Megjelenítés: 1 - 25 / 26

Logó:

Dunaföldvári aktív környezetvédő csapat vagyunk, ezt évek óta összefűzzük sporttal és művészettel.
Baráti társaságból környezetvédelmi egyesületté alakult csapat, akiket a régi ismeretség, és hasonló gondolkodás tart össze. Megelégeltük, hogy a Természet tönkretétele az orrunk előtt zajlik, és nem vagyunk restek tenni ez ellen... Szemléletformáló túrákon, sporton és művészeti alkotásokon keresztül hívjuk fel a figyelmet a felelősségvállalásra, emellett aktívan szemetet szedünk, előadásokat tartunk, valamint az utóbbi időkben más városokban is szervezünk “Szemét-szüreteket”.

Logó:

A CEEweb küldetése a biológiai sokféleség megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítése által. Ennek érdekében lobbitevékenységet és figyelemfelhívó kampányokat folytatunk európai, regionális és nemzeti szinten, képzéseket tartunk, és a tagszervezetein keresztül helyi természetvédelmi projekteket hajtunk végre. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a természetvédelmi problémákra ne csak természetvédelmi válaszokat adjunk, hanem a mögöttük ható hajtóerőket is kezeljük egy holisztikus szemléletben. Ezért is szentelünk különös figyelmet a Fenntartható Fejlődési Célok koherens megvalósításának.

A Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítványt Frenyó Gábor kezdeményezésére a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület alapította 2005-ben.Az Alapítvány elsősorban a balassagyarmati kistérségbe tartozó Cserhát és Ipoly-völgy településeinek természeti és kulturális értékeinek megóvásáért jött létre. Napjainkban a különféle természetvédelmi (pl.: gyurgyalag telepek karbantartása) és környezetvédelmi (pl.: szemétszedési akció Szügy községben) tevékenységek mellett ezt elsősorban a jövő nemzedék szemléletformálásával kívánja megvalósítani.

Logó:

Az E-misszió Egyesület egy fenntartható természeti és épített környezetért dolgozik, melyben a helyi természeti, társadalmi, gazdasági erőforrásokra támaszkodó környezettudatos társadalom él.

Logó:

Az Életfa 1989-ben lett bejegyzett szervezet, de 1960 óta működik. Célunk egy környezeti és társadalmi téren is fenntartható világ elérése, ehhez a cselekvő környezetvédelem mellé a demokrácia és a civil társadalom kiterjesztése társul. Jelenleg legfontosabb célunknak a helyi zöld közösségek fejlesztését tartjuk.
Fontosabb programjaink: ÉLET=FA - 100.000 fa Heves megyében, közösségi ültetési program, Eger városi Komposztálási Program, Közösségi Kertek Egerben, Gyöngyösi Kosárközösség, helyi termelői piacok, tájfajta-megőrzés, Egri Közösségek Háza projekt.

Logó:

Környezetvédelemmel foglalkozó alapítvány, melynek fő profilja a szalmabála építészet.

Logó:

Kutatásainkkal, képzéseinkkel és a széles körű kommunikációval a célunk, hogy mind az energiát termelők, mind a felhasználók, vagy éppen a politikai döntéshozók másként viszonyuljanak az energiához.Tevékenységünk az energiahatékonyság, a megújuló erőforrások, az éghajlatvédelem, a hagyományos energiahordozók és az energiapolitika területeire összpontosul.

Logó:

Fő törekvésünk, hogy az erdei iskola módszereit minél több tanuló és pedagógus megismerhesse, illetve minden gyerek iskolai tanulmányai során négyévente egyszer, de legalább egyszer eljuthasson erdei iskolába. Ennek érdekében egyesületünk tárgyalásokat, megbeszéléseket, egyeztetéseket folytat különböző szervezetekkel állami, egyházi és civil szférában egyaránt. Felméréseket végzünk az erdei iskolázás fejlesztéséhez, támogatásához szükséges adatok megismerésére, képviseve a diákok érdekeit, lehetőséget teremtsünk, hogy egyenlő eséllyel jusson el minden diák erdei iskolába.

Logó:

A GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete 2005-ben alakult magányszemélyek kezdeményezésére. Küldetése a fenntartható életformák, termelési módszerek és fogyasztási szokások kutatása, kialakítása és terjesztése.

Logó:

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány 1997-ben alakult. Az első 10 évet a hazai épületlakó bagolyfajokért végzett, 11 megyére kiterjedő sikeres fajvédelmi és környezeti szemléletformáló tevékenység jellemezte. 2007-től a hangsúlyokat a fajvédelmi tevékenységek irányából a közösségi megközelítés felé helyeztük. 2015-re az alapítvány misszióját három területtel lehet lefedni: 1) Épületlakó bagolyfajok és élőhelyük védelme 2) A természetvédelmi ágazatban élethivatásszerűen tevékenykedők támogatása 3) A vidéki táj és a vidéki kisközösségek megőrzése

Logó:

Egyesületünk 2001-ben alakult, célunk a fenntartható fejlődés elősegítése a természeti értékek megőrzése, szemléletformálás, közösségszervezés, érdekérvényesítés által.

Így lesz kerek a világ! programunk (2012 KEOP, 2013-2014 Svájci-Magyar) során egy teljesen új hálózat kialakítását és közösség fejlesztését sikerült elérnünk.

A jelen honlapot is létrehozó, és számos ZöldCivil tevékenységet magába foglaló FITAKATA 2015-2016 (Fiatalok, találkozások, kapcsolatok, tanulás a zöld civil szervezetek között, NCTA-2014-10889-E) projekt lebonyolójítója Egyesületünk.

Logó:

A Karátson Gábor Kör egyesületként az ökopolitika fogalmának népszerűsítését, továbbá a közbeszéd ilyen irányú elmozdítását, az ökológia témájának politikai térnyerését, a politikai kultúra zöldítését tűzte ki célul, melyhez nyilvános előadások, viták szervezésével, kiadványokkal, állásfoglalásokkal járul hozzá. A Kör ugyanakkor elő kívánja segíteni a helyi ügyek, helyi környezeti konfliktusok nyugvópontra kerülését, melyhez a hálózatosodás eszközét is felhasználja.

Logó:

Egyesületünk a kistermelőkért, kézművesekért, agroturisztikai szolgáltatókért, közösségi, szociális gazdaság szereplőiért, a helyi termékekért, a hagyományos tudás, kulturális sokszínűség, a vidéki megélhetés, önfoglalkoztatás, a társadalmilag és környezetileg is fenntartató helyi gazdaság érdekében végzi tevékenységét.

Logó:

A 2008-ban bejegyzett, de informálisan 2000 óta létező szervezet közvetlen célja természetvédelmi, környezetvédelmi, kulturális és sport programok, rendezvények szervezése, melyek során a résztvevők megismerkedhetnek hazánk történelmi és kulturális emlékeivel, nyitottak lesznek a világ természeti-kulturális értékeinek befogadására. Küldetése, hogy a programjain résztvevő fiatalokból olyan felnőttek váljanak, akik képesek lesznek felelősen és bátran gondolkodni, majd cselekedni is közösségükért, környezetükért.

Logó:

Alapítványunk 2003 óta működik váci székhellyel. Magosfa a Börzsöny második legmagasabb csúcsa, de nevünkben benne rejlik a mag és a fa szó is, valamint utal a magyar népmesék égig érő fájára is.
A Dunakanyar és a Börzsöny természeti, kulturális továbbá humán értékeinek megőrzéséért fejtjük ki elsősorban tevékenységeinket. Ugyanakkor számos országos hatással rendelkező programunk fut, sőt a nemzetközi szakmai közösségben is aktívan jelen vagyunk.
Kismagos oktatóközpontunk 2012-ben nyitotta meg kapuit, és számos környezeti nevelési és ökoturisztikai munkánk mellett helyet ad irodánknak is.

Logó:

Az Egyesület célja, küldetése

A környezeti nevelést feladatuknak vallók - s rajtuk keresztül a magyar társadalom - ismereteinek, környezeti tudatosságának és felelősségének fejlesztése, gondolkodás- és életmódjának környezetbaráttá alakítása.

A környezeti neveléshez szükséges ismeretek és módszerek gyűjtése és terjesztése, a környezeti nevelők munkájának segítése, a közöttük lévő együttműködés bátorítása és szervezése.

A környezeti nevelők személyes hatékonyságának növelése, kapcsolat-teremtő képességük fejlesztése.

Logó:

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) több, mint 110 hazai környezet- és természetvédő szervezet közössége, fő célja a természet egészének a védelme és a fenntartható fejlődés elősegítése.

Az 1989-ban alapított Szövetség tagjai Magyarország minden megyéjében jelen vannak és küzdenek természeti értékeink megóvásáért, a környezeti terhelések megelőzéséért. Nemzetközi szervezetekkel, kiemelten a Föld Barátai hálózattal együttműködve hangsúlyos szerepet játszunk Európa és a világ környezetvédelmi civil összefogásaiban.

Logó:

Természetvédelmi oltalom alatt álló, és még nem védett területek természeti értékeinek
kutatása, feltárása, károsodásuk megelőzése, természetvédelmi kezelése, a veszélyeztetett növény és állatfajok védelme.

Logó:

Teremtésvédelem
Mit tehetek keresztyén emberként a környezetemért?
"És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. "
I. Mózes, I:31.

Logó:

Az Öko Urbana Egyesület 2008-ban alakult azzal a céllal, hogy a Budapesten élő fiatalokhoz a környezetvédelem és a fenntarthatóság ügyét közelebb hozza.
Facebook: https://www.facebook.com/okourbanaegyesulet

Logó:

Az Ökotárs Alapítvány az állampolgári önszerveződések támogatásával kíván hozzájárulni egy demokratikus, fenntartható és igazságos társadalom, valamint a nyilvánosság részvételén alapuló intézményrendszer fejlődéséhez.

Logó:

Az egyesületet 1995-ben hozták létre. Eredeti neve: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi Egyesület.
Eredeti célkitűzése a fenti tájegység természeti és kulturális értékeinek megőrzése.
Tevékenységének és hatókörének bővülése miatt 2013-ban új nevet vett föl.
Fő tevékenységei: a természetvédelem, a fenntartható életmód elősegítése, csillagászati ismeretterjesztés, kulturális értékőrzés.

Logó:

Stop TTIP!
európai kezdeményezés a készülő EU-USA szabadkereskedelmi egyezmény (TTIP) és az EU-Kanada egyezmény (CETA) ellen.

Logó:

Utódaink, földi otthonunk és hazánk jövője iránti aggodalomtól vezetve 2000 márciusában Védegylet néven civil ökopolitikai szervezetet alakítottunk.

Célunk a természeti és kulturális sokféleség megőrzése, a környezetünkért viselt felelősségtudat megerősítése, egy jobb minőségű élet feltételeinek megteremtése Magyarország minden lakója számára. Feladatunknak az ökológiai politika elveinek nyilvános képviseletét tekintjük: a közvélemény tájékoztatását, a döntéshozók meggyőzését, a jövő nemzedékek érdekeinek képviseletét.

Logó:

A Zöld Kapcsolat Egyesület 2005. november 11. napján került bejegyzésre közhasznú szervezetként. Az Egyesület a természet-, környezet-, állatvédelem, környezetjog, környezet-egészségügy, területfejlesztés, fogyasztóvédelem és a kultúra területén munkálkodik olyan sokszínű, értékközpontú, fenntartható fejlődést támogató társadalom megvalósítása érdekében, amely emberi léptékű, nyitott, és öntevékeny közösségek együttműködésén alapszik.
Alakulásunk óta arra törekszünk, hogy önkénteseink és a helyi lakosok bevonásával segítséget nyújtsunk a fenntarthatóbb életmód kialakításához.