Szavazati jogával az a bejegyzett, vagy nem bejegyzett szervezet is élhet, aki ezt az online regisztrációkor nem jelezte, de később a megbízó levelet benyújtja!

Kérünk minden szavazati jogát gyakorolni kívánó szervezetet, ne felejtse el, hogy a szavazati jog gyakorlásához legkésőbb a helyszíni regisztrációkor (vagy előtte az ot-delegalas@zoldcivil.hu címen) be kell nyújtani a szavazásra jogosult nevére kiállított hivatalos megbízó levelet. Jogi személyiséggel nem rendelkező csoportként (civil társulásként) szükséges két, őrségi OT résztvevő szervezet ajánlásának benyújtása.

A megbízólevél minta a honlapról letölthető:

http://zoldot.mme.hu/Regisztracio/assets/nyilatkozat_megbizolevel_OT_2017.docx