Szekciók

Időpont: 2015. április 25., szombat 14-16 és 21-23 óra
Helyszín: Tokaji Ferenc Gimnázium termei

A szekciók szombaton 14.00-16.00 és 21.00 – 23.00 órasávokban lesznek megtartva. Egy adott szekció pontos időpontja a témától és a várható résztvevői létszámtól függ: a plenárissal (“Magyar Természetvédelem: merre tovább?”, szombat 14-16 óra) párhuzamosan nem rakunk hasonló témát, és várhatóan nagy létszámú szekciót. A várható létszámot a regisztráció során bejelölt érdeklődés alapján mérjük fel. A szekciók pontos időpontjáról és a termek kiosztásáról az OT előtt 5-10 nappal tudunk tájékoztatást adni.

Világprogram az emberiség fennmaradásáért - magyar hozzájárulás (alcím: Fenntartható Fejlesztési Célok (FFC, ang.: SDG: Sustainable Development Goals))

Várhatóan idén szeptemberben, az ENSZ 70. közgyűlésén fogadják el a tagállamok a következő 15 év fenntartható fejlesztési céljait. A programnak, amely felöleli majd az élet minden területét, Ban Ki-moon ENSZ főtitkár 2014. december 4-én kiadott jelentésében megfogalmazott hat fő téma adja a kereteit:

 • A méltóság, vagyis a szegénység felszámolása és az egyenlőtlenségek elleni küzdelem.
 • Az ember, akinek biztosítani kell az egészséges élet, a tudás lehetőségét és a nők és gyermekek egyenlőségét mindenütt, különösen az oktatásban és a döntéshozatalban.
 • A jólét, vagyis egy erős, megújulásra képes és mindenkit magába fogadó gazdaság.
 • A Föld, vagyis az ökoszisztéma védelme az emberiség jövője, a gyermekeink érdekében.
 • Az igazság, vagyis a biztonságos és békés társadalmak, valamint a társadalmi béke fennmaradását biztosító erős intézmények.
 • Partnerség, vagyis globális szolidaritás, ami előmozdítja és támogatja a fenntartható fejlődést.
  A szekcióban a nagy kép, a környezeti és természeti célok bemutatása után azt vitatjuk meg, hogy mit jelent nekünk, magyar természet- és környezetvédőknek egy ilyen átfogó fenntarthatósági terv, mennyire támaszkodhatunk rá hazai, helyi ügyekben.

Levezetők: Rohonyi Péter (HAND) peter.rohonyi@hand.org.hu és Vargha Márton (Levegő Munkacsoport) vargha.marton@levego.hu

Teremtésvédelem, környezeti és társadalmi igazságosság

„A természeti környezet intenzív gazdasági célú használatával, a népesség robbanásszerű növekedésével és annak igényeivel, egyre erősödik az igény a folyamatok központi szabályozására. A szabályozás ugyanakkor keretbe zár, komoly konfliktusokat, és ellentmondásokat is szül, ennek során azonban legtöbbször nem sikerül boldogságra okot adó eredményt létrehozni. A vállalatok egyre jobban használnak eszközöket a társadalmi felelősség-vállalásuk bizonyítására, azonban ez nem kompenzálja az erőforrások túlzott használatát és a környezetre káros gazdasági tevékenységeket. A használt módszerek, szabályozások elégtelenségét, az eredmények elszomorító hiányát a világi megszólalók mellett mind több felekezeti (egyházi) hang fogalmazza meg. Pl. XVI. Benedek pápa 2009. július 7-én megjelentetett Caritas in Veritate című enciklikája mind a környezetszennyezés, mind a társadalmi igazságosság kérdéseivel foglalkozott. Ferenc pápa majdnem kétéves pontifikátusa alatt már számos jelét adta, hogy elődei irányvonalát folytatva fontosnak tartja az embernek a (teremtett) világ iránti felelősségét. Legközelebbi enciklikájában az emberi zsarnokság és természetpusztító profitéhség miatt végveszélybe sodort természetért készül felemelni szavát és azok szegénység kialakulásban való hatásáról fog írni. Ugyanerről beszélt az Európai Parlamentben 2015. novemberében, amikor arra kérte a képviselőket, hogy „az ember transzcendens méltóságát, elidegeníthetetlen értékeit helyezzék a gazdasági érdekek elé”. Ebben a feladatban a jó lelkű, felelősen gondolkodó világi és hívő ember szándéka összeérhet és együtt kell változtatni a folyamaton. A szekció témája „Környezeti és társadalmi igazságosság”, amelyben a témában jártas szakértőkkel járjuk körül ennek elméleti és gyakorlati helyzetét, lehetőségeit.”

A szekció célja: ráülni a társadalmi igazságosság témáját látható módon egyre jobban “fújó” nemzetközi és hazai hangulatra. Felhívni a figyelmet, hogy felekezeti tagok és világi aktivisták célja ebben teljesen egy. Megmutatni, hogy a hátrányos helyzetben lévők milyen sokat tehetnek a környezet megóvásáért és gazdagításáért, miközben maguk feladatot, boldogulást találhatnak és csökkenthetik külső függőségüket.

Levezető elnök személye: Szűcs Boglárka, a Magyarországi Református Egyház, Ökogyülekezeti Program koordinátora és Kükedi Zsolt, Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület titkára (kiválasztás, és delegáció alatt)

Meghívandók:

a környezetvédelem képviseletének állami maradványai
volt és jelenlegi egyházpolitikai képviselők (Hegyi László, egyházügyi államtitkár, vagy delegáltja, Hölvényi György, jelenleg EU képviselő, környezetvédelmi munkacsoport tag, vagy delegáltja)
egyházi képviselők, ökumenikus keresztény civil szervezetek
helyi gazdaságfejelsztési, környezeti igazságossággal foglalkozó szakemberek
Kontakt: Kükedi Zsolt, titkár, Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület (http://www.teremtesvedelem.hu/), helyi gazdaság- és közösségfejlesztő, Kisközösségi Program (http://www.kiskozossegek.hu/) tag, Falufejlesztési Társaság (http://www.falufejlesztesitarsasag.hu/) elnökségi tag, Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetsége (http://www.kifesz.hu/ kapcsolati referens, Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport (http://www.ffek.hu) Mobil: +36 (30) 2240662 e-mail: zsolt.kukedi@gmail.com kukedi.zsolt@naphimnusz.hu; zskukedi@ffek.hu

Állatvédelem

1. Dr. Könyves Tibor  – Megatrend Egyetem, Biofarming Kar, Topolya –
FENNTARTHATÓ ÁLLATTENYÉSZTÉSI MODELLEK

2. Vadáné dr Kovács Mária:  ÁLLATJÓLÉTI ELVÁRÁSOK A VÁGÓHIDAKON

3. Csuja László ökológus, bioméhész:  A XXI.SZÁZAD INTEZÍVMEZŐGAZDASÁGÁNAK ÁLDOZATAI A MÉHEK.

4. Fazekas Judit (SZIE vadgazdamérnök hallgató): Lékes erdőgazdálkodás (Pilis, Börzsöny) értékelése énekesmadár pontszámlálással

5. Szilágyi Zsolt (SZIE vadgazdamérnök hallgató): Szórakoztató szemléletformálás – bemutatkozik a Szabadtüdős Természetbúvár blog

Levezető: Judit Balogh
Kontakt: faunaalapitvany@gmail.com
Cím: Az állatvédelem jelene és jövője

Természetes egyensúly a kiskertekben - úton a fajgazdagsághoz

Rengeteg lehetőségünk van arra, hogy díszkertünk, konyhakertünk előtt megnyissuk a sokszínű természet kapuit, így lehetőséget adjunk egy természetes egyensúly, egy élőhely-központú hozzáállás megvalósítására. Szekcióelőadásom célja, hogy bemutassa és a hallgatósággal együtt megvitassa, ezt az egyáltalán nem új kertfenntartási irányzatot, melyben nincs szükség vegyszerekre egy jól működő konyhakerthez, melyben teret kapnak a magyar fafajták és az ellenálló helyi haszonnövények.

Bemutatásra kerülő kérdéskörök a következők: Elhanyagolt vagy természetszerűen buja – élőhelyi és faji változatosság, akár egy városi kertben. Milyen magyar fa- és cserjefajták közül választhatunk? Miben jobb a természetes füves rét a nyírt angolpázsitnál? A madárbarát kert lépései. Mik a saját konyha- és gyümölcsöskert előnyei? A vegyszermentes növényvédelem alapjai és fontossága. Komposztálás műtrágyák helyett. Hogyan tudunk hatékonyan öntözni és miért gyűjtsük az esővizet? Milyen előnyökkel jár egy természetes kert saját magunkra, gyermekeinkre és a természeti környezetünk jövőjére nézve?

A téma aktualitását és jelentőségét abban látom, hogy tapasztalataim szerint a mai kertek egyre inkább eltolódnak a művi rendezettség, a fajszegény angolpázsit fenntartása, a mediterrán tájidegen fafajták ültetése, a konyhakert hiánya és a vegyszerhasználat felé. A helyes alternatívákat kívánom bemutatni egy tudásmegosztó előadással.

Előadó: Csapó Viktor, öko-kertész, környezetmérnök, viktor.csapo@gmail.com, (70) 269-9615; Pálinkás Viktória (levezető segítség), viktoria.palinkas@gmail.com, 0670-3888-388

Nagyüzemi mezőgazdaság vs. méhek, beporzók

A Greenpeace a beporzóbarát ökológiai mezőgazdaságért és a méhgyilkos vegyszerek használatának korlátozásáért kampányol. Globális szintű, már komoly gondot jelentő a hasznos rovarok számának csökkenése, melyért a klímaváltozás, az élősködők/betegségek terjedése mellett a vegyszer- és kőolajintenzív, monokultúrás nagyüzemi mezőgazdasági modell a felelős.

A szekcióban bemutatjuk hazai és európai kutatásainkat és eredményeiket az érdeklődőkkel, beszélgetnénk a társadalom beporzóvédelmi lehetőségeiről.

Tapasztalatot cserélnénk Tokaj és térsége beporzóinak egészségi állapotáról a Nimfea pollinátor programjának vezetőjével, Molnár Gézával.

Szekciónk célja, hogy
– felhívja a figyelmet a beporzók veszélyeztetettségére és
– megnevezzen felelősöket,
– valamint jó gyakorlatokat mutasson be, amikkel segíthetők a beporzók.

Levezető: Tömöri Balázs (Greenpeace)
06-20-4696909 balazs.tomori@greenpeace.org
Előadók: Molnár Géza (Nimfea), Simon Gergely (Greenpeace)

Natura 2000

Szekció célja, aktualitása és jelentősége: Az Európai Bizottság elindította a Madárvédelmi és Élőhelyvédelmi Irányelvek átvilágítását. Értékelik az elmúlt évtizedek tapasztalatait, a Natura 2000 hálózat természetvédelmi hatását, nehézségeit, eredményeit, stb., és megvizsgálják, hogy szükséges-e az irányelvek módosítása. Az átvilágítás része a társadalmi konzultáció, amiben fontos a magyar zöld civil szervezetek aktív részvétele, tapasztalatainak becsatornázása. A szekcióba várunk mindenkit, aki szeretne többet tudni az EU-s folyamatról és bekapcsolódni a véleményezésbe, hogy a természeti értékeink védelmében eddig elért eredmények ne kerüljenek veszélybe.

Levezetők megnevezése és elérhetősége: Králl Attila (MME) krallattila@gmail.com, Kerpely Klára (WWF) klara.kerpely@wwf.hu

Fenntarthatóságra törekvő közösségi kezdeményezések közösségfejlesztési tapasztalatai

A fenntarthatóságra törekvő közösségi kezdeményezések és a közösségi kezdeményezéseket segítő fejlesztők között szakmai párbeszéd elindítása, annak érdekében, hogy a közösségi kezdeményezések segítséget kapjanak a közösség fejlesztéssel kapcsolatos problémáik megoldásában.

A szekció nem előadásra épül (mint a tavalyi), hanem a közösségi kezdeményezések képviselőit arra kérjük, hogy mutatkozzanak be, három kérdés mentén: 1. Mi a célotok, milyen ügyet szolgál a kezdeményezés? 2. Mi az ami jól megy nálatok? 3. Mi az ami problémát, nehézséget okoz?

A kérdések fókuszában a közösségi minőség, azaz az emberi kapcsolatok, viszonyok vannak és nem a technológia (megújulók, öko-bio cuccok előállítása, termesztése stb.). A rövid max 5 perces bemutatkozások után a problémák, nehézségek csoportosításával kiscsoportokat szervezünk, ahol a segítők és a kezdeményezések tagjai megoldásokat, jó gyakorlatokat keresnek és ahol a résztvevők össze is kapcsolódhatnak közös cselekvésekben.

Eddig meghívott közösség segítők:
Tracey Wheatley Védegylet, Átalakuló Kisközösségek
(még egyeztetés alatt van) Cromo Alapítvány Kőkemény Közösségi Kezdeményezések

Mivel tavaly nagy érdeklődés mutatkozott a közösségi minőségről szóló előadásom iránt, ezért úgy gondoltam az idén is tartanánk szekciót. Arra gondoltam, hogy jó lenne, ha ez az alkalom évről-évre lehetőséget biztosítana a közösségi kezdeményezések és a közösségeket segítők közötti párbeszédre, így most meghívtam olyanokat, akik hasonlóan hozzánk ezzel foglalkoznak. Megítélésem szerint a szekciónak azért van létjogosultsága, mert nagyon sok zöld szervezet ill. zöld értékek mentén gondolkozó ember mozdult el a közösségi kezdeményezések (gazdálkodói, városi szatyor-kosár típusú, öko-, élő falu kezdeményezések) felé.

Levezető: Pabló, Vágvölgyi Gusztáv, Kontakt: pablo@inspi-racio.hu

2015 ― A talaj nemzetközi éve (A talaj, mint legfontosabb megújuló erőforrásunk.)

A szekció célja: Felhívni a társadalom, a döntéshozók figyelmét … – a talajok minősége, a természetes tápanyagutánpótlás, a szervestrágyázás, a helyi komposztálás jelentőségére, – a talajok és az élelmiszerek minőségének, vagyis az élemiszerbiztonságnak az összefüggéseire, – a talajok szerepére a globális gazdasági, pénzügyi és ökológiai válságban, – a természetközeli, öko, illetve biogazdálkodás jelentőségének kihangsúlyozása a vidék felélesztésében

A téma aktualitása és jelentősége: 2015 – A TALAJ NEMZETKÖZI ÉVE, A talajaink tápláló hatásának romlása, Az élelmiszerek tápanyag tartalmának csökkenése, ZÖLDÍTÉSI GAZDÁLKODÓI KÉZIKÖNYV, A mindennapi komposztálás újbóli megismertetése, elterjesztése,

A levezetők megnevezése és elérhetősége
– Balog Béla – komposztmester, 06-30/3471790, apokrif@vipmail.hu
Felkért előadók (folyamatban): F. Nagy Zsuzsanna (Miskolc), Dr. Márai Géza (Budapest), SZIKE – Gellért Miklós (Bp.), HUMUSZ
Levezető: Balog Béla, Balog Béla – A szekció céljának ismertetése, Dr. Márai Géza,
– Gellért Miklós – Talajtól a parajig ― Egy globális ökológiai rendszer működése, a komposztálás és a biogazdálkodás alapjai, F. Nagy Zsuzsanna …- Települési komposztálási programok szervezésének nehézségei a házhoz menő szelektív gyűjtés kötelezettségei között, Balog Béla – Állásfoglalás megfogalmazása, ismertetése …

Mit tegyenek a környezetvédő civilek a közlekedés egészséget veszélyeztető kártevéseinek visszafogásáért?

A közlekedési környezetszennyezés – levegő mérgezése, zajszennyezés – korántsem csökken olyan gyorsan Magyarország településein, mint azt a technika fejlődése alapján várni lehetne. Ráadásul a tömegközlekedés minősége, szolgáltatási szintje, aránya is inkább stagnál, mint erősödik. Pedig a technikai fejlődés és a jogrendünk is számos lehetőséget kínál a helyzet megváltoztatására. A szekcióban azokat az eszközöket mutatjuk be az  érdeklődőknek, amelyekkel a saját településükön, mikrokörnyezetükben tudnak hatásosan föllépni a közlekedési környezetszennyezés ellen. Emellett bemutatjuk azokat az országos jelentőségű területeket is, ahol a Levegő Munkacsoport és a Magyar Közlekedési Klub kezdeményezéseinek érvényre jutását tudjáksegíteni támogatással (aláírással, döntéshozók képbe hozásával stb. ) .

Levezetők:
dr. Mészáros Péter (Magyar Közlekedési Klub) meszaros@kku.bme.hu
Somodi Mária (Magyar Közlekedési Klub)          mkk-belso@googlegroups.com
Madarassy Judit (Levegő Munkacsoport) madarassy.judit@levego.hu
Vargha Márton (Levegő Munkacsoport)  vargha.marton@levego.hu

Tényleg a szelektív gyűjtéstől leszünk zöldek?

A szekció tulajdonképpen egy szituációs játék, ahol adott egy kerettörténet, és maguk a résztvevők játsszák el a meghatározott szerepeket. Minden érdeklődőt várunk, aki szívesen kipróbál egy vitafórumot „élesben”, ugyanis a kiosztott szerepek különböző érdekeket jelenítenek meg: a helyi lakostól, egészen a kormány szóvivőig. Még az is előfordulhat, hogy olyan vélemény mellett kell kiállni, amivel nem ért alapvetően az illető egyet – egészen a játék végéig, így jobban megismerhetjük és megérthetjük egymás álláspontját.

Az alapszituáció adott, fontosabb szempontokat, szükséges infókat is megosztjuk előre, de minden más a résztvevők találékonyságán és kreativitásán múlik. Azokat is várjuk, akik nem szeretnének szerepelni, de szívesen vesznek részt nézőként.

A szekció levezénylése az NCTA-2014-8346-E Norvég Civil Alap pályázat eleme. A projekt célja az újrahasználatra és a megelőzés egyéb módjaira való figyelemfelkeltés. Ennek megfelelően a szituációs játék témája a szelektív hulladékgyűjtés előnyei mellett a visszásságaira is felhívja a figyelmet, illetve egyéb, a hierarchiában feljebb lévő hulladékgazdálkodási módok is szerepet kapnak. A játék célja, hogy egy összefogó képet adjon a résztvevőknek a hulladékgazdálkodás mai helyzetéről (piaci lehetőségek, EU-s célszámok stb.) és jövőbeli lehetőségeiről.

Levezető: Urbán Csilla,
Kontakt: csilla@humusz.hu

Erdő szekció

A 2003. évi szombathelyi OT-n kapott először nagy hangsúlyt az erdők ügye. Ekkor külön erdőkkel foglalkozó előprogramot szerveztünk az Őrségben, mintegy 150 fő részvételével.

Azóta minden évben volt ERDŐ szekció, további két alkalommal (Veszprém, Kecskemét) terepi programot is tartalmazó két napos erdős előprogram (Országos Erdőfórum). Mindezek mellett többször szerveztünk az OT-kon erdőkkel kapcsolatos esti programot, előadásokkal, beszélgetéssel. Minden évben állásfoglalás is született az OT-n “Erdeink jövőjéről”.

Az elmúlt időszak jelentős szakmapolitikai sikere volt, hogy az „új” (2009) erdőtörvénybe sikerült több zöld szempontból jelentős passzust belobbizni. Ennek eredményeként jelentősen növekedett a folyamatos erdőborítást biztosító módszerekkel kezelt erdők területe, megnyílt a lehetőség a körzeti erdőtervezésben való civil részvételre és megalakult az Országos Erdő Tanács, melyben a 16 főből 4 főt a zöld OT delegálhatott.

Az idei szekciónak különös aktualitást ad az erdőtörvény tervezett módosítása. Elsősorban az ültetvényszerű erdőgazdálkodásban, ezen belül is az akáctermesztésben érintett gazdasági érdekcsoportok az elmúlt évben keresztülverték az akác hungarikummá minősítését. Sajnos az elsősorban a magán-erdőgazdálkodókat tömörítő MEGOSZ itt nem állt meg. A kedvező „szelet” kihasználva most arra készül, hogy a néhány éve elfogadott erdőtörvényt újraírja és gondosan kiirtson belőle minden zöld gondolatot. A nyomásnak engedve a kormány illetékes államtitkársága többször kinyilvánította, hogy a vadászati törvénnyel együtt új erdőtörvényt, sőt új természetvédelmi törvényt akar. Az események várhatóan felgyorsulnak. Sajnos miközben az erdészeti szakmai érdekképviseletek stratégiai partnerként első kézből kapnak a folyamatról információkat az erdők ökológiai, közjóléti, értékét képviselő szervezetek (természetvédő, természetjáró, környezeti nevelő, ökoturisztikai, stb) közül egy sincs benne ebben a körben. Az OT idejére már valószínűleg létezni fognak kormányzati szakmai anyagok. Mindezen történések és szándékok az OT ERDŐ szekciójának jelentős súlyt ad.

Azt tervezzük, hogy a szekció témája a tervezett törvénymódosítás lesz. A szekcióban röviden összefoglaljuk a törvénymódosítás előkészületeinek folyamatát, konkrét beszámolók formájában értékeljük az elmúlt 10 év, erdőkkel kapcsolatos civil szakmapolitikai munkát, az erdőtörvény és rendeleteinek végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokat, az erdők védelmével kapcsolatos civil fellépések eredményeit. Ezután egy-egy konkrét témában felkért előadók hozzászólásai következnek.

Reményeink szerint az OT időpontjára az erdőtörvény új tervezetéhez jól előkészített állásfoglalás tervezetet tudunk készíteni.

Kezdeményező: Kerekerdő Alapítvány, Felelős: Gyöngyössy Péter, Elérhetőségek: tel.: 30/395-6624; e-mail: kerekerdoalap@gmail.com

Közösségi mezőgazdálkodás

A Tudatos Vásárlók Egyesülete kiemelten foglalkozik a közösségi mezőgazdálkodás népszerűsítésével. A szekció során szeretnénk megismertetni a közösségi mezőgazdálkodás fogalmát az érdeklődőkkel, röviden bemutatjuk a 2015 őszén induló képzéssorozatunkat, illetve kitérünk a közösségi működés speciális kérdéseinek megvitatására is (pl. közösségi minősítés).

A közösségi mezőgazdálkodás egyre inkább terjed Európa számos országában: gazdálkodók és vásárlóik alkotnak közösségeket, hogy így segítség egymást. A hosszú távú elköteleződésért cserébe a gazdálkodók biztos megélhetést, a közösség tagjai pedig megbízható forrásból érkező, jó minőségű élelmiszert kapnak.

A szekción egyaránt várjuk az érdeklődő gazdálkodókat, fogyasztókat, és azoknak a szervezeteknek a képviselőit is, akik szívesen segítenék a közösségi mezőgazdálkodás elterjedését Magyarországon.

További információk: www.tudatosvasarlo.hu/csa
Levezető: Perényi Zsófia, TVE, zsofi@tve.hu, 30/852-5214

Aktív állampolgárok - élhető települések

(további szervezetekre és programokra számítunk: Védegylet, Transition Cities, Klímabarát Települések…) Időtartam: 2×45 perc

 • égetés, távfűtés, decentralizált energiarendszerek
 • fásítás, zöld homlokzatok
 • vízgazdálkodás (hőszigetek)
 • épületfelújítás, üres épületek
 • szabadidő sport helyzete helyi szinten
 • település-indikátorok
 • civil kezdeményezések (active citizen)
 • A szekció célja, hogy összehozza a települési környezettel és lakossági részvétellel foglalkozó különféle programokat, szervezeteket. Váljanak együtt láthatóvá. Jelenjenek meg a sajtóban és egyéb helyeken az elveik, módszereik, törekvéseik.

Levezető: Beliczay Erzsébet, Levegő Munkacsoport, Kontakt: beli@levego.hu

„Zaj és Rezgés élettani és környezetkárosító hatásának problémaköre napjainkban”

Köztudott, hogy a zaj és a rezgés kedvezőtlenül befolyásolja az ember egészségét, kárt okoz az épített környezetben.

Hiába ismerjük, tudunk a károsító hatások mértékéről, mégis a környezetvédelem mostohagyerekeként kezeljük ezt a problémakört.

A törvényi szabályozás nem kielégítő, a meglévő jogszabályok betartatása, és ellenőrzése sem megfelelő.

Új kiegészítő szabályozást tartunk szükségesnek, továbbá javasoljuk, hogy a zöld mozgalom egy csendvédelmi bizottságot hozzon létre.

Ezen a szekcióülésen kívánunk egy párbeszédet megindítani, közös gondolkodásra hívjuk az érdeklődőket és a téma iránt elkötelezetteket. A XXII. 2012 – es  kiskunhalasi OT már elfogadott egy csendvédelmi szekció állásfoglalást.

Ez az állásfoglalás sürgette, hogy a zöld mozgalom a jövőben jobban kezelje a zaj és a rezgéssel kapcsolatos problémákat, de legalább a súlyának megfelelően.

Ezért javasolunk egy csend szekció megtartását 2015 ben az Országos Találkozón.
Levezetők:  Szabó Erik  és  Ilyés Melinda
Budapesti Városvédő Egyesület  ( BVE ) –  Csendvédelmi bizottság
Email:   viking@zpok  vagy   frimeco@t-online.hu

Vizeink

Szekció célja, aktualitása és jelentősége: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság az idén értékeli a vízgyűjtő-gazdálkodás (VGT) elmúlt éveinek eredményeit, és idén készíti az új VGT terveit, együtt az árvíz-kockázati tervekkel. A tervezés kötelező része a társadalmi konzultáció, amiben együttműködő partnerek és aktív résztvevők szeretnénk lenni. A szekcióba várunk mindenkit, aki részt akar venni a vizeinket és élő környezetük védelmét szolgáló javaslatok kidolgozásában.

Levezetők megnevezése és elérhetősége: Gruber Tamás (WWF) tamas.gruber@wwf.hu, Dr. Hajósy Adrienne (NABE) hajosy.adrienne@freemail.hu és Lajtmann József (Reflex) lajtmannjozsi@gmail.com