ZöldCivil online felhasználói szabályzat

greenleaf_fbshare


Ezen az oldalon a ZöldCivil online felhasználói szabályzat egyes bekezdéseit rövid félmondatokkal foglaltuk össze, hogy a legfontosabb szabályok gyorsan áttekinthetők legyenek. A szabályzat hivatalos szövege a bekeretezett-vastaggal szedett rövid szövegekre kattintva jelenik meg, valamint innen letölhető.


FELVEZETÉS

ZöldCivil Online felületek, hivatkozások, felhasználók

ZöldCivil Online felületek: ZöldCivil honlap, facebook oldal és csoport, @zoldcivil.hu levelező listák.

Hivatkozott rövidítések, fogalmak, alapszabályok a ZöldCivil Együttműködés Szmsz-ében találhatók.

Felhasználó az a természetes vagy jogi személy, csoport, szervezet, intézmény stb., amely a felületeket használja, rajtuk információt közzétesz vagy róluk információt felhasznál, megoszt, terjeszt, a felületek követőjévé, kedvelőjévé (lájkolójává), tagjává vagy regisztrált résztvevőjévé válik. A felhasználók a felületek szolgáltatásainak igénybevételével (azaz a felsorolt tevékenységek bármelyikének megvalósulásával) elfogadják a felhasználói szabályzatot.

I. KÖZÖS SZABÁLYOK

1. Kulturáltan tégy közzé tartalmat, a környezet és természet védelmében

1. A felületeken kulturált, a résztvevőket tiszteletben tartó, a környezetvédelmet és fenntarthatóságot elősegítő, nem kereskedelmi célú tájékoztatásnak és párbeszédnek van helye.

2. Káromkodni, sértegetni tilos

2. Tilos trágár, obszcén, illemtelen, személyeket sértegető, a felületek közösségét vagy céljait romboló, környezetügyektől független közlések közzététele. Tilos a feltételezésekre alapozott, alaptalan, rosszindulatot árasztó, ellenséges hangulatot keltő, közösségromboló, túlzóan negatív hangvételű, rágalmazó jellegű közzététel.

3. Nem politizálunk (csak szakmapolitikával foglalkozunk)

3. Politikai irányultságokat és hovatartozást megnevezni és rájuk utalni, valamint önmagában politikai témát felvetni tilos. Környezetügyi szakmapolitikai témákban politikai semlegességre kell törekedni. Magyarországi pártok és pártalapítványok neveit a környezetügyi szakmai témák keretében, egyenlő mérce elvét alkalmazva, részrehajlás nélkül lehet megemlíteni. A közlés nem irányulhat magyarországi párt vagy pártalapítvány, vagy hozzájuk tartozó esemény, dokumentum stb. reklámozására, valamint tilos a velük kapcsolatos rokonszenv vagy ellenszenv kifejezése.

4. Csak azt közöld, amit nyilvánosságra szántak és engedélyezett

4. Az eredeti szerzője által nem a nyilvánosság számára szánt tartalmakat idézni tilos. A felületek használata alól felfüggesztett vagy eltiltott felhasználó közlését a felfüggesztés vagy eltiltás időtartama alatt idézni tilos. Egy felületről felfüggesztett vagy eltiltott felhasználó a felfüggesztés vagy eltiltás időtartama alatt a többi felületnek sem lehet felhasználója (felfüggesztés esetén aktív, közlő felhasználója nem lehet). Amennyiben a felfüggesztett vagy eltiltott személy Delegált, a fenti szabályok érvényessége mellett a honlapon delegálti elérhetőségeit, bemutatkozását és beszámolóját a Szerkesztők megjelenítik, amennyiben azt a delegálttól megkapják.

5. A szabályzat és a vele kapcsolatos Szerkesztői, FEB, KT, OT döntés nem téma

5. Jelen szabályzattal, valamint a szerkesztők, adminisztrátorok, FEB, KT és OT jelen szabályzat hatáskörébe tartozó döntéseivel, intézkedéseivel, működésével, (betöltött funkcióikkal kapcsolatban) tagjaival kapcsolatos közlés (tájékoztatás, észrevétel, vita, kérdés, kérés, panasz, fellebbezés és eljárás kezdeményezés) tilos, a fent nevezett szervek saját hatáskörébe tartozó közléseit kivéve.

6. Zöld civil személyeket és szervezeteket kritizálni csak a Fórum levelezőlistán lehet

6. A Fórum levelező lista kivételével tilos a felületeken a Zöld Civil Együttműködésben résztvevő, vagy a felületeken tagként jelenlévő személyeket, szervezeteket, csoportokat és más szerveződéseket (beleértve az Országos Találkozót, Koordinációs Tanácsot, Felügyelő és Etikai Bizottságot, Delegáltakat, Szerkesztőket, Adminisztrátorokat stb.) provokáló, kritizáló, megkérdőjelező, róluk negatív véleményt alkotó, vagy az érintettről az érintett álláspontjával meg nem egyező közléseket közzétenni. Ezen tartalmak közlésére és megvitatására (az Általános szabályokban részletezett egyéb szabályok betartása mellett) a Fórum levelező lista ad lehetőséget. Amennyiben a tiltás ellenére mégis a fentieknek megfelelő közlés jelenik meg egy felületen, a FEB által előzetesen jóváhagyott tartalommal az érintett egyszeri alkalommal élhet a válaszadás (védekezés) lehetőségével ugyanazon a felületen.

7. Idézetet csak ellenőrzött forrásból, idegen nyelvű szöveget csak fordítással tégy közzé

7. Idézetet csak ellenőrzésre alkalmas forrásmegjelöléssel, idegen nyelvű információkat csak magyar fordítással vagy összefoglalóval, sajtómegjelenést (vagy annak linkjét) csak az egyes felületeknél (pl. Tájékoztató levelező listánál) szereplő egyéb elvárások betartásával lehet közölni.

8. A levelezőlisták tartalma kifelé csak engedéllyel közölhető

8. A @zoldcivil.hu levelező listákon megjelenő tartalmak csak a közlő személy engedélyével közvetíthetők a Zöld Civil Együttműködésen kívülre (pl. pártok, pártalapítványok, állami szervek, cégek és a sajtó felé).

9. Ki itt belépsz – elfogadod az adatkezelési szabályzatot

9. A felületeket használók elfogadják a ZöldCivil adatkezelési szabályzatot.

10. Ha itt nem találsz választ a kérdésedre, keresd a KT-t

10. A felületek jelen szabályzatban nem említett vagy nem részletesen szabályozott részeivel kapcsolatban (slider, lábléc, banner stb.) a Koordinációs Tanácshoz lehet fordulni észrevétellel és kéréssel.

II. ZÖLDCIVIL HONLAP SPECIÁLIS SZABÁLYAI

1. Híreket csak regisztrált, zöld civil szervezetek tehetnek fel a honlapra

1. Híreket, eseményeket, civil szervezeti bemutatkozókat a honlapon regisztrált civil szervezetek, valamint az Admin, Szerkesztői, FEB, KT és OT szervezői jogosultsággal rendelkezők jeleníthetnek meg. Szervezetként az Szmsz 2.§ 2. pontja szerinti részvételi jogosultsággal rendelkező szervezetek, csoportok regisztrálhatnak a honlapon. A jogosultság érvényességét az Adminisztrátorok bírálják el.

2. Magánszemélyek regisztrálhatnak, blogolhatnak, de pártemberek kíméljenek

2. Blogbejegyzést regisztrált magánszemélyek publikálhatnak. Magyarországi politikai párt és pártalapítvány tisztségviselője, alkalmazottja, országgyűlési, európai parlamenti vagy önkormányzati képviselője nem regisztrálhat a honlapon.

3. A delegáltak maguk is feltölthetik anyagaikat

3. A Delegált elérhetőségeit, bemutatkozását, beszámolóit, továbbá a delegálti munkájával kapcsolatos hírt és eseményt a Delegált maga töltheti fel. Az elérhetőségeket, bemutatkozásokat és beszámolókat a Szerkesztők és az OT szervezői jogosultsággal rendelkezők is kezelhetik.

4. A beküldött tartalmakra formai előírások vannak és előzetesen ellenőrizzük őket

4. A megjeleníteni kívánt hírek, események és blogbejegyzések formai követelményei itt olvashatók. A megjelenésre szánt tartalmakat a Szerkesztők egyike ellenőrzi le 8 nappali (08-18 óra közötti) órán belül, a formai és etikai megfelelőség után publikálva, ellenkező esetben visszaküldve javításra.

5. Regisztrált felhasználók kommentelhetnek

5. A hírekhez és blogbejegyzésekhez a regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá.

6. A hírlevélre bárki feliratkozhat

6. A honlap híreiből hírlevél kerül alkalmanként kiküldésre. A hírlevélre bárki feliratkozhat és róla leiratkozhat.

III. FACEBOOK OLDAL SPECIÁLIS SZABÁLYAI

1. A facebook oldalra önálló posztot csak szerkesztők küldhetnek

1. A facebook oldalon a honlapon megjelenő szervezeti és közösségi hírek automatikusan posztolódnak. Önálló posztokat az adminok és a szerkesztők tehetnek.

2. Az oldalbejegyzéseket és hozzászólásokat szűrjük, pártemberek csak kommentelhetnek

2. Bárki küldhet üzenetet az oldal számára, hozzászólhat az oldalon megjelenő tartalmakhoz és írhat az oldal idővonalára bejegyzést. A beérkezett üzeneteket a Szerkesztők kezelik. A bejegyzéseket a Szerkesztők előzetesen, a hozzászólásokat utólagosan ellenőrzik. Magyarországi politikai párt és pártalapítvány tisztségviselője, alkalmazottja, országgyűlési, európai parlamenti vagy önkormányzati képviselője bejegyzése nem jelenhet meg, hozzászólása viszont igen.

3. Zöld civileket lájkolunk

3. A facebook oldal az együttműködésben résztvevő (honlapon regisztrált és/vagy az elmúlt két év országos találkozóin szavazati joggal regisztrált) zöld civil szervezetek profiljait és oldalait, továbbá KT döntés alapján egyéb partnerek profiljait és oldalait kedvelheti.

IV. FACEBOOK CSOPORT SPECIÁLIS SZABÁLYAI

1. Bárki lehet csoporttag és posztolhat is, de pártemberek csak kommentelhetnek

1. A csoport nyílt beállítású, a csoport tagja, olvasója, bejegyzést közlője és hozzászólója bárki lehet. Magyarországi politikai párt és pártalapítvány tisztségviselője, alkalmazottja, országgyűlési, európai parlamenti vagy önkormányzati képviselője csak tagja és olvasója lehet a csoportnak, valamint a tagok bejegyzéseihez hozzászólhat, de önálló bejegyzést nem tehet közzé.

2. A tartalmakat utólag szűrjük

2. A közzétett tartalmak utólagos Szerkesztői ellenőrzésen esnek át.

3. Egy tag – naponta legfeljebb egy bejegyzés

3. Egy csoporttag naponta legfeljebb egy önálló bejegyzést tehet közzé.

V. TÁJÉKOZTATÓ LEVELEZŐ LISTA SPECIÁLIS SZABÁLYAI

1. A Tájékoztató lista célja: informálás, mozgósítás

1. A Tájékoztató levelező lista célja a környezetvédő civil szervezetek és személyek minél szélesebb körű, közvetlen, gyors és hatékony tájékoztatása, informálása, mozgósításuk.

2. Országos jelentőségű, fontos újdonságok jöhetnek

2. A Tájékoztató levelező listára olyan környezet- és természetvédelmi témájú civil szervezeti állásfoglalásokról, eredményekről, hírekről, eseményekről és ügyekről szóló tájékoztatást lehet küldeni, amelyek egyszerre országos jelentőségűek, közérdeklődésre számot tartók, szervezeti szintű (azaz nem egyszemélyes) közlések, egyedi újdonságtartalommal bírnak (azaz nem ismétlések).

3. Csak szervezetekhez tartozó személyek küldhetnek híreket

3. A levelet küldő személy teljes nevének és a tartalmat magáénak valló civil szervezet nevének a levél szövegében meg kell jelennie. A szervezet név megadása alól a Delegáltak eltekinthetnek.

4. A Fórum listán zajló vitáról hetente egyszer adhatsz hírt a Tájékoztatón

4. A Fórum levelező listán induló szakmai párbeszédről híradást 7 napon belül témánként egy alkalommal lehet a Tájékoztató levelező listán megjelentetni a mellékletben megadott formát használva.

5. A Tájékoztatón nem beszélgetünk, nem válaszolunk, arra ott a Fórum

5. A tagoknak egymás levelére válaszolni a Tájékoztató levelező lista keretén belül tilos. Párbeszédet, vitát indítani, kérdést feltenni magán úton, vagy a Fórum levelező lista keretében lehet.

6. Maximum napi egy levelet, de ugyanarról hetente csak egyszer írhatsz

6. Minden listatag napi legfeljebb egy levelet küldhet a Tájékoztató levelező listára. Egy listatag, egy adott témában, azonos tartalommal maximum egyszer adhat tájékoztatást 7 napon belül.

7. Helyi ügyeket, magánvéleményt, választ ide ne küldj

7. Nem lehet a Tájékoztató levelező listán közzétenni nem országos jelentőségű (azaz helyi, vagy térségi, illetve hazai vonatkozás nélküli nemzetközi) témákat, egyszemélyes közlést, magánvéleményt, kérdést, egy adott témában többedik ismétlést, választ egy másik listatag levelére, illetve reakciót egy másik listatag által közzétett tájékoztatásra.

8. Listatagok zöld civilek lehetnek, pártemberek csak olvashatnak

8. A levelező lista tagja lehet az Szmsz 2.§ 2. pontja szerinti részvételi jogosultsággal rendelkező szervezet, csoport tagja, munkatársa, önkéntese, valós személynév és szervezet megadásával. A jogosultság érvényességéről a Listaadminisztrátor dönt.  Évente egyszeri alkalommal meghívásra kerülnek rá az aktuális OT-n részt vett szervezetek és személyek. Magyarországi politikai párt és pártalapítvány tisztségviselője, alkalmazottja, országgyűlési, európai parlamenti vagy önkormányzati képviselője csak olvasója lehet a Tájékoztató levelező listának, hozzászólója nem.

9. Figyelj a címzésre és a méretre, mert megakadhat a leveled

9. Az 3,14 MB-osnál nagyobb, a „Re:” illetve „Va:” kifejezést a tárgyában tartalmazó, az 1-nél több címre küldött levelek előszűrésre kerülnek. Az előszűrésen fennakadt levelekről a Listaadminisztrátor tájékoztathatja levélküldőt, és nem kötelessége a fennakadt levelet a listára engednie.

10. További infót itt találsz

10. A Tájékoztató levelező listára feliratkozni, a listatagok számára rendelkezésre álló archívumot elérni, továbbá a személyes beállításokat módosítani és a listáról információkat találni itt lehet: http://zoldcivil.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/tajekoztato

VI. FÓRUM LEVELEZŐ LISTA SPECIÁLIS SZABÁLYAI

1. A Fórum a környezetvédők belső beszélgető és vitafelülete

1. A Fórum levelező lista célja szakmai ügyek mentén a környezetügyért elkötelezett civil szervezetek és személyek egymás közötti beszélgetéseinek, konzultációinak, vitáinak lefolytatása.

2. Listatagok zöld civilek lehetnek, pártemberek nem

2. A levelező lista tagja lehet az Szmsz 2.§ 2. pontja szerinti részvételi jogosultsággal rendelkező szervezet, csoport tagja, munkatársa, önkéntese, valós személynév és szervezet megadásával. A jogosultság érvényességéről a Listaadminisztrátor dönt. Évente egyszeri alkalommal meghívásra kerülnek rá az aktuális OT-n részt vett szervezetek és személyek. Magyarországi politikai párt és pártalapítvány tisztségviselője, alkalmazottja, országgyűlési, európai parlamenti vagy önkormányzati képviselője nem lehet tagja a Fórum levelező listának.

3. Az itt zajló beszélgetés, vita tényéről más zöld civil online felületen is hírt lehet adni

3. Beszélgetés, konzultáció, vita indításáról híradást lehet közzétenni a többi felületen a mellékletben szereplő formátum használatával.

4. Figyelj a címzésre és a méretre, mert megakadhat a leveled

4. Az 3,14 MB-osnál nagyobb, valamint a 2-nél több címre küldött levelek előszűrésre kerülnek. Az előszűrésen fennakadt levelekről a Listaadminisztrátor tájékoztathatja levélküldőt, és nem kötelessége a fennakadt levelet a listára engednie.

5. További infót itt találsz

5. A Fórum levelező listára feliratkozni, a listatagok számára rendelkezésre álló archívumot elérni, továbbá a személyes beállításokat módosítani és a listáról információkat találni itt lehet: http://zoldcivil.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/forum

VII. A KOORDINÁCIÓS TANÁCS  ÉS MÁS DELEGÁLT CSOPORTOK LEVELEZŐ LISTÁJÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI

1. A Koordinációs Tanács levelező listája

1. A Koordinációs Tanács levelező listájának speciális szabályairól (beleértve a közös szabályok alóli esetleges kivételeket is) a Koordinációs Tanács ügyrendje rendelkezik.

2. Egyéb testületi, delegálti levelező listák

2. Egy adott testület vagy hasonló témában tevékenykedő testületek Delegáltjai közös levelező listát működtethetnek, melynek speciális szabályait (beleértve a közös szabályok alóli esetleges kivételeket is) az érintett Delegáltak maguk alkothatják meg és terjeszthetik a Koordinációs Tanács elé elfogadásra.  E levelező listák létrehozásáról, működtetéséről, szabályairól a Koordinációs Tanács dönt.

VIII. ADMINISZTRÁTOROK, LISTAADMNINISZTRÁTOROK, SZERKESZTŐK, FELÜGYELŐ ÉS ETIKAI BIZOTTSÁG, ELJÁRÁS REND

1. Adminisztrátorok

1. Adminisztrátorok (zoldcivilhu@gmail.com)

A honlapot, facebook oldalt és csoportot az Adminisztrátorok üzemeltetik, akiket a Koordinációs Tanács nevez ki. Adminisztrátor olyan személy lehet, aki WordPress adminisztrátori képesítéssel rendelkezik vagy részt vett és megfelelt egy, a korábbi Adminisztrátor(ok) által tartott WordPress kezelői képzésen. Az Adminisztrátorok gondoskodnak a felsorolt felületek működésének technikai biztosításáról, fejlesztéséről, a jogosultságok kiosztásáról. Az Adminisztrátorok akadályoztatásuk esetén korlátozott időtartamra és saját felelősségre helyetteseket nevezhetnek ki, akiknek saját hatáskörben adminisztrátori jogosultságot adnak.

2. Listaadminisztrátorok

2. Listaadminisztrátorok (zoldmozgadm@gmail.com)

A @zoldcivil.hu levelező listák üzemeltetői a Listaadminisztrátorok, akiket a Koordinációs Tanács nevez ki. A Listaadminisztrátorok gondoskodnak a levelező listák működésének technikai biztosításáról, a jelentkezett személyek felvételéről és adataik adminisztrációs felületen történő közzétételéről, az aktuális Országos Találkozón részt vett szervezetek és személyek évente egyszeri meghívásáról, a FEB listatagokat érintő döntéseinek 2 munkanapon belüli végrehajtásáról, felfüggesztett személy jogosultságainak visszaállításáról, a felhasználói szabályzat levelezőlistákon való  közzétételéről.  A Listaadminisztrátorok akadályoztatásuk esetén korlátozott időtartamra és saját felelősségre helyetteseket nevezhetnek ki, akiknek saját hatáskörben adminisztrátori jogosultságot adnak.

3. Szerkesztők

3. Szerkesztők

A honlapon, facebook oldalon és csoportban megjelenő tartalmakat a legfeljebb tíz tagból álló Szerkesztők kezelik. A Szerkesztők az Szmsz szerinti Delegáltnak minősülnek. A szerkesztői jogosultságokat az a személy kaphatja meg, aki részt vesz legalább egy szerkesztői képzésen és tudását az Adminisztrátorok megfelelőnek találják. A Szerkesztők önállóan tölthetnek fel tartalmakat a felsorolt felületekre, továbbá a honlap esetében előzetesen (hozzászólások esetében utólagosan), a facebook oldal és csoport esetében utólagosan (oldalbejegyzések esetében előzetesen) ellenőrzik és hagyják jóvá a megjelentetni kívánt tartalmakat. A Szerkesztők jogosultak a jelen szabályzatban szereplő előírásoknak nem megfelelő tartalmak megjelenését elutasítani, vagy a már megjelent tartalmakat eltávolítani, indokolt esetben a felhasználói jogosultságokat korlátozni, felfüggeszteni. Az összes Szerkesztő együttvéve a Szerkesztők Csoportja. A Szerkesztők Csoportja egyszerű többséggel hozza meg döntéseit, jelen szabályzatban nem szabályozott működésére saját ügyrendet hozhat létre.

A facebook csoport esetében technikai okok miatt a Szerkesztők admin jogosultságot kapnak. Ezt az emelt szintű jogosultságot csak azok a Szerkesztők kaphatják meg, akik a többi felületen már legalább egy évet Szerkesztőként eltöltöttek és a Szerkesztők Csoportja egyhangú döntéssel jóváhagyja a jogosultság megadását (a várakozás alól kivételt képez a 2016-ig tartó időszak).

4. Felügyelő és Etikai Bizottság (FEB)

4. Felügyelő és Etikai Bizottság (feb@zoldcivil.hu)

A @zoldcivil.hu levelező listákon megjelenő tartalmakat a három tagú Felügyelő és Etikai Bizottság ellenőrzi. A FEB tagjai az Szmsz szerinti Delegáltnak minősülnek. A FEB jogosult a jelen szabályzatban szereplő előírásoknak nem megfelelő tartalmak megjelenéséért tájékoztatást vagy  figyelmeztetést küldeni az érintett tagnak, illetve súlyos vagy többszöri szabálysértés esetén előzetes moderálást beállítani a tagra, vagy 30 napra felfüggeszteni, vagy végleg a használattól eltiltani a tagot. A FEB döntéseit egyszerű többséggel hozza, döntése mindegyik @zoldcivil.hu levelező listára érvényes. A figyelmeztetést, moderálást, felfüggesztést és eltiltást nyilvánosságra hozza a levelező listákon.

5. Eljárás rend

5. Eljárás rend

Egy szerkesztő döntésével szemben a Szerkesztők Csoportjához, az ő döntésükkel szemben a Felügyelő és Etikai Bizottsághoz, a FEB döntésével szemben a Koordinációs Tanácshoz, a KT döntésével szemben az Országos Találkozóhoz lehet fordulni panasszal (legkésőbb a döntés közlésétől számított 30 napon belül, legfeljebb 2000 karakterben). A Szerkesztők Csoportjának 1, a FEB-nek 7 munkanap, a KT-nak és az OT-nak a soron következő ülései állnak rendelkezésre döntésre. A döntési sorrendben előrébb álló köteles a döntési sorrendben később álló szerv döntéseit végrehajtani.

Az Adminisztrátorok indokolt esetben korlátozhatják a Szerkesztők jogosultságait, amelyről tájékoztatniuk kell a Koordinációs Tanácsot.

A felhasználói szabályzatban nem szereplő vagy nem részletezett, de a ZöldCivil Online felületek céljait és működését veszélyeztető tényezőkkel, felhasználói vagy szerkesztői magatartásokkal szemben az Adminisztrátorok, Listaadminisztrátorok, Szerkesztők, a FEB és a KT egyedi indoklással eljárhat.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Szabályzat módosítás, közzététel, hatályosság

A felhasználói szabályzat módosításait a FEB készíti elő és a Koordinációs Tanács dönt róla. Elfogadás után a felhasználói szabályzatot 7 munkanapon belül kell közzé tenni a www.zoldcivil.hu/szabalyzat oldalon és a többi felületen. A szabályzat a közzétételtől számít hatályosnak. A közzétételről a Listaadminisztrátor (a levelező listákon) és az Adminisztrátor (a többi felületen) gondoskodik.

Jelen szabályzat a Koordinációs Tanács 2015. június 10-i ülésén került elfogadásra.

X. MELLÉKLET

Használható sablonok

A Felhasználók, Adminisztrátorok, Listaadminisztrátorok, Szerkesztők, FEB, KT, OT számára kommunikációs sablonok itt találhatók.