Védegylet

Utódaink, földi otthonunk és hazánk jövője iránti aggodalomtól vezetve 2000 márciusában Védegylet néven civil ökopolitikai szervezetet alakítottunk.

Célunk a természeti és kulturális sokféleség megőrzése, a környezetünkért viselt felelősségtudat megerősítése, egy jobb minőségű élet feltételeinek megteremtése Magyarország minden lakója számára. Feladatunknak az ökológiai politika elveinek nyilvános képviseletét tekintjük: a közvélemény tájékoztatását, a döntéshozók meggyőzését, a jövő nemzedékek érdekeinek képviseletét.

Munkacsoportjaink:
Helyi ügyek
Átalakuló közösségek
Fair Trade/alternatív gazdaság
Élelmiszer-önrendelkezés
Apro’tech