Állásfoglalások elfogadásának menete

Minden OT résztvevőnek joga van állásfoglalást kezdeményeznie. Az előre láthatóan fontos ügyekben megalkotott állásfoglalások tervezeteit március 31-ig kell le adni az ot-delegalas@zoldcivil.hu email címre. Az állásfoglalás tervezetekről a szervezők a Zöld Civil Együttműködés fórum listáján vitát kezdeményeznek, illetve megküldik a regisztrált jelentkezőknek. Az állásfoglalások végleges tervezeteit az előterjesztők április 22-ig küldik meg az OT szervezőknek. Az ily módon megvitatott állásfoglalások tervezeteit az OT vasárnapi plenáris ülése automatikusan veszi napirendre.

Az Országos Találkozó ideje alatti tanácskozások által kialakított vagy módosított állásfoglalások tervezeteit legkésőbb április 30. (szombat) 20 óráig kell a Szervezőknek elektronikus módon leadni, valamint kifüggeszteni az OT faliújságján. Az ily módon kialakult állásfoglalások tervezeteinek napirendre vételéről az OT vasárnapi plenáris ülése egyszerű többséggel dönt.

Az az állásfoglalás válik a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek XXVI. Országos Találkozója által elfogadott állásfoglalássá, amelyet az OT vasárnapi plenáris ülése az SZMSZ-ben meghatározott többséggel támogat.