Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány 1997-ben alakult. Az első 10 évet a hazai épületlakó bagolyfajokért végzett, 11 megyére kiterjedő sikeres fajvédelmi és környezeti szemléletformáló tevékenység jellemezte. 2007-től a hangsúlyokat a fajvédelmi tevékenységek irányából a közösségi megközelítés felé helyeztük. 2015-re az alapítvány misszióját három területtel lehet lefedni: 1) Épületlakó bagolyfajok és élőhelyük védelme 2) A természetvédelmi ágazatban élethivatásszerűen tevékenykedők támogatása 3) A vidéki táj és a vidéki kisközösségek megőrzése

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány célja a védett bagolyfajokkal kapcsolatos természet- és környezetvédelmi problémák kezelése.
Magyarországon a gyöngybagoly (Tyto alba) az emberi településekhez, épületekhez kötődik. Általában az egyházi épületek (templomok, kápolnák) tornyaiban költ. Speciális fészkelési igényei miatt máshol csak ritkán találja meg életfeltételeit. A napjainkban megszaporodott örvendetes templomfelújítások sajnos legtöbbször a tornyok lezárásával érnek véget, amelyek következtében a költésben lévő baglyok elpusztulnak.
A gyöngybaglyok példája kiválóan alkalmas arra, hogy más, szintén emberi hatások miatt sérülékeny bagolyfaj helyzetére, a kapcsolódó természetvédelmi problémákra felhívja a figyelmet. Emblematikus, az élővilágban kulcsszerepet betöltő csúcsragadozóként zászlóshajó fajnak, egyszersmind esernyőfajnak tekinthető, hasonlóan a többi bagolyfajhoz. Emiatt a baglyok védelme e fajok megóvásán túl egy sokkal komplexebb természet- és környezetvédelmi szemlélet hatékony terjesztéséhez vezet.

A fentiek alapján az Alapítvány közhasznú feladatának tekinti és tevékenységi körében szerepelnek természetvédelmi célú önkéntes programok, az oktatás formális és nem formális módjai, felnőtt oktatás, az alapítványi célokkal és természetvédelmi etikával összeegyeztethető ökoturizmus, biogazdálkodás, a hagyományos kisléptékű vidéki tájművelés fenntartása, mint a természeti sokféleség megőrzésének kulcsa. Aktívan részt vesz a védett és fokozottan védett, tartósan sérült madarak gyógyításában, tartásában, bagolymentő ügyeletet és telephelyet tart fenn a sérült madarak ellátására.
A tartós természetvédelmi cél érdekében az Alapítvány természetvédelmi kiadványt szerkeszt és azt eljuttatja az illetékes személyekhez, szervezetekhez. Pontos állományfelmérésekkel tisztázza a hazai fajok elterjedését, nagyságát. Kutatásokat kezdeményez és végez a bagolyfajok behatóbb megismerése érdekében. Aktív lépéseket tesz az elveszett (hagyományos) fészkelőhelyek újrateremtésének érdekében. Gyermekeket és fiatalokat von be a jelen természetvédelmi probléma megoldásába.
Gondoskodik a természetvédelmi szakembergárda utánpótlásáról, a természetvédelmi életpálya modellt és az elhelyezkedési esélyek növelését támogatja. A természetvédelmi szektor egészét érintő képzési, tanulmányi, nemzetközi mobilitási és ösztöndíj programokat dolgoz ki és valósít meg.

Képgaléria:
  • Képgaléria:
  • Képgaléria:
  • Képgaléria:
  • Képgaléria:
  • Képgaléria: