Minden infó egy helyen

29. Zöld Civil Országos Találkozó

Budapest, 2019. május 31. – június 2.

 


OT UTÁN

Fotók a rendezvényről

1. Péntek esti közösségi program a Humusz házban. Fotók

2. Szombat napközbeni plenáris ülések a budai Fonóban (1. Formabontó természetvédelem; 2. Fiatalok klímamozgalma). Fotók

3. Szombat esti szavazások a szakmai állásfoglalásokról, zárás és staféta átadás, valamint egy kis after party a budai Fonóban. Ezúton is köszönjük mindenkinek a részvételt! ???? ???? Fotók

Állásfoglalások

Az Országos Találkozó által elfogadott szakmai állásfoglalások IDE kattintva tekinthetők meg.

A delegált választás eredménye

Kedves Zöld Civilek!

Itt találjátok a delegált választás eredményeit:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tWyqP7bEVekP7VzYdE1uBtN3ezzbctqNQ5xUUYRnbi4/edit?usp=sharing

A mandátumát felvevő 39 szervezetből 36 adta le szavazatát este 9 óráig.
Gratulálunk a megválasztott delegáltaknak, és köszönjük az összes jelöltnek, hogy vállalták a megmérettetést.
A betöltetlenül maradt helyekre a Koordinációs Tanács fog majd delegáltakat választani év közben a következő, pannonhalmi OT-ig tartó mandátummal.

Üdvözlettel:
Kovács Bence,
a delegált választásért felelős ideiglenes bizottság nevében

30. Zöld Civil Országos Találkozó (2020)

Pannonhalma (szervező: Reflex és együttműködő partnerei).

 


OT ELŐTT

PR, KOMM, FACE

Segíts az Zöld OT hírét terjeszteni: 

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1232254846927073/

Osztható és szorozható álló plakát (kattintva letölthető)

Osztható és szorozható fekvő plakát (kattintva letölthető)

Zöld OT logó (kattintva letölthető)


Oszthat cikk (bejegyzés, poszt):
http://zoldcivil.hu/2019/05/09/gyere-te-is-a-zold-civil-orszagos-talalkozora/

Terjeszthető szöveg: 

29. Zöld Civil Országos Találkozó
Budapest, 2019. május 31. – június 2.
Tarts velünk! Légy zöld! ????
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció: https://forms.gle/UvERfhVuNrEEEQKb8
Info: http://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2019-budapest/
Fb: https://www.facebook.com/events/1232254846927073/
Köszönjük a reklámot, a megosztásokat! 😉


 

SZERVEZÉS

Idén nincs főszervező, a találkozót a zöld civil szervezetek közössége, azaz Mi együtt szervezzük.

REGISZTRÁCIÓ

Regisztráció: https://forms.gle/UvERfhVuNrEEEQKb8

!!! FIGYELEM !!! Vedd fel levelezési címtáradba a zoldot2019@gmail.com email címet, hogy értesítésünk ne kerüljön spam-be.

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS, UTAZÁS

Az idei találkozón nincs központilag szervezett étkezés, szállás, utazás, cserébe a részvétel ingyenes.

Budapesti vagy, és van szabad helyed, amit felajánlanál a Zöld OT távolabbról érkezőinek szálláslehetőségként? Ha igen, töltsd ki ezt az adatlapot: https://goo.gl/forms/pt3xW3aezWXjDC2H2, s mi segítünk a szálláskeresőknek szállást találni.

SZABÁLYOK

A találkozóra vonatkozó általános szabályozás a Zöld Civil Együttműködés SZMSZ-ben található meg. A 29. Zöld Civil Országos Találkozó (Budapest, 2019. május 31. – június 2.) házirendje pedig itt ismerhető meg.

SZAVAZATI JOG

A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének Szervezeti és Működési Szabályzata szerint szavazati joggal bármelyik civil szervezet vagy be nem jegyzett csoport részt vehet az OT-n, amely regisztrációjával elfogadja az SZMSZ-t és a jelen házirendet, valamint igazak rá az alábbiak:

  • környezet- és természetvédelmi témával foglalkozik alapszabálya / alapító okirata szerint,
  • alapvetően közérdekű, nem nyereségérdekelt tevékenységet folytat,
  • nem tartozik politikai párthoz vagy gazdasági érdekcsoporthoz,
  • be nem jegyzett csoport esetén két, az előző Országos Találkozón szavazati joggal részt vett civil szervezet ajánlásával rendelkezik. (Egy civil szervezet maximum két ilyen ajánlást adhat ki.)

A szavazati jog gyakorlásához a szavazati jog gyakorlójának nyilatkoznia kell, hogy ismeri a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének Szervezeti és Működési Szabályzata 2.§. 2. pontját, és e szerint jogosult szavazati joggal részt venni az OT-n.

A szavazati jog gyakorlásához legkésőbb a helyszínen 2019.06.01. (szombat) 12:00 óráig  be kell nyújtani a szavazásra jogosult nevére kiállított hivatalos nyilatkozatot / megbízó levelet:

Jogi személyiséggel nem rendelkező csoportként (civil társulásként) szükséges két, előző évi OT résztvevő szervezet ajánlásának benyújtása.

Szavazati jog gyakorlásához alapesetben nincs szükség egyéb hivatalos dokumentum benyújtására. A szavazati jog gyakorlásának jogszerűségét a Koordinációs Tanács által megbízott bizottság ellenőrzi a nyilvánosan elérhető dokumentumok felhasználásával. Kétely, vagy nyilvánosan elérhető dokumentumok hiányában a bizottság bekérhet dokumentumokat a szervezettől (ezért érdemes a résztvevőnek magával hoznia a rendezvényre a szervezet alapító okiratát vagy alapszabályát, valamint jogerős bírósági végzését vagy bírósági kivonatát). Amennyiben a szervezet nem nyújtja be azokat, és/vagy a bizottság nem tudta hitelt érdemlően a szavazati jogosultságot megállapítani, a bizottság elutasíthatja a szavazati jog kiadását.

SZAVAZÁSOK

Az Országos Találkozón két szavazás lesz:

A delegáltakról való szavazás elektronikus úton történik 2019.06.01. (szombat) 17:00 – 21:00 óra között. A szavazati joggal rendelkező OT résztvevők aláírás ellenében az információs pultnál kapják meg a szavazást lehetővé tevő egyéni kódot. Szavazni saját elektronikus eszközökön is lehetséges.

Szakmai állásfoglalásokról való szavazás: Az a szakmai állásfoglalás válik a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 29. Országos Találkozója által elfogadott állásfoglalássá, amelyet az OT szombat délutáni plenáris ülése az SZMSZ-ben meghatározott többséggel támogat (a szavazati joggal rendelkezők szavazhatnak a plenáris ülésen).

DELEGÁLT VÁLASZTÁS

A Delegáltak jelölésére szolgáló testületi lista egyeztetési anyagát a Koordinációs Tanács által megválasztott bizottság teszi közzé a zoldcivil online felületeken. A Zöld Civil Együttműködés tagjai az ot.delegalas@gmail.com email címre küldhetik el javaslataikat a testületekkel kapcsolatban. A bizottság jogosult kiegészíteni és módosítani a testületi listát. A bizottság a testületi lista végleges tervezetét 2019.04.26-ig teszi közzé a zoldcivil online felületeken. Az Országos Találkozó regisztrált résztvevői 2019.05.03-ig tehetnek észrevételeket a listával kapcsolatban az ot.delegalas@gmail.com email címre küldött levéllel. A bizottság dönt az esetleges észrevételekről és döntéséről tájékoztatja az észrevételt tevőket 2019.05.10-ig. A döntés ellen az Országos Találkozóhoz lehet fellebbezni az ot.delegalas@gmail.com email címre 2019.05.30-ig küldött levélben. A fellebbezésről az OT plenáris ülése dönt.

A Delegáltak jelölését 2019.06.01. (szombat) 10:30 óráig lehet megtenni a meghirdetett online felületen vagy az OT információs pultjánál, mindkét esetben mellékelve a jelölt elfogadó nyilatkozatát.  A delegálti listát a bizottság az OT információs pultjánál függeszti ki közszemlére 12:00 órakor. Az OT résztvevői 14:00 óráig tehetnek észrevételeket, amelyeket a KT által választott bizottság bírál el. Fellebbezés esetén az OT plenáris ülése dönt.

A delegáltakról való szavazás elektronikus úton történik 2019.06.01. (szombat) 17:00 – 21:00 óra között. Az OT résztvevők aláírás ellenében az információs pultnál kapják meg a szavazást lehetővé tevő egyéni kódot. Szavazni saját elektronikus eszközökön is lehetséges.

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

Az előreláthatóan fontos ügyekben megalkotott állásfoglalások tervezeteit 2019.05.10-ig kell leadni az ot.delegalas@gmail.com email címre. Az állásfoglalás tervezeteket a szervezők közzéteszik a zöldcivil online felületeken, valamint a Zöld Civil Együttműködés Fórum levelező listáján vitát kezdeményeznek róluk. Az állásfoglalások végleges tervezeteit a szervezők 2019.05.30-ig a zöldcivil online felületeken teszik közzé. Az ily módon megvitatott állásfoglalások tervezeteit az OT szombat délutáni plenáris ülése automatikusan veszi napirendre.

Az Országos Találkozó ideje alatti tanácskozások által kialakított vagy módosított állásfoglalások tervezeteit legkésőbb 2019.06.01. (szombat) 12:00 óráig kell leadni az ot.delegalas@gmail.com email címre, valamint kifüggeszteni helyben az OT faliújságján. Az ily módon kialakult állásfoglalások tervezeteinek napirendre vételéről az OT szombati délutáni plenáris ülése egyszerű többséggel dönt.

Az az állásfoglalás válik a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 29. Országos Találkozója által elfogadott állásfoglalássá, amelyet az OT szombat délutáni plenáris ülése az SZMSZ-ben meghatározott többséggel támogat.

PÉNTEKI SZEKCIÓK

 


Helyszín: Greenpeace Magyarország (1143 Budapest, Zászlós utca 54.)

10:30 – 12:00
Fiatalok a klímavédelemben (szervező: Greenpeace Magyarország Egyesület)
Hogyan lett egy 16 éves klímavédő lány kiállásából egy nemzetközi mozgalom? Mi a viszonya ehhez a zöld civil szervezeteknek?

VÁLTOZÁS: 13:30-15:00
Ökoturizmus (szervező: Nimfea Természetvédelmi Egyesület)
A fenntartható turizmus a környezeti terhek csökkentése mellett a helyi közösségek bevonásával megvalósuló, olyan helyi érdekeltségű turisztikai szolgáltatás, ami eszköz lehet vidékfejlesztési célokhoz éppúgy, mint a természetvédelemhez.

15:30 – 17:00
Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés (szervező: MKNE)
Az MKNE koordinálja a civil környezeti nevelési stratégia (NKNS-A) megújítását. Igény esetén bemutatunk félkész ajánlásokat. Kíváncsiak vagyunk, hogy a már azonosított hazai változások (pl. fenntarthatóság iránti elkötelezettség megnyilvánulásai sok szinten és módon, fenntarthatóságra nevelési kompetenciák előírt értékelése, áradó- mainstreamelő egyetemi tematika, soktárcás eszközpaletta és erőforrás) mellett milyen fontos trendeket hoztok magatokkal? Vajon a zöld civilek lehetőségei szűkülnek vagy bővülnek most, hogy normává válik a globális/környezeti/fenntarthatóságra nevelés? Hirdetjük a szeptember 28-ra tervezett NKNSA egyeztető konferenciát.

 


Helyszín: HUMUSZ (1111 Budapest, Saru u. 11.)

10:30 – 12:00
Tagok és támogatók: hogyan erősítsük a zöld civil szervezetek tagi bázisát (szervező: Tudatos Vásárlók Egyesülete)
Régóta szeretnénk erős tagságot építeni egyesületünk köré. Sok mindent kipróbáltunk és nagyon kiváncsiak lennénk a ti tapasztalotokra is.Mi az, ami jól működik a zöld civileknél? Mit kapnak a tagok? Miért csatlakoznak és maradnak egy civil szervezet mellett? Hol találjuk meg az ideális tagokat? Egyáltalán működő rendszer ez Magyarországon? Közös gondolkodás és ötletelés a tagságépítésről.

13:00 – 14:30
Mennyire tekinthetőek környezetbarát alternatívának a biológiailag lebomló műanyagok? (szervező: HUMUSZ)
A biológiai úton lebomló műanyagokból készült termékek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, azonban ezeket a körforgásos gazdaság rendszerében megfelelő helyen kell kezelni. A szekció keretében körbejárjuk az EU-s műanyag stratégia hazai megvalósításának lehetőségeit, kiemelten a betétdíjas rendszereek helyzetét.

15:30 – 17:00
Népesség-nemnövekedés (szervező: BOCS Alapítvány)
A fogamzásgátlás emberi jogának támogatása, mint a leghatékonyabb segélyezési forma, és a leghatásosabb klímavédelmi stratégia – a tudományos kutatások alapján.

 


Károli Gáspár Református Egyetem Ökogyülekezeti Műhely (1088 Budapest, Reviczky u. 4. [VÁLTOZÁS: 304 és 322-es termek])

13:00 – 14:30
Teremtésvédelem I. A környezetvédő zöld mozgalom és az egyházak egy közös ügyért. (Szervező: Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézet Ökogyülekezeti Műhelye)
Szinergiák a környezetvédő mozgalom és a hitélet metszetében, amivel mindannyian jól járunk, ember és természet egyaránt.

15:30 – 17:00
Teremtésvédelem II. A környezetvédő zöld mozgalom és az egyházak egy közös ügyért. (Szervező: Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézet Ökogyülekezeti Műhelye)
Teremtésvédelem a mindennapokban. Isten volt az első dietetikus? – Bibliai ételkóstoló. Felelősségünk egészségünkért és élelmiszereink környezeti hatásaiért. Menőmenza játék.

 


Helyszín: MTVSZ (1091 Budapest, Üllői út 91/b. III. emelet)

13:00 – 14:30
Helyi védett területek (szevező: MTVSZ, MME)
A helyi védett területek magyarországi helyzete: kormányzati célok, tervek velük kapcsolatban, vidéki és fővárosi jó példák, gyakorlatok bemutatása, népszerűsítésük, a helyi kaposság bevonásának lehetőségei.

15:30 – 17:00
Tervezett elavulás (szervező: Fenntarthatóság Felé Egyesület, MTVSZ, Védegylet)
A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság Felé Egyesület november végén kezdte meg a tervezett elavulás elleni kampányát. Ennek keretében lesz kiállítás, utcai akciónap, iskolai program és kidolgozunk egy jogszabály javaslatot is a tervezett elavulás betiltására, megnehezítésére. Beszélgetés a kampány folytatásának és kiszélesítésének, az ebbe való bekapocsolódás lehetőségeiről, a jogszabály javaslat tartalmáról.

 


Helyszín: Ökotárs (1056 Budapest, Szerb utca 17–19. V. emelet)

13:00 – 14:30
Városi zöldfelületek (szervező: Ökotárs)
Az Ökotárs több mint egy évtizede támogat a helyi közösség bevonásával történő zöldfelület-fejlesztő civil kezdeményezéseket. Ennek népszerűsítését, a fák és az emberek kapcsolatának erősítését szolgálja Év Fája versenyünk is. Tapasztalatainkra alapozva arról beszélgetnénk a szekció résztvevőivel, hogy mitől lesz jó a közösségi tervezés, hogyan működik az emberek bevonása, és milyen következményekkel jár ennek elmulasztása – jó és rossz példákon keresztül. Emellett bemutatjuk LIFE TreeCheck nevű új projektünket, melyben cseh testvéralapítványunk partereiként veszünk részt, és amelynek célja a városi hősziget-hatás csökkentése a zöld infrastruktúra fejlesztésével és kiaknázásával.

VÁLTOZÁS: 15:30 – 17:00
Energia szekció: Hol vannak a zöldek és mire van szükségük? (szervező: Energiaklub)
Az Energiaklub workshopra invitálja a Zöld OT tagjait, amelynek keretében a felkért szakértő irányítása mellett arra keressük a választ, hogy mi az, amire neked, a Te szervezetednek szüksége van a hatékonyabb és fenntarthatóbb működéshez. Szeretnénk megtudni, hogy melyek azok a területek, ahol szükségünk lehet egymásra és melyek azok az eszközök, melyekkel támogatni tudjuk egymás munkáját. Találjuk meg együtt a válaszokat, támogassuk egymás munkáját!
Az Energiaklub saját útkeresésének részeként 2018-ban elindította a vidéki zöld szervezetekkel történő együttműködés lehetőségeit, eszközeit vizsgáló és azt a gyakorlatban is alkalmazó programját. Ennek a programnak köszönhetően, a pécsi zöldek felkérésére, szakmai támogatásunk mellett sikerült a pécsi ZÖFI szervezetének és működésének az újjáalakítása és az együttműködés számos területen (pályázati, pénzügyi, kommunikációs, jogi) elindítása.
A program ezzel csak elkezdődött, az együttműködés folyamatban van és számos tanulsággal szolgál mind a két szervezet részére. Szeretnénk a programot kiterjeszteni és új partnerekkel bővíteni. Ehhez szükségünk van arra a tudásra, aminek csak Ti vagytok a birtokában. A megközelítőleg 2 órás workshopon profi, de mégis laza körülmények között veletek, a ZÖFI és az Energiaklub munkatársaival arra fogjuk keresni a választ, hogy MIT és HOGYAN tehetünk egymásért és a zöld mozgalomért!
További információval kapcsolatosan kérlek, hogy írjatok az stern@energiaklub.hu címre vagy keressétek a program felelősét Stern Pétert a 0630-999-6972-es számon.

TÖRÖLVE: 15:30 – 17:00
A tisztességes munka világa (szervezők: HAND, Védegylet, Anthropolis)
A szekció során konkrét eseteken keresztül megismerjük, hogy milyen munkakörülmények között dolgoznak a munkások a fejlődő országokban, milyen tényezők teszik lehetővé ma is a munkások kizsákmányolását, különösen a nők esetében, és milyen összetevők vannak minderre hatással. Megnézzük, hogy mit tehetünk mi, hogy ezek a körülmények változzanak, így szó lesz többek között a méltányos kereskedelemről is (fair trade), ami a munkások, nők, gyermekek jogait érvényesítő minősítési rendszer.

 


Helyszín: Védegylet és az Urban Food

10:30 – 12:00 Helyszín: Védegylet (1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II/9. az Autonómia Alapítvány irodájában)
A szabadkereskedelmi egyezményektől a szolidáris gazdaságig (szervező: MTVSZ, Védegylet, HAND)
Az elmúlt hónapokban újra támadásba lendültek a gazdasági globalizáció mögött álló erők. Az Európai Bizottság egy globális befektetési bírósági rendszert akar tető alá hozni, amely az országokat teljesen alávetné az óriáscégeknek. Ezen felül napirenden van az USA-val való kereskedelmi tárgyalások újraindítása (TTIPlite) és több haszonló “szabadkereskedelmi” egyezmény is. Hogyan állíthatjuk meg a multinacionális vállalatok további térhódítását? Miként vethetünk véget az óriáscégek büntetlenségének? Milyen helyi alternatíváink lehetnek a gazdasági globalizációval szemben? Szivárványgazdaság, szívesség bankok, helyi pénzek, szolidáris gazdaság.

13:00 – 14:30 Helyszín: Urban Food (1013 Budapest, Attila út 27.)
Agroökológia, élelmiszer-önrendelkezés (szervező: Védegylet)
Társadalmi mozgalomként az agroökológia a mezőgazdaság sokféleségéért, a társadalmi és környezeti igazságosságért, az élelmiszer-önrendelkezésért, a vidéki megélhetés javításáért küzd.

 


Helyszín: WWF Magyarország (1141 Budapest, Álmos vezér útja 69/A.)

10:30 – 12:00
Szelídvízország 2.0, avagy hogyan oldható a konkfliktus a mezőgazdaság és a felszíni vizek visszatartása között? (szervező: WWF)
A kerekasztal beszélgetés középpontjában a felszíni vizek visszatartása és amezőgazdaság közötti konlfiktus és annak megoldási lehetőségei állnak. Az agrárium jelenleg akadálya a belvizek, árvizek visszatartásának, miközben legnagyobb haszonélvezője is lehetne. Az idén indul meg a Közös Agrárpolitika nemzeti stretégia tervezése, a szekcióülésen ehhez is gyűjtünk véleményeket, javaslatokat.

13:00 – 14:30
Csarna-völgy és más örökerdők – a társadalmi érdekérvényesítés frontvonalain egy fenntarthatóbb erdőgazdálkodásért (szervező: WWF)
A folyamatos erdőkép, az örökerdők térnyerése mind természetvédelmi, mind klímavédelmi szempontból fontos, de ma még az állami erdőknek is csak elenyészően kis részén van jelen. A beszélgetés az elmúlt év nagyobb esettenulmányainak (erdőtörvény alkotmányossági panasz, Csarna-völgyi kampány) elemzésével indul és a jövő lehetséges érdekérvényesítési eszközei felé tart.

 

PÉNTEK ESTE

Péntek este 18:00-22:00 óra között közösségi program lesz a HUMUSZ Szövetség irodájában és kertjében (1111 Budapest, Saru u. 11.) Térkép ».

SZOMBATI PLENÁRIS ÜLÉSEK

Helyszín: FONÓ Budai Zeneház (1116 Budapest, Sztregova u. 3.)

9:00-től érkezés, helyszíni regisztráció
10:00 – 12:00 Élünk vagy túlélünk – A fenntartható fejlődési célok sikere és kudarca (MTVSZ)
12:00 – 13:30 Ebédszünet
13:30 – 15:00 Formabontó természetvédelem – Új megközelítésű projektek a természeti értékekért (is) (WWF)
15:30 – 17:00 Fiatalok klímamozgalma: pánik, remény, vízió (Greenpeace)
17:30 – 18:30 Állásfoglalások megszavazása, zárás és staféta átadás
18:30 – 20:00 Vacsoraszünet

SZOMBAT ESTI KÖZÖSSÉGI PROGRAM

Helyszín: FONÓ Budai Zeneház (1116 Budapest, Sztregova u. 3.)

19:00 – 21:00 Táncház zenekarral
21:00 – 23:00 Véletlen Blues Band koncert és buli

VASÁRNAPI KIRÁNDULÓS PROGRAMOK

Az OT keretet ad az alábbi szabad programoknak is, amelyek tartalmát, propagálását és szervezését a zárójelben látható szervezetek szolgáltatják:

Szépségek hegyen-völgyön: A Remete-szurdoktól a Nagy-Szénásig (Magyar Természetjáró Szövetség)
A természetismereti vezetett túra a Budai Tájvédelmi Körzet legszebb szegletét mutatja be Nagykovácsi közelében: szurdok,sziklabordák, barlangok, karszt- és dolomit jelenségek, növényritkaságok. Túraöltözet előny! Közepesen nehéz 4-5 órás túra. Max. létszám 15 fő!

Egy nap – második városi ökobandázás (Mindenegyüttmegy Egyesület – Gyüttment Fesztivál)
Egész napos programsorozat a Dürer kertben: workshopok, előadások, kézművesek, kistermelők, gyerekprogramok, koncertek de. 10-től késő estig. A két évvel ezelőtti városi ökobandázást elevenítjük fel újra. Család- és gyerekbarát programok mellett bemutatkoznak hiteles vidéken élő kiköltözők, lesz szó közösségi vállalkozásról, fenntartható élelmiszer termelésről, a város-vidék kapcsolatáról, de a szakmai programok mellett lesz zene, tánc, bogrács főzés: egy mini Gyüttment Fesztivál.

Látogatás a Szemlő-hegyi Barlangban (TUTI Egyesület)
A Budai-hegységben mozgássérülteknek is részben járható, 300 m hosszan kiépített, képződményekben gazdag barlang megtekintése. Igény esetén olyan – szintén kiépített – részeket is megnézünk melyeket a normál túra altt nem lehet megnézni. Utcai ruhában járható. A benti hőmérséklet 10-11 fok. Megtekintjük még az interaktív barlangi kiállítást és a felszínen lévő szimbolikus barlangász és hegymászó emlékhelyeket. Jó idő esetén csodálatos panoráma Budapestre. Megközelítése a Kolosy térről a 29-es busszal. A belépőt mindenki maga váltja ki. Teljes árú jegy: 1950 Ft/ fő, Kedvezményes: 1550Ft/fő. Kedvezményes jegyvásárlásra jogosultak: nyugdíjas, gyerek, diák, pedagógus, aranyfokozatú TKME tagok, két-vagy többgyermekes családok esetén a kísérő felnőttek (max. 2 fő), A program időtartalma kb: 2-3 óra. Maximális létszám: 20 fő . Túravezető: Buzás Károly.

Zöld Akadályverseny a Rómain (Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Rómaifürdő SE)
Környezetvédelemmel összefüggő feladatok akadálypálya formájában.
ÚJ INFÓ: Római-part (Rómaifürdő SE vízi telep, 1031 Bp. Nánási út 53. vagy Római-part 29.). 10,00-14,00 óráig.
10,00-11,00 Beszélgessünk a Rómairól! Felvezető előadás 20 percben a Római-part múltjáról, funkciójáról és a funkcióváltásról. Kérdések, amire válaszokat keresünk: Érte vagy ellene? Változzon? Maradjon? Elromlott? Hol romlott el? Merre van előre? Vigalmi negyed vagy szabadidő-tér? Milyen jövőt képzelünk el ennek a Duna-partnak? És így tovább…
Kb. 11,00 órától Csónakházi “üzemlátogatás”. Séta a parton: közben látogatás vízi sport egyesületeknél, csónakházakban (Rómaifürdő SE, Multi, Béke, Külker). VÁLTOZÁS! A vízállás miatt a kenuzás törölve: Ugyanez túrakenukkal a Dunáról: felevezés a Külker Evezős Klubhoz, majd vissza megállókkal.
Kb. 13,00 órától közös ebéd a vízi telepen (előzetes bejelentkezés alapján – létszám miatt).

Teremtésvédelmi lelki túra (Csalán Egyesület)
“Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.””
/Reményik Sándor: Akarom/
Reményeink szerint ismét átélhetjük közösségben Istennel és egymással, hogy milyen nyitott szívvel úton lenni a teremtett világ étékeire figyelve. Éljük meg ezt a meghitt, szeretettel teli kapcsolatot a Föld élőlényeivel és lássunk rá a Földön betöltött központi szerepünkre úgy, ahogy az megteremtetett. Teremtésvédelmi útunk lelki megállói adnak teret ezen gondolatoknak.
Időtartam 3 óra. Tervezett indulás 8:00. Találkozó: Sziklatemplom.


 

További információk:

Főoldal

Regisztráció

Program

Kérdések-válaszok

Csatlakozz a facebook eseményhez is: https://www.facebook.com/events/1232254846927073/