Ökológiai válság mint az énképünk válsága

Zöld Civil Országos Találkozó kezdő plenáris

Őriszentpéter, 2016. április 29. péntek 17:00-19.00

Szervezők: ELTE Humánökológusok és az OT szervezők

Beszélgető partnerek:

  • Botos Katalin közgazdász
  • Gyulai Iván ökológus
  • Nobilis Mario, teológus

Moderátor: Gadó György Pál, újságíró, erdőmérnök

Tervünk, hogy egy közös gondolatébresztő beszélgetés során a meghívott előadók megosztják véleményüket az ökológiai válság emberi gyökereiről, énképünkből fakadó okairól. A beszélgetés nem burkolt célja, hogy megalapozzon egy jövőbeli diskurzust egy lehetséges ökológiai rendszerváltozás jellegéről, és arról, hogy ebben milyen szerepe lehet a saját magunkról alkotott képünk újraértelmezésének.

Tudvalevő, hogy egy ökológiai elveken nyugvó, az ökoszisztémáink korlátai között mozgó, boldogabb és szolidárisabb világ felépítésének kérdése bőven túlmutat az üvegházgázok  kibocsátásának csökkentésén, a természeti értékeink megőrzésén, a gazdaságunk körkörössé alakításán. Az euroatlanti civilizációk modernkori történetének fogyasztói tömegkultúráiban szocializálódott embertömegek viselkedésmintáinak gyökeres és tartós megváltozására volna szükség. Ha leásunk a probléma gyökeréig, akkor látjuk, hogy ez azért nehéz kérdés, mert az euroatlanti civilizációk énképe gyökereiben a 16-17. századig visszanyúló, előbb a filozófiát, a tudományt, a művészeteket, majd ezeken keresztül a modernkort magát ízig-vérig domináló Newtoni, karteziánus világkép alapjaira építkezett. Ennek az útnak, illetve az út során kialakult emberi természetnek – mint a globális válságaink fő okozójának – a körüljárására invitálunk minden érdeklődőt. Az előadók a beszélgetés során a érinteni fogják azt a kérdést is, hogy ebből az énképből, és ezek keresztül az ökológiai válságból magából hova vezet kifelé az út.