Szerkesztők


A ZöldCivil honlapon, facebook oldalon és csoportban megjelenő tartalmakat a legfeljebb tíz tagból álló Szerkesztők kezelik. A Szerkesztők az SZMSZ szerint Delegáltnak minősülnek, így az Országos Találkozó választja meg őket. Szerkesztői jogosultságot az a személy kaphat, aki részt vesz legalább egy szerkesztői képzésen és tudását az Adminisztrátorok megfelelőnek találják. A Szerkesztők önállóan tölthetnek fel tartalmakat a felsorolt felületekre, továbbá a honlap esetében előzetesen (hozzászólások esetében utólagosan), a facebook oldal és csoport esetében utólagosan (oldalbejegyzések esetében előzetesen) ellenőrzik és hagyják jóvá a megjelentetni kívánt tartalmakat. A Szerkesztők jogosultak a Felhasználói szabályzatban szereplő előírásoknak nem megfelelő tartalmak megjelenését elutasítani, vagy a már megjelent tartalmakat eltávolítani, indokolt esetben a felhasználói jogosultságokat korlátozni, felfüggeszteni. Az összes Szerkesztő együttvéve a Szerkesztők Csoportja. A Szerkesztők Csoportja egyszerű többséggel hozza meg döntéseit.

A Szerkesztők működését a Zöld Civil Együttműködés Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), valamint a Felhasználói szabályzat, továbbá saját ügyrendjük szabályozza.


Elérhetőség: szerk@zoldcivil.hu