Delegált nyilatkozat

Az alábbi nyilatkozatot kérjük kitöltve eljuttatni az Országos Találkozó részére a delegált jelölésre szolgáló űrlapon keresztül, formailag a jelölt személyes e-mailjét képként (pdf, jpg, png) lementve, vagy kinyomtatott és aláírt nyilatkozatát beszkennelve (jpg, png, pdf formátumokban) felcsatolva az űrlapon keresztül.


Elfogadó nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy elfogadom jelölésemet a Környezetvédő és Természetvédő Civil Szervezetek 25. Országos Találkozója delegált választására. Nyilatkozom, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség (nem vagyok magyarországi politikai párt és pártalapítvány tisztségviselője, alkalmazottja, országgyűlési vagy önkormányzati képviselője, valamint állami szervezetnél nincs olyan munkaviszonyom, tisztségem és egyéb kapcsolódásom, ami a delegálti munkámat összeférhetetlenné tenné).

Vállalom, hogy megválasztásom esetén a delegáló környezetvédő és természetvédő civil szervezetek együttműködő közösségével való kapcsolattartásom érdekében a Tájékoztató és Fórum levelező listáknak tagja, valamint a ZöldCivil honlapnak regisztrált felhasználója leszek.

Vállalom, hogy elérhetőségeimet (telefonszám, e-mail cím), valamint bemutatkozásomat a ZöldCivil honlapon nyilvánossá teszem, továbbá évente egyszer írásos beszámolót készítek delegálti munkámról az Országos Találkozó számára. A Koordinációs Tanács által szervezett évi egyszeri – a delegáltak munkáját megismerő és őket segítő – ülésén, valamint az Országos Találkozón lehetőségem szerint részt veszek.

Nyilatkozom, hogy megadott adataim megfelelnek a valóságnak, elfogadom a Környezetvédő és Természetvédő Civil Szervezetek Országos Találkozójának és az általa létrehozott struktúrák Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint annak az Országos Találkozó által végrehajtott módosításait, hozzájárulok megadott adataim – 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelő – kezeléséhez [részletek megtalálhatók a 2015. évi Országos Találkozó (Tokaj, 2015. április 24-26.) házirendjében], valamint elfogadom, hogy a jövőben tájékoztatást kapok a megadott e-mail címemre.

Telefonszámom:
E-mail címem:

Név
Aláírás
Dátum