Öko Urbana Egyesület

Az Öko Urbana Egyesület 2008-ban alakult azzal a céllal, hogy a Budapesten élő fiatalokhoz a környezetvédelem és a fenntarthatóság ügyét közelebb hozza.
Facebook: https://www.facebook.com/okourbanaegyesulet

Az Öko Urbana Egyesület célkitűzései:
- az emberek közötti, valamint az ember és a természet közötti fenntartható viszonyrendszer kialakítása
- az emberek szellemi, lelki, érzelmi és testi egészségének megőrzése, a városi légszennyezés miatti betegségek megelőzése
- magas szintű környezeti tudatosság elérése
- a fenntartható életmód népszerűsítése
- a fenntartható életmódhoz szükséges ismeretek elsajátítása
- az innovatív, helyben hasznosítható ismeretek megszerzése
- a helyi piac kínálati és keresleti oldalának erősítése
- a térségi együttműködés, a város-vidék szerves kapcsolatainak helyreállítása
- a helyi természeti erőforrások fenntartható használata
- a természeti környezet megőrzése