Másrészt felvázoljuk a közösségi vállalkozás lényegét és jelentőségét a társadalmi fenntarthatóság szempontjából (2. szekció).

Társadalmi részvétel a településfejlesztési, településrendezési döntések meghozatalában
EMLA
Berki András
(36-1) 352-9925
(36-1) 322-8462
andras@emla.hu
2 x 80 perc (Mindkét időpontban!)
Programunk keretében számos önkormányzatot kerestünk meg és gyűjtöttük össze a településrendezési eljárásokkal kapcsolatos tapasztalataikat; hasonlóképpen, egy tájékoztató kiadvány formájában összefoglaltuk a terület- és település-fejlesztési és –rendezési döntések meghozatala körében alkalmazott eljárásokat, illetve a kapcsolódó jogorvoslati lehetőségeket, kitérve a joggyakorlatra, az Alkotmánybíróság, az ombudsmanok és a bíróságok releváns döntéseire is.
Rendezvényünk célja, hogy projektünk tapasztalataival megismertessük a hallgatóságot, továbbá lehetőséget biztosítsunk a résztvevő civil szervezetek témával kapcsolatos konkrét gyakorlati, illetve jogi jellegű problémáinak megvitatására.
Ugyanezen napon a projektben részt vett, illetve meghívott önkormányzatok részvételével civil egyeztető fórumot is tartunk. A fórumra meghívást kapnak az egyébként is a helyszínen tartózkodó civil szervezetek, így egy igazi vitafórummá, egyeztetéssé alakulhat a találkozó. Mindenképpen számítunk az OT helyszíne szerint illetékes önkormányzat, illetve a megyéből általunk korábban megkeresett önkormányzatok részvételére.

4 erőforrás fogyasztási mutatószám (föld, víz, anyag-, karbon) bemutatása / Jól-lét konzultáció
Magyar Természetvédők Szövetsége;
Fazekas Gábor
20-39-40-753
fazekas.gabor@mtvsz.hu
A FoE természeti erőforrások mcs. 4 erőforrás indikátor koncepciójának bemutatása – a természeti erőforrásokat túlhasználjuk világszerte, és a gazdagabb régiók (EU, Észak-Amerika,…) erőforrás fogyasztásának jelentős része más régiókra nehezedik, és ezeken a területeken, illetve átfogóan globálisan komoly környezeti-, társadalmi és egyéb problémákat okoz.
A FoE well-being / quality of life mcs. célkitűzése, hogy feltérképezze, hogy európa egyes országaiban a mik a jól-lét főbb kategóriái az emberek számára (az anyagi jólét mellett). Ez a munka összekapcsolódik a GDP-n túlmutató (beyond GDP) társadalmi szintű mutatók, célkitűzések meghatározásával. Ez azért fontos, mert a politikai szféra, a média, általában a közbeszéd az elsődleges célként a GDP, a termelés és szolgáltatások növelésében látja a megoldást a társadalom problémáira.

A fogamzásgátlás emberi joga a leghatékonyabb környezet- és természetvédelem.
Bocs Alapítvány
Simonyi Gyula
+36-30-2351378
bocshu@gmail.com
Az ENSZ már 1968-ban az emberi jogok közé sorolta a fogamzásgátlást, de még ma is negyedmilliárd termékeny korú, kapcsolatban élő nőnek nincs hozzá joga, tudása, eszköze. Az évente százmilliónyi, a párok által nem szándékolt baleset-teherbeesés megelőzése nem csak a szegénység elleni küzdelem, a béke és biztonság, a nők egyenjogúsága, munkahely- és családvédelem stb. kulcskérdése, nem csak humanitárius és a jövő generációk iránti kötelesség, hanem a természet- és környezetvédelemben is a leghatékonyabb. Pl. egy dollár fogamzásgátlásra költve ötször annyi CO2 kibocsátást előz meg, mint szélenergiára fordítva.

A zöld mozgalom fejlesztése és megújítása
Reflex Környezetvédő Egyesület
Lajtmann Csaba
30 232 6658
lajtmann@gmail.com
A szekció célja a szombat délutáni „A zöld mozgalom fejlesztése és megújítása” plenáris ülés előkészítése, a kapcsolódó felmérés, és az arra alapozott zöld mozgalmi jelen és jövőkép javaslat  áttekintése, valamint a fejlesztés ütemezésének kidolgozása.

Az állatvédelem jelene és jövője
Fauna Alapítvány
dr. Pálinkás Viktória; Csapó Viktor
0670 3888 388
dr.palinkas.viktoria@gmail.com
Hazánkban az elmúlt években hatalmas reformok történtek az állatvédelem területén. Mind az állatvédelmi törvényt mind az egyes állatvédelmi tárgyú rendeleteket mind a Btk. módosították, hogy közelítsünk az EU elvárásaihoz, színvonalához. Azonban még így is óriási a lemaradásunk.
Szekciómban az alábbi kérdésköröket veszem górcső alá:
– Milyen állatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok vannak jelenleg hazánkban?
– Jó-e a jelenlegi szabályozás, vannak-e hiányosságok?
– Milyen jogszabályok vannak az Európai Unió más országaiban?
– Gyakorlati problémák és megoldásaik
– Vannak-e kényes, nem rendezett kérdések az állatvédelem területén?
– Milyen jogai és kötelezettségei vannak egy állattartónak?

Civil teendők a VGT-1 és VGT-2 között
Nők a Balatonért Egyesület; Reflex Környezetvédő Egyesület
Hajósy Adrienne; Lajtmann József
06 96 316 192
hajosy.adrienne@gmail.com reflexegyesulet@gmail.com
Az Európai Unió Víz Keretirányelve (VKI) alapján összeállított hazai Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT-1) felülvizsgálatában való civil oldali részvétel. Az itt szerzett tapasztalatok bemutatása, valamint a VGT-2-ben való aktív részvétel lehetőségeinek megbeszélése. Párbeszéd a Jelentős Vízgazdálkodási Problémák (JVP) anyagáról, munka- és időütemtervéről. A civil érdekérvényesítés, a delegálás (Tanácsok, Bizottságok) sikerei, kudarcai és a részvétel hatékonyabbá tételének stratégiája.

Élelmiszer-önrendelkezés
Magyar Természetvédők Szövetsége; SZÖVET,
Fidrich Róbert; Szabadkai Andi
(70)340-8965
fidusz@mtvsz.hu
Az élelmiszer-önrendelkezéshez kapcsolódó legfontosabb témák megvitatása:
– A Családi Gazdálkodás Nemzetközi Éve
– Újabb génmódosított kukorica a láthatáron?
– Kishantos és egyéb földügyek
– Újabb fenyegetés: az EU és az Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi megállapodás
Tervezett előadók: Szabadkai Andrea, Rodics Katalin, Fidusz, Tömöri Balázs

Erdei iskola (óvoda)
Erdei Iskola Egyesület
Vajtáné Boros Éva Klára
20/2222-874
eva.boros@freemail.hu
Egyesületünk az idei OT-n egy olyan szekcióba várja a környezeti nevelés, erdei iskolázás iránt elkötelezett szervezeteket, érdeklődőket, ahol egy műhelymunka keretében foglalkozunk az erdei iskolázás jelenével, és jövőjével.
Célunk egy szorosabb összefogás kiépítése az erdei iskolázás érdekében. Alulról jövő összefogással elérni a változást, minél szélesebb rétegben elterjeszteni, bemutatni, megismertetni ennek a módszernek a hatékonyságát, szerepét nem csak a környezeti nevelésben, hanem az egészséges együttműködni képes és kész, fenntartható életmódra fogékony ember nevelésében.

Erdő
Kerekerdő Alapítvány
Gyöngyössy Péter
94/505-203; 30/395-6624
kerekerdo@invitel.hu
A 2003. évi szombathelyi OT-n kapott először nagy hangsúlyt az erdők ügye. Ekkor külön erdőkkel foglalkozó előprogramot szerveztünk az Őrségben, mintegy 150 fő részvételével.
Azóta minden évben volt ERDŐ szekció, több alkalommal terepi programot is tartalmazó erdős előprogram. Minden évben állásfoglalás is született az OT-n “Erdeink jövőjéről”.
Az elmúlt időszak jelentős szakmapolitikai sikere volt, hogy az új (2009) erdőtörvénybe sikerült több zöld szempontból jelentős passzust belobbizni.  Ennek eredményeként jelentősen növekedett a folyamatos erdőborítást biztosító módszerekkel kezelt erdők területe, megnyílt a lehetőség a körzeti erdőtervezésben való civil részvételre és megalakult az Országos Erdő Tanács, melyben a 16 főből 4 főt a zöld OT delegálhatott.
Az idei szekciónak különös aktualitást ad több olyan törekvés, mely az elmúlt  mintegy 10 év „zöld” vívmányait veszélyezteti.
Ezek az alábbiak:
– A folyamatos erdőborítást biztosító törvényi előírások gyengítése.
– A nemzeti parkok natúrzónájának kialakítása.
– Hisztériakeltés a fehér akác körül.
Ezekben a témákban rövid beszámolók vitaindítók hangzanak majd el. Ezen kívül a mostani szekcióban is konkrét esettanulmányok formájában értékeljük az erdők védelmével kapcsolatos civil fellépések eredményeit. Remélhetőleg minél több konkrét “erdő eset”-ről hallhatunk beszámolót.

Kisközösségek átalakulásban
Védegylet,
Tracey Wheatley
70 339 0709
tracey@vedegylet.hu
A zöld mozgalom alulról szélesedik, egyre jobban szaporodnak a lakóközösségi törekvések a helyi fenntarthatóság, az “újra-lokalitás” érdekében. Milyen jellegű összefogásokról tudunk? Mit akarnak elérni? Milyen “jó gyakorlatokkal” rendelkeznek? Milyen nehézségekkel néznek szembe?
Hogyan reagál a hazai zöld mozgalom erre az új energiára?
Egy facilitált műhelymunkát tervezünk; három közösség rövid “bemutatója” után kielemezzük a fenti kérdéseket.
Jelen lesz: 3 közösség az Átalakuló Kisközösségek programból.

Közkincsünk a gyógynövény
Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete
Szabadkai Andi
30 768 8718
kisleptek@gmail.com
Környezet szennyezés és a gyűjtés
Védett területek és a gyűjtés
Szellemi kulturális örökség, természeti örökség, – jogbiztonság a gyógynövény gyűjtés és felhasználás és értékesítés során
Tervezett résztvevő szakértők:
Rodics Katain Greenpeace (még egyeztetek vele), Szabadkai Andrea SZÖVET, KISLÉPTÉK, WWF (egyeztetés alatt), meghívott VM szakmai delegált (Ha szoktak vitapartnert/szakértőt hívni szekcióra); Nemzeti Parkok;

Közösségi Energia
Magyar Természetvédők Szövetsége
Botár Alexa, Éger Ákos,
1-216-7297
alexa@mtvsz.hu,
eger.akos@mtvsz.hu
A közösségi energiás kezdeményezésekben benne rejlik jelenlegi energia-rendszerünk megváltoztatásának lehetősége, a valódi energiafüggetlenség. Európa-szerte indulnak közösségi és szövetkezeti kezdeményezések, melyek részben vagy teljesen önellátóak energia szempontjából, saját tulajdonú és működtetésű megújulóenergia-termelő berendezések segítségével. (ld. COPOWER, info magyarul: www.communitypower.eu/hu)
A szekció témái: a hazai szakpolitikák, szabályozás és támogatási rendszerek hogyan segíthetnék elő minél több közösségikezdeményezésű energiahatékonysági és megújuló energiás projekt létrejöttét? Milyen uniós források és egyéb, pl. vegyes finanszírozású lehetőségek vannak, és hogyan élhetnénk vele? Mit tanulhatunk a más tagállami és a hazai (főleg uniós, önkormányzati koordinálású) jó példákból, kezdeményezésekből? Milyen kezdeményezést tervez az MTVSZ és hogyan lehet bekapcsolódni?

Méltányos kereskedelem eseményei
Védegylet
Újszászi Györgyi
+3670 3390703
gyorgyi@vedegylet.hu
Majdnem mindent a kakaóról – csokiról! Mitől lesz méltányos, mit jelent ez a termelők, a környezet számára? Mit tehetünk mi?
A csokomobil jön Magyarországra! Hogy mi a csokomobil? Erről és az etikus bankokról is a szekcióban szó lesz róla.

Ökoturisztikai mintaterület Hazánkban? Legyen ez a Börzsöny!
Magyar Természetbarát Szövetség
Németh Imre
fagus.bukk@freemail.hu
A Börzsöny- hegység hazánk legkevésbé feltárt része: összefüggő erdők, peremi települések, kis forgalmú utak, természet közeli növénytársulások.. Sokszínű és sokféle élőhelyeket találunk a térségben a homokpusztától a mészkerülő sziklagyepekig, a puhafás ligeterdőktől a szubmontán bükkösökig.
A szekcióban az alábbi témákat dolgozzuk fel:
– a Börzsönyvidék természeti értékei
– a Börzsönyvidék ökoturisztikai gondjai és lehetőségei
– konkrét megoldási javaslatok
– állásfoglalási javaslat az OT plenárisa elé

Ökovasút
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Újszászi Györgyi
+3670 3390703
gyorgyi@vedegylet.hu
ujszaszi.gyorgyi@mkne.hu
Zala megyében, a csömödéri kisvonat mentén az MKNE fejlesztésében elkészült módszertan alapján vezethet foglalkozást az, aki a szekcióban véleményezi az előzetesen megküldött kiadványt.
Célcsoportok: óvodás, általános és középiskolás diákok. Az “Erdő Élménye” módszertan alkalmazásához “csupán” erdő, foglalkozásvezető és fiatal kell. Mindkét módszertan bemutatásra, megvitatásra kerül.
szerzők: Saly Erika, Halácsy Ágnes, Victor András.

Parlagfű
Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület
Juhászné Halász Judit
+36 30 4709410
parlagfu@chello.hu
Előadás címe: Parlagfűre ható meteorológiai tényezők.
Előadó: Dr. Szalai Sándor  MKK SZIE, Magyar Meteorológia Társaság Agro- és Biometeorológiai Szakosztálya,
A parlagfű koncentrációját természeti és mesterséges emberi tényezők határozzák meg. Mindkettő tényező jelentős hatással tud bírni. Ahhoz hogy a levegőben lévő parlagfű koncentrációt meg tudjuk határozni, mindkét tényezőt ismernünk kell. Az előadás a természeti tényezők hatásait foglalja össze.

Tisza
Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztési Egyesület
Egri Sándor
30 279 1419
30 568 6231
jaszkun@externet.hu
A szekció célja a helyzetelemzés és javaslatok kidolgozása a Tisza-problematika megoldására, amely kizárólag nemzetközi összefogás eredményeként valósulhat meg.
1. lépés: Javaslat Nemzetközi Tisza Védelmi Egyezményre. Európa nagy folyóit – a Dunát, a Rajnát, de a kisebb Szávát is – nemzetközi egyezmények óvják. Ezek, valamint a Kárpátok Egyezmény példaként szolgálhatnak a Nemzetközi Tisza Védelmi Egyezmény számára. Nagy kérdés: ha az érintett 5 ország – Ukrajna, Románia, Szlovákia, Magyarország, Szerbia – kormányainak egyike sem lép fel kezdeményezőként, létre tudunk-e hozni olyan nemzetközi régiós – a Tisza vízgyűjtője 157.000 négyzetkilométer – nem kormányzati együttműködést, amely képes nyomást gyakorolni a helyi és a regionális önkormányzatokra az együttműködés céljából, ami eredményre vezet?
2. lépés: El tudjuk-e érni – kormányzati szándékok hiányában, az ICPDR (azaz a bécsi székhelyű Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság) Tisza szekciójának megszűnte után – nemzetközi munkaszervezet létrehozását, amelynek feladata e ma még nem létező egyezmény kimunkálása, majd a résztvevők összeboronálása?

Intézkedések, változások és a környezetbarát közlekedés
Levegő Munkacsoport és Magyar Közlekedési Klub Egyesület
Vargha Márton
36-30-350-183536-1-361-0146
vargha.marton@levego.hu
A szekcióban egy tömegközlekedési és egy áruszállítási kérdés viszonyát beszéljük meg a környezetbarát közlekedéshez.
a) A környezetbarát mobilitás, a tömegközlekedés népszerűségének növekedése erősen függ a tarifától. Mit tehetünk azért, hogy a tarifa vonzó legyen?
b) A teherszállítási kilométer-arányos útdíj 2013. évi bevezetése pozitívan és negatívan egyaránt érintette a közlekedési környezetterhelést. Mi az benne ami használ, és mi az, ami nem, és mit tehet a mozgalom azért, hogy a pozitív hatások kerüljenek túlsúlyba?

A Paks2 miatt megépítésre kerülő vízerőművek és káraik
dr. Jánossy András+36-30-48-88-218janossy@zpok.hu
Paks2 10 éven át Paks1-gyel párhuzamosan fog a tervek szerint működni. Ez 2400 MW-nyi felesleges teljesítményt fog eredményezni a nap jelentős részében – évszaktól függő időtartamon át -, mivel a VVER típusú atomerőművi blokkok teljesítménye nem szabályozható, és a gyors ki-bekapcsolgatásuk sem lehetséges. A felesleges teljesítmény időleges tárolására szivattyús energiatározók létesítését tervezik, melyek védett természeti területeken épülnének meg. Az egyik sz.e.t. a 639 m magas prédikálószékre http://www.omniplan.hu/ épülne – a Duna-Ipoly Nemzeti park fokozottan védett részére (a bioszféra rezervátum magterületére) -, Dömös fölött a Dunakanyarban. A hegytető leszedésével létesítendő tározóból az energia visszanyerésekor lezúduló víz által a Dunában keltett árhullám visszafogására megépítenék a Nagymarosi Vízlépcsőt is. (A többi felmerült sz.e.t. is védett természeti területeken épülne.)
Ezen létesítmények költségei nem szereplenek a Paks2-ről hivatalosan közölt gazdasági adatokban, jóllehet sz.e.t.-ek nélkül a tervezett két új atomerőművi blokk 10 éven át nem működtethető. (Vannak tervek a vízügyi műtárgyak “tájba illesztésére”, ezek további problémákat vetnek fel.) A szekció célja a TELJES beruházással járó többletköltségek miatti, valamint a természetvédelmi, tájkép-védelmi és a vízminőség-védelmi károk számbavétele.

Most fél kézzel fenntarthatod a világot! 
A ‘Kéz-modell’ avagy terepi tanulás a fenntarthatóságért 
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Széger Katalin
+3670 9408241
kszeger@gmail.com
Az MKNE immár két éve dolgozik együtt 5 ország (Nagy-Britannia, Németország, Cseh Köztársaság, Szlovénia és Olaszország) környezeti nevelőivel, hogy kidolgozzon egy, a terepi tanulást támogató vagy felforgató oktatási modellt. Most megmutatnánk! Modellünkben összhangba, tartalmi keretbe rendeztük a természettudományos ismereteket, a diákok által vezérelt tanulás módszertanát, a fenntarthatóságot szolgáló kompetenciák elsajátítását és a mindezek mögött meghúzódó, önmagunkon túl mutató értékek világát. E modell segítségével lehetőség nyílik olyan oktatási programok fejlesztésére vagy már meglévők értékelésére, melyek holisztikusan kezelik a fenntarthatóságot.   Ha fél kézzel fenntartanád a világod, ha kedved van rátekinteni saját gyakorlatodra a modellünk szemüvegén keresztül, akkor szeretettel várunk a foglalkozásunkon.

Innováció és környezetvédelem
Levegő Munkacsoport Lukács András
06/1/411-0510,06(20)4114727lukacs@levego.hu
A 2012-es Riói Világkonferencia, az uniós ajánlások és a 2014-2020-as hazai fejlesztési stratégia is a zöld (környezettudatos) gazdaság fejlesztését és különösen az innováció fontosságát hangsúlyozzák. A zöld szervezeteknek gyakran kell állást foglalni új technológiákkal, nem szokványos megoldásokkal kapcsolatban. Milyen főbb szempontokat mérlegeljenek a szervezetek véleményünk kialakításánál? Milyen öko-innovációs szakpolitikát várnak a civil szervezetek a kormánytól?
A szekcióhoz kapcsolódóan lehetőség van egyes technológiák poszteres bemutatására, vélemények ütköztetésére. (hulladékégetés, agroüzemanyagok, passzívház, autómegosztás, F-gázok stb.)

Vegetáriánus Szekció – A tudományos vegetarianizmus
Szemléletváltás az Életért Egyesület
Karay Zsófia
06 1 375-0478
karay.zsofia@mail.com
A Föld eltartó képessége véges. A hústermelés gazdaságtalan és környezetszennyező. Bármilyen állati eredetű termék előállításához takarmányra van szükség, amely elfoglalja a helyet az emberi táplálék előállításához szükséges területtől. A mennyiségi növekedést kemikáliákkal érik el. Ez olyan élőlények kipusztulásához vezet, amelyek az emberi lét fenntartásához alapvetően szükségese: giliszták – talajélet, méhek – gyümölcs – zöldség beporzása. A fák kipusztítása oxigénvesztéssel jár. A vizek elszennyezése minden élő fennmaradását veszélyezteti. Az eddigi életforma fokról fokra növeli a globális felmelegedést, amely újabb fajok kipusztulását eredményezi, s végül az emberét!