Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Az Egyesület célja, küldetése

A környezeti nevelést feladatuknak vallók - s rajtuk keresztül a magyar társadalom - ismereteinek, környezeti tudatosságának és felelősségének fejlesztése, gondolkodás- és életmódjának környezetbaráttá alakítása.

A környezeti neveléshez szükséges ismeretek és módszerek gyűjtése és terjesztése, a környezeti nevelők munkájának segítése, a közöttük lévő együttműködés bátorítása és szervezése.

A környezeti nevelők személyes hatékonyságának növelése, kapcsolat-teremtő képességük fejlesztése.

Az emberi kapcsolatok vizsgálata, megértése és javítása, az emberek egymás közti és a környezettel elérhető harmóniája érdekében.

A természet és az ember tiszteletén alapuló etika formálása, a bolygóméretben és évszázadokban való gondolkodás felelősségének szorgalmazása, az együttműködés és a türelem gyarapítása.
Az ökológiai fenntarthatósághoz szükséges készségek felismerése és gyakoroltatása.

Az Egyesület története

Egyesületünket 53 lelkes környezeti nevelő alapította 1992 márciusában.

Ma a tagság létszáma közel kétszáz fő.

Egyesületünk 1998 óta kiemelkedően közhasznú és 1999-ben Környezetünkért díjat kapott

Korábbi elnökei: Vásárhelyi Tamás, Victor András, Nyiratiné Németh Ibolya, Scróth Ágnes

Helyi csoportok: Baranyai csoport, Hódmezővásárhelyi csoport, Debreceni csoport, Zalai csoport, Ifjúsági csoport- ZölDÖK,

Szakmai csoportok: Forrás csoport, Múzeumi csoport, Vegytan csoport,

Az Egyesület kiemelkedő tevékenységei

A környezeti nevelés szakirodalma (konferencia, 1994)

Környezeti nevelés a családban (tanácskozás, 1995)

Interaktív módszerek a környezeti nevelésben (továbbképzés, 1996)

Amerikai módszertani oktatócsomag (EE-TIPs) adaptálása (tréning és kiadványok, 1998)

A múzeum és a környezeti nevelés kapcsolata (konferencia és kiadvány)

Szakmai képzések, közösségi programok

Partnerek a nevelésben (nemzetközi program az amerikai ISC vezetésével, 2001)

"Iskolazöldítés" (konferencia és kézirat, 2002)

Az iskola szerepe a helyi fenntarthatóság védelmében (képzés, kiadvány, 2002)

Nagyszülők környezeti nevelése (2003, 2004)

Környezet-harmonikus iskolák projekt (2004- )

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (konferencia és kiadvány, 1998, 2001, 2003, 2010)

Zöld Zugoly, a Művészetek Völgyének környezeti nevelési állomása, (2009-)

Otthon az Erdőben (2011-)

Ökoestek (2012-)

Herman Ottó Vándortanösvény (2014-)

Beporzó Vándortanösvény (2021)

Klíma Vándortanösvény (2021)

Dokumentumok:

asz17.pdf