Állásfoglalások

by | jan 8, 2017

Miért fontosak az állásfoglalások?

A széles köröket érintő ügyekről évente hagyományosan az Országos Találkozó vitatja meg, és (konszenzus esetén) fogadja el az állásfoglalásokat. Az illetékeseknek címzett, érvekkel alátámasztott javaslatok, követelések így a teljes Zöld Civil Együttműködés támogatását élvezik.

Az Országos Találkozóra még be lehet küldeni az állásfoglalás-tervezeteket az ot-delegalas@zoldcivil.hu emailcímre.

Az állásfoglalás tervezeteket május 7-ig lehetett véleményezni a

http://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2017-2/allasfoglalasok/elfogadott-allasfoglalasok/

oldalon.

Ezt követően, kérjük az előterjesztőket, hogy az állásfoglalások végleges tervezeteit  május 12-ig küldjék meg az OT szervezőknek az ot-delegalas@zoldcivil.hu email címre. Az ily módon megvitatott és elküldött állásfoglalások tervezeteit az OT vasárnapi plenáris ülése automatikusan veszi napirendre.

Természetesen az eddigiekhez hasonlóan lehetőség lesz az OT ideje alatt is állásfoglalást kezdeményezni. Az Országos Találkozó ideje alatti tanácskozások által kialakított vagy módosított állásfoglalások tervezeteit legkésőbb május 20. (szombat) 20 óráig kell a Szervezőknek elektronikus módon leadni, valamint kifüggeszteni az OT faliújságján.

A kialakult állásfoglalások tervezeteinek napirendre vételéről az OT vasárnapi plenáris ülése egyszerű többséggel dönt.

Az az állásfoglalás válik a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek XXVII. Országos Találkozója által elfogadott állásfoglalássá, amelyet az OT vasárnapi plenáris ülése az SZMSZ-ben meghatározott többséggel támogat.