Zöld Civil ON – Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Országos Nemtalálkozója

Időpont: 2020. szeptember 21-25.

PR, KOMM, FACE
SZERVEZŐK

REGISZTRÁCIÓ

A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 30. Országos Találkozója 2020-ban a koronavírus járványhelyzet miatt a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének Koordinációs Tanácsa (továbbiakban KT) által is jóváhagyott 2020. májusi időpontjában nem kerülhetett megrendezésre.

A 2020. szeptember 21-25. között megrendezésre kerülő online programokra lehet majd regisztrálni.

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS, UTAZÁS
2020-ban személyesen nem találkozunk.
SZABÁLYOK

A találkozóra vonatkozó általános szabályozás a Zöld Civil Együttműködés SZMSZ-ben található meg.

A Zöld Civil Országos NemTalálkozó (Budapest, 2020. szeptember 21-25.) házirendje pedig itt ismerhető meg.

SZAVAZATI JOG

MANDÁTUM FELVÉTEL – SZAVAZATI JOG – HATÁRIDŐ: 2020. szeptember 22. (kedd)

Itt tudod “felvenni” a mandátumodat: https://forms.gle/eQBfjgw7hLUbSM3x6

A korábbi évek OT házirendje a következők szerint fogalmaz a szavazati joggal kapcsolatban:

Az SZMSZ szerint szavazati joggal bármelyik civil szervezet vagy be nem jegyzett csoport részt vehet az OT-n, aki regisztrációjával elfogadja az SZMSZ-t, és az OT házirendjét, valamint igazak rá az alábbiak:

  • környezet- és/vagy természetvédelmi témával foglalkozik alapszabálya / alapító okirata szerint,
  • alapvetően közérdekű, nem nyereségérdekelt tevékenységet folytat,
  • nem tartozik politikai párthoz vagy gazdasági érdekcsoporthoz,
  • be nem jegyzett csoport esetén két, az előző Országos Találkozón szavazati joggal részt vett civil szervezet ajánlásával rendelkezik. (Egy civil szervezet maximum két ilyen ajánlást adhat ki.)

A szavazati jog gyakorlásához a szavazati jog gyakorlójának nyilatkoznia kell, hogy ismeri a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének Szervezeti és Működési Szabályzata 2.§ 2. pontját, és e szerint jogosult szavazati joggal részt venni az OT-n.

A fentiekkel ellentétben, tekintettel arra, hogy az idei szavazás nem kötődik az OT-hoz, így nincs házirend sem, amit a civil szervezetek képviselői elfogadhatnak, továbbá a regisztráció hiányában a személyazonosság azonosítása sem egyértelmű, ezért a mandátum igényléséhez szükséges nyilatkozatot (lásd 2. melléklet) e-mailben szükséges elküldeni a KT elnökségének (kt-elnokseg-lista@zoldcivil.hu), akik továbbítják azt a Mandátumvizsgáló Bizottságnak.

A nyilatkozat mellé a következő adatok megküldése szükséges: nyilatkozatot aláíró képviselő és a mandátumot felvevő személy közvetlen elérhetősége (e-mail és telefonszám).

A szavazás során egy személy csak egy szervezet képviseletében vehet fel mandátumot.

A szavazati jog gyakorlásához legkésőbb a 2020. szeptember 22.,kedd éjfélig be kell nyújtani a szavazásra jogosult nevére kiállított hivatalos megbízólevelet a fentieknek megfelelően. Jogi személyiséggel nem rendelkező csoportként (civil társulásként) szükséges két, 2019. budapesti OT-résztvevő szervezet ajánlásának benyújtása. Szavazás leadására pedig 2020. szeptember 24., csütörtök 12.00-ig lesz lehetőség

A szavazati jog gyakorlásának jogszerűségét a Koordinációs Tanács által megbízott Mandátumvizsgáló Bizottság ellenőrzi a nyilvánosan elérhető dokumentumok alapján. Kétely, vagy nyilvánosan elérhető dokumentumok hiányában a Bizottság bekérhet további dokumentumokat a szervezettől. Amennyiben a szervezet nem nyújtja be azokat, a Bizottság elutasíthatja a szavazati jog kiadását.

SZAVAZÁSOK
A leadott szavazatok megváltoztatására nincs lehetőség. A szavazáshoz szükséges mandátumot, a belépési kóddal a Mandátumvizsgáló Bizottság küldi meg e-mailen. A szavazatok leadására az elmúlt évek bevált gyakorlata szerint a zoldcivil.hu oldalon lesz lehetőség. A szavazás részletes eredményei szeptember 21-25 között lesznek nyilvánosak a szavazó szervezetek számára és onnantól megtekinthetőek az Együttműködés honlapján. A szavazás alapján frissített testületi listát a Mandátumvizsgáló Bizottság a megszokott módon közzéteszi a zoldcivil.hu oldalon. A megbízóleveleket, az elmúlt évekhez hasonlóan e-mailben kapják meg az új delegáltak.
DELEGÁLT VÁLASZTÁS

A delegáltak jelölésére szolgáló testületi lista első tervezetét a Koordinációs Tanács által megválasztott Bizottság teszi közzé. A lista megtalálható lesz a zoldcivil.hu honlapon.

A Zöld Civil Együttműködés tagjai az ot-delegalas@zoldcivil.hu e-mail címre küldhetik el javaslataikat a testületekkel kapcsolatban. A Bizottság jogosult később kiegészíteni, módosítani a testületi listát. A Bizottság a testületi lista végleges tervezetét 2020. július 31-ig teszi közzé a zoldcivil.hu honlapon.

A mandátumot felvevő civil szervezetek képviselői 2020. augusztus 8-ig tehetnek észrevételeket a listával kapcsolatban az ot-delegalas@zoldcivil.hu e-mail címre küldött levéllel. A Bizottság dönt az esetleges észrevételekről és döntéséről tájékoztatja az észrevételt tevőket. A döntés ellen lehet fellebbezni az ot-delegalas@zoldcivil.hu email címre 2020. szeptember 10-ig küldött levélben. A fellebbezésről a KT e-mailes szavazással dönt 2020. szeptember 11-ig.

A delegáltak jelölését 2020. szeptember 12. (szombat) 12.00 óráig lehet megtenni a meghirdetett online felületen (www.zoldcivil.hu), mellékelve a jelölt elfogadó nyilatkozatát, lásd 3. melléklet.

Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően a jelöltnek az elfogadó nyilatkozaton kötelező feltüntetnie legalább egy támogató civil szervezetet, amely jogosult mandátum felvételére.

A leadott szavazatok megváltoztatására nincs lehetőség.

A szavazáshoz szükséges mandátumot, a belépési kóddal a Mandátumvizsgáló Bizottság küldi meg e-mailen. A szavazatok leadására az elmúlt évek bevált gyakorlata szerint a zoldcivil.hu oldalon lesz lehetőség.

A szavazás részletes eredményei szeptember 21-25 között lesznek nyilvánosak a szavazó szervezetek számára és onnantól megtekinthetőek az Együttműködés honlapján. A szavazás alapján frissített testületi listát a Mandátumvizsgáló Bizottság a megszokott módon közzéteszi a zoldcivil.hu oldalon. A megbízóleveleket, az elmúlt évekhez hasonlóan e-mailben kapják meg az új delegáltak.

ÁLLÁSFOGLALÁSOK
Az idei, 2020. évi OT-n nincs lehetőség állásfoglalások benyújtására és róluk való szavazásra
PROGRAMOK

Plenáris beszélgetések – minden nap – 17:30-19:30 – Élő (Facebook és/vagy Youtube) közvetítés a tervezett öt plenárissal – Első órában felvezető előadások – Második órában beszélgetés az előre és az előadás közben online feltett kérdések alapján. Ha a szabályok engedik, a program lehetnek hallgatók is. Plenárisok beosztása, a címek még változhatnak.

  • Hétfő – Szépségtapaszok és valódi megoldások az éghajlatváltozás elleni küzdelemben – MTvSZ / Éger Ákos – Budapestről
  • Kedd – A Balaton múltja és jövője civil szemmel – NaBE / Hajósy Adrienne – Balaton parti településről
  • Szerda – Mi fán terem a teremtésvédelem? – Ökogyülekezi Mozgalom / Szűcs Boglárka – Budapestről
  • Csütörtök – Merre tovább klímamozgalom? – GP / Mező János – Budapestről
  • Péntek – Együttműködő reziliens közösségek – MÉSz / Lajtmann Csaba – Győrből vagy Pápateszérről

Szekciók és szakmai fórumok – webinárium formában minden nap 10:00-11:30; 13:00-14:30 és 15:00-16:30 közötti idősávban akár párhuzamosan több, lehetőséget felajánljuk az összes szakmai fórum és szekció szervezőjének, de meg is nyitjuk az együttműködés szervezeteinek. A részletekkel rövidesen jelentkezünk!

Közösségi programok – közösségi távollét – esténként 20:00-tól, tervek: hétfő pohárköszöntő a társszervezők részvételével, valamelyik nap Kajárpéci Vízirevü – Üvegházhatásvadászat, + előzetesen rövid képes és vagy videós üzenetek a mozgalomnak a együttműködés tagjaitól. Ötleteket ide is szívesen fogadunk!

Kísérő programok – Online kiállítások, egyéb lehetőségek. Régi OT-k archívumai.