OT delegáltak jelölésének és megválasztásának menete

Az Országos Találkozó feladata, hogy megválassza a Zöld Civil Együttműködés delegáltjait a különböző testületekbe.

A Delegáltak jelölésére szolgáló testületi lista első tervezetét a Koordinációs Tanács által megválasztott bizottság teszi közzé. A lista megtalálható lesz a zoldcivil.hu honlapon és az OT faliújságján is. A Zöld Civil Együttműködés tagjai az ot-delegalas@zoldcivil.hu email címre küldhetik el javaslataikat a testületekkel kapcsolatban. A bizottság jogosult később kiegészíteni, módosítani a testületi listát. A bizottság a testületi lista végleges tervezetét 2016. április 15-ig teszi közzé a zoldcivil.hu honlapon. Az Országos Találkozó regisztrált résztvevői április 22-ig tehetnek észrevételeket a listával kapcsolatban az ot-delegalas@zoldcivil.hu email címre küldött levéllel. A bizottság dönt az esetleges észrevételekről és döntéséről tájékoztatja az észrevételt tevőket. A döntés ellen az Országos Találkozóhoz lehet fellebbezni az ot-delegalas@zoldcivil.hu email címre 2016. április 27-ig küldött levélben. A fellebbezésről az OT pénteki plenáris ülése dönt.

A Delegáltak jelölését 2016. április 30. (szombat) 11 óráig lehet megtenni a meghirdetett online felületen vagy az OT információs pultjánál, mindkét esetben mellékelve a jelölt elfogadó nyilatkozatát. A delegálti listát a bizottság az OT információs pultjánál függeszti ki közszemlére április 30-a 13 órakor. Az OT résztvevői 14 óráig tehetnek észrevételeket. Az észrevételek bizottság általi el nem fogadása esetén az észrevételt tevő a 15 órakor kezdődő plenáris ülése kezdetén az Országos Találkozóhoz fordulhat felülbírálatért.

A delegáltakról való szavazás elektronikus úton történik április 30-a, szombat 17-21 óra között. Az OT résztvevők aláírás ellenében az információs pultnál kapják meg a szavazást lehetővé tevő egyéni kódot. Szavazni a Művelődési Ház számítógépein vagy saját számítógépen lehetséges.