Karátson Gábor Kör

A Karátson Gábor Kör egyesületként az ökopolitika fogalmának népszerűsítését, továbbá a közbeszéd ilyen irányú elmozdítását, az ökológia témájának politikai térnyerését, a politikai kultúra zöldítését tűzte ki célul, melyhez nyilvános előadások, viták szervezésével, kiadványokkal, állásfoglalásokkal járul hozzá. A Kör ugyanakkor elő kívánja segíteni a helyi ügyek, helyi környezeti konfliktusok nyugvópontra kerülését, melyhez a hálózatosodás eszközét is felhasználja.